Isaia  


Capitolul 28
 • 1 Vai* de cununa îngâmfată a beţivilor lui Efraim, de floarea veştejită, care este strălucirea** podoabei sale, pe culmea văii mănoase a celor ce se îmbată!
 • * Isa 28:3; ** Isa 28:4;
 • 2 Iată că vine de la Domnul un om tare şi puternic, ca* o furtună de piatră, ca o vijelie nimicitoare, ca o rupere de nori cu mari şuvoaie de ape, care o doboară cu putere la pământ.
 • * Isa 30:30; Ezec 13:11;
 • 3 Va fi călcată în picioare cununa* îngâmfată a beţivilor lui Efraim;
 • * Isa 28:1;
 • 4 şi floarea veştejită, care este strălucirea* podoabei ei pe culmea văii mănoase, va fi ca o smochină timpurie, care se vede înainte de culesul roadelor şi pe care abia o iei în mână şi îndată o şi înghiţi.
 • * Isa 28:1;
 • 5 În ziua aceea, Domnul oştirilor va fi o cunună strălucitoare şi o podoabă măreaţă pentru rămăşiţa poporului
 • 6 sau un duh de dreptate pentru cel ce şade pe scaunul de judecată şi o putere pentru cei ce dau pe vrăjmaş înapoi până la porţile lui.
 • 7 Dar şi ei se* clatină de vin şi băuturile tari îi ameţesc; preoţi** şi proroci sunt îmbătaţi de băuturi tari, sunt stăpâniţi de vin, au ameţeli din pricina băuturilor tari; se clatină când prorocesc, se poticnesc când judecă.
 • * Prov 20:1; Osea 4:11; ** Isa 56:10; Isa 56:12;
 • 8 Toate mesele sunt pline de vărsături murdare şi nu mai este niciun loc curat.
 • 9 Ei zic: „Pe* cine vrea el să înveţe înţelepciunea? Cui vrea să dea învăţături? Unor copii înţărcaţi de curând, luaţi de la ţâţă?
 • * Ier 6:10;
 • 10 Căci dă învăţătură peste învăţătură, învăţătură peste învăţătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puţin aici, puţin acolo.”
 • 11 Ei bine! Prin nişte oameni cu buze* bâlbâitoare şi cu vorbirea străină va vorbi poporului acestuia Domnul.
 • * 1 Cor 14:21;
 • 12 El îi zicea: „Iată odihna! Lăsaţi pe cel ostenit să se odihnească! Iată locul de odihnă!” Dar ei n-au vrut să asculte,
 • 13 şi pentru ei Cuvântul Domnului va fi: „Învăţătură peste învăţătură, învăţătură peste învăţătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puţin aici, puţin acolo”, ca, mergând, să cadă pe spate şi să se zdrobească, să dea în laţ şi să fie prinşi.
 • 14 De aceea, ascultaţi Cuvântul Domnului, batjocoritorilor, care stăpâniţi peste poporul acesta din Ierusalim!
 • 15 Pentru că ziceţi: „Noi am făcut un legământ cu moartea, am făcut o învoială cu Locuinţa morţilor: când va trece urgia apelor năvălitoare, nu ne va atinge, căci* avem ca loc de scăpare neadevărul şi ca adăpost, minciuna!”
 • * Amos 2:4;
 • 16 De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Iată, pun ca temelie în Sion o piatră*, o piatră încercată, o piatră de preţ, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică; cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă.
 • * Gen 49:24; Ps 118:22; Mat 21:42; Fapte 4:11; Rom 9:33; Rom 10:11; Efes 2:20; 1 Pet 2:6; 1 Pet 2:7; 1 Pet 2:8;
 • 17 Voi face din neprihănire o lege şi din dreptate, o cumpănă, şi grindina va surpa locul* de scăpare al neadevărului şi apele vor îneca adăpostul minciunii.
 • * Isa 28:15;
 • 18 Aşa că legământul vostru cu moartea va fi nimicit şi învoiala voastră cu Locuinţa morţilor nu va dăinui. Când va trece urgia apelor năvălitoare, veţi fi striviţi de ea.
 • 19 Ori de câte ori va trece, vă va apuca; căci va trece în toate dimineţile, zi şi noapte, şi numai vuietul ei vă va îngrozi.”
 • 20 Patul va fi prea scurt ca să te întinzi în el şi învelitoarea, prea îngustă ca să te înveleşti cu ea.
 • 21 Căci Domnul Se va scula ca la muntele Peraţim* şi Se va mânia ca în valea Gabaonului**, ca să-Şi facă lucrarea, lucrarea Lui ciudată, ca să-Şi împlinească lucrul, lucrul Lui nemaiauzit.
 • * 2 Sam 5:20; 1 Cron 14:11; ** Ios 10:10; Ios 10:12; 2 Sam 5:25; 1 Cron 14:16; Plang 3:33;
 • 22 Acum, nu batjocoriţi, ca nu cumva să vi se strângă mai tare legăturile, căci am aflat de la Domnul Dumnezeul oştirilor că nimicirea întregii ţări este hotărâtă*.
 • * Isa 10:22; Isa 10:23; Dan 9:27;
 • 23 Plecaţi-vă urechea şi ascultaţi glasul meu! Fiţi cu luare aminte şi ascultaţi cuvântul meu!
 • 24 Cel ce ară pentru semănătură ară oare necontenit? Necontenit îşi brăzdează şi îşi grăpează el pământul?
 • 25 Oare, după ce a netezit faţa pământului, nu aruncă el măzăriche şi seamănă chimen? Nu pune el grâul în rânduri, orzul, într-un loc deosebit şi alacul, pe margini?
 • 26 Dumnezeul lui l-a învăţat să facă aşa, El i-a dat aceste învăţături.
 • 27 Măzărichea nu se treieră cu leasa şi roata carului nu trece peste chimen, ci măzărichea se bate cu băţul şi chimenul, cu nuiaua.
 • 28 Grâul se bate, dar nu se bate necontenit; împingi peste el roata carului şi caii, dar nu-l sfărâmi.
 • 29 Şi lucrul acesta vine de la Domnul oştirilor; minunat* este planul Lui şi mare este înţelepciunea Lui.
 • * Ps 92:5; Ier 32:19;
  Isaia, capitolul 28