Isaia  


Capitolul 29
 • 1 Vai de Ariel* (Leul lui Dumnezeu), de Ariel, cetatea în** care a tăbărât David! „Adăugaţi an la an şi lăsaţi sărbătorile să-şi facă ocolul lor!
 • * Ezec 43:15; Ezec 43:16; ** 2 Sam 5:9;
 • 2 Apoi, voi împresura pe Ariel; plânsete şi gemete vor fi în ea şi cetatea va fi ca un Ariel pentru Mine.
 • 3 Căci te voi împresura din toate părţile, te voi înconjura cu cete de străjeri şi voi ridica întărituri de şanţuri împotriva ta.
 • 4 Vei fi doborât la pământ şi de acolo vei vorbi şi din ţărână ţi se vor auzi vorbele. Glasul tău va ieşi din pământ* ca al unei năluci şi din ţărână îţi vei şopti cuvintele.
 • * Isa 8:19;
 • 5 Dar mulţimea vrăjmaşilor* tăi va fi ca o pulbere măruntă şi mulţimea asupritorilor va fi ca** pleava care zboară, şi aceasta deodată, într-o clipă.”
 • * Isa 25:5; ** Iov 21:18; Isa 17:13; Isa 30:13;
 • 6 De la Domnul oştirilor va* veni pedeapsa, cu tunete, cutremure de pământ şi pocnet puternic, cu vijelie şi furtună şi cu flacăra unui foc mistuitor.
 • * Isa 28:2; Isa 30:30;
 • 7 Şi, ca un vis, ca o vedenie de noapte, aşa va fi mulţimea* neamurilor care vor lupta împotriva lui Ariel, aşa vor fi cei ce se vor bate împotriva lui şi cetăţuiei lui, strângându-l de aproape.
 • * Isa 37:36;
 • 8 După cum cel flămând visează* că mănâncă şi se trezeşte cu stomacul gol şi după cum cel însetat visează** că bea şi se trezeşte stors de puteri şi cu setea neastâmpărată, tot aşa va fi şi cu mulţimea neamurilor care vor veni să lupte împotriva muntelui Sionului.
 • * Iov 20:8; ** Ps 73:20;
 • 9 Rămâneţi încremeniţi şi uimiţi! Închideţi ochii şi fiţi orbi! Ei sunt* beţi, dar** nu de vin; se clatină, dar nu din pricina băuturilor tari.
 • * Isa 28:7; Isa 28:8; ** Isa 51:21;
 • 10 Ci pentru că* Domnul a turnat peste voi un duh de adormire; v-a închis** ochii, prorocilor, şi v-a acoperit capetele, văzătorilor.
 • * Rom 11:8; ** Ps 69:23; Isa 6:10; 1 Sam 9:9;
 • 11 De aceea toată descoperirea dumnezeiască a ajuns pentru voi ca vorbele unei cărţi* pecetluite. Dacă o dai cuiva care ştie să citească şi-i zici: „Ia citeşte!”, el** răspunde: „Nu pot, căci este pecetluită!”
 • * Isa 8:16; ** Dan 12:4; Dan 12:9; Apoc 5:1; Apoc 5:5; Apoc 5:9; Apoc 6:1;
 • 12 Sau dacă dai cartea unuia care nu ştie să citească şi-i zici: „Ia citeşte!”, el răspunde: „Nu ştiu să citesc.”
 • 13 Domnul zice: „Când* se apropie de Mine poporul acesta, Mă cinsteşte cu gura şi cu buzele, dar inima lui este departe de Mine şi frica pe care o are de Mine nu este decât o învăţătură** de datină omenească.
 • * Ezec 33:31; Mat 15:8; Mat 15:9; Marc 7:6; Marc 7:7; ** Col 2:22;
 • 14 De* aceea voi lovi iarăşi pe poporul acesta cu semne şi minuni din ce în ce mai minunate, aşa că** înţelepciunea înţelepţilor lui va pieri şi priceperea oamenilor lui pricepuţi se va face nevăzută.”
 • * Hab 1:5; ** Ier 49:7; Obad 1:8; 1 Cor 1:19;
 • 15 Vai* de cei ce îşi ascund planurile dinaintea Domnului, care îşi fac faptele în întuneric şi zic**: „Cine ne vede şi cine ne ştie?”
 • * Isa 30:1; ** Ps 94:7;
 • 16 Stricaţi ce sunteţi! Oare olarul trebuie privit ca lutul sau poate lucrarea* să zică despre lucrător: „Nu m-a făcut el”? Sau poate vasul să zică despre olar: „El nu se pricepe”?
 • * Isa 45:9; Rom 9:20;
 • 17 Peste puţină vreme, Libanul* se va preface în pomet, şi pometul va fi socotit ca o pădure!
 • * Isa 32:15;
 • 18 În* ziua aceea, surzii vor auzi cuvintele cărţii şi ochii orbilor, izbăviţi de negură şi întuneric, vor vedea.
 • * Isa 35:5;
 • 19 Cei* nenorociţi se vor bucura tot mai mult în Domnul şi săracii** se vor veseli de Sfântul lui Israel.
 • * Isa 61:1; ** Iac 2:5;
 • 20 Căci asupritorul nu va mai fi, batjocoritorul* va pieri şi toţi cei ce pândeau** nelegiuirea vor fi nimiciţi:
 • * Isa 28:14; Isa 28:22; ** Mica 2:1;
 • 21 cei ce osândeau pe alţii la judecată, întindeau curse cui îi înfruntau la poarta cetăţii şi năpăstuiau* fără temei pe cel nevinovat.
 • * Amos 5:10; Amos 5:12; Prov 28:21;
 • 22 De aceea aşa vorbeşte Domnul către casa lui Iacov, El, care* a răscumpărat pe Avraam: „Acum Iacov nu va mai roşi de ruşine şi nu i se va mai îngălbeni faţa acum.
 • * Ios 24:3;
 • 23 Căci, când vor vedea ei, când vor vedea copiii lor, în mijlocul lor, lucrarea* mâinilor Mele, Îmi vor sfinţi Numele; vor sfinţi pe Sfântul lui Iacov şi se vor teme de Dumnezeul lui Israel.
 • * Isa 19:25; Isa 45:11; Isa 60:21; Efes 2:10;
 • 24 Cei rătăciţi* cu duhul vor căpăta pricepere şi cei ce cârteau vor lua învăţătură.”
 • * Isa 28:7;
  Isaia, capitolul 29