Isaia  


Capitolul 31
  • 1 Vai de cei ce* se coboară în Egipt după ajutor, se bizuiesc** pe cai şi se încred în mulţimea carelor şi în puterea călăreţilor, dar nu privesc spre Sfântul lui Israel şi nu caută pe Domnul!
  • * Isa 30:2; Isa 36:6; Ezec 17:15; ** Ps 20:7; Isa 36:9; Dan 9:13; Osea 7:7;
  • 2 Dar şi El este înţelept şi aduce nenorocirea şi nu* Îşi ia vorbele înapoi, ci Se ridică împotriva casei celor răi şi împotriva ajutorului celor ce săvârşesc nelegiuirea.
  • * Num 23:19;
  • 3 Căci egipteanul este om*, nu Dumnezeu, şi caii lui sunt carne, nu duh. Doar mâna să-Şi întindă Domnul, şi ocrotitorul se va clătina, iar cel ocrotit va cădea şi vor pieri cu toţii.
  • * Ps 146:3; Ps 146:5;
  • 4 Căci aşa mi-a vorbit Domnul: „Cum* mugesc leul şi puiul de leu asupra prăzii, în ciuda tuturor păstorilor strânşi împotriva lor, şi nu se înspăimântă de glasul lor, nici nu se sperie de numărul lor, aşa** Se va coborî şi Domnul oştirilor să lupte pe muntele Sionului şi pe dealul lui.
  • * Osea 11:10; Amos 3:8; ** Isa 42:13;
  • 5 Cum* îşi întind păsările aripile peste puii lor, aşa va ocroti Domnul oştirilor Ierusalimul, îl va ocroti** şi-l va izbăvi, îl va cruţa şi-l va mântui.”
  • * Deut 32:11; Ps 91:4; ** Ps 37:40;
  • 6 Întoarceţi-vă la Acela de la care v-aţi abătut* mult, copii ai lui Israel!
  • * Osea 9:9;
  • 7 Căci, în ziua aceea, fiecare îşi va lepăda* idolii de argint şi de aur pe care vi i-aţi făcut cu mâinile voastre nelegiuite**.
  • * Isa 2:20; Isa 30:22; ** 1 Imp 12:30;
  • 8 „Şi asirianul va cădea* ucis de o sabie, dar nu a unui om: îl va nimici o sabie, dar nu este a unui om; va fugi de sabie şi tinerii lui războinici vor fi robiţi.
  • * 2 Imp 19:35; 2 Imp 19:36; Isa 37:36;
  • 9 Stânca lui se va topi de groază*1, şi căpeteniile lui vor tremura înaintea steagului”, zice Domnul, care Îşi are focul în Sion şi cuptorul în Ierusalim.
  • * Isa 37:37;
  • 1. Sau: În groaza lui, va trece întăritura sa.
  Isaia, capitolul 31