Isaia  


Capitolul 33
 • 1 Vai de tine, pustiitorule*, care totuşi n-ai fost pustiit, care jefuieşti, şi n-ai fost jefuit încă! După** ce vei sfârşi de pustiit, vei fi pustiit şi tu, după ce vei isprăvi de jefuit, vei fi jefuit şi tu.
 • * Isa 21:2; Hab 2:8; ** Apoc 13:10;
 • 2 Doamne, ai milă de noi! Noi nădăjduim în Tine*. Fii ajutorul nostru în fiecare dimineaţă şi izbăvirea noastră la vreme de nevoie!
 • * Isa 25:9;
 • 3 Când răsună glasul Tău, popoarele fug; când Te scoli Tu, neamurile se împrăştie.
 • 4 Şi prada voastră va fi strânsă cum strânge muşiţa; sar peste ea cum sar lăcustele.
 • 5 Domnul* este înălţat şi locuieşte în înălţime. El umple Sionul de nepărtinire şi dreptate.
 • * Ps 97:9;
 • 6 Zilele tale sunt statornice, înţelepciunea şi priceperea sunt un izvor de mântuire; frica de Domnul, iată comoara Sionului.
 • 7 Iată, vitejii strigă afară, solii* păcii plâng cu amar.
 • * 2 Imp 18:18; 2 Imp 18:37;
 • 8 Drumurile* sunt pustii; nimeni nu mai umblă pe drumuri. Asur** a rupt legământul, dispreţuieşte cetăţile, nu se uită la nimeni.
 • * Jud 5:6; ** 2 Imp 18:14; 2 Imp 18:15; 2 Imp 18:16; 2 Imp 18:17;
 • 9 Ţara* jeleşte şi este întristată; Libanul este plin de ruşine, tânjeşte; Saronul este ca o pustie; Basanul şi Carmelul îşi scutură frunza.
 • * Isa 24:4;
 • 10 „Acum* Mă voi scula”, zice Domnul, „acum Mă voi înălţa, acum Mă voi ridica.
 • * Ps 12:5;
 • 11 Aţi* zămislit fân şi naşteţi paie de mirişte; suflarea voastră de mânie împotriva Ierusalimului este un foc care pe voi înşivă vă va arde de tot.
 • * Ps 7:14; Isa 59:4;
 • 12 Popoarele vor fi ca nişte cuptoare de var, ca* nişte spini tăiaţi care ard în foc.
 • * Isa 9:18;
 • 13 Voi, cei* de departe, ascultaţi ce am făcut! Şi voi, cei de aproape, vedeţi puterea Mea!”
 • * Isa 49:1;
 • 14 Păcătoşii sunt îngroziţi în Sion, un tremur a apucat pe cei nelegiuiţi, care zic: „Cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă nişte flăcări veşnice?”
 • 15 Cel ce umblă* în neprihănire şi vorbeşte fără vicleşug, cel ce nesocoteşte un câştig scos prin stoarcere, cel ce îşi trage mâinile înapoi ca să nu primească mită, cel ce îşi astupă urechea să n-audă cuvinte setoase de sânge şi îşi** leagă ochii ca să nu vadă răul,
 • * Ps 15:2; Ps 24:4; ** Ps 119:37;
 • 16 acela va locui în locurile înalte; stânci întărite vor fi locul lui de scăpare; i se va da pâine, şi apa nu-i va lipsi.
 • 17 Ochii tăi vor vedea pe Împărat în strălucirea Lui, vor privi ţara în toată întinderea ei.
 • 18 Inima ta îşi va aduce aminte de groaza trecută şi va zice: „Unde* este logofătul? Unde este vistiernicul? Unde este cel ce veghea asupra turnurilor?”
 • * 1 Cor 1:20;
 • 19 Atunci nu vei mai vedea pe poporul* acela îndrăzneţ, pe poporul** cu vorbirea încâlcită de n-o puteai înţelege, cu limba gângavă de n-o puteai pricepe.
 • * 2 Imp 19:32; ** Deut 28:49; Deut 28:50; Ier 5:15;
 • 20 Priveşte* Sionul, cetatea sărbătorilor noastre! Ochii tăi vor vedea Ierusalimul** ca locuinţă liniştită, ca un cort care nu va mai fi mutat, ai cărui ţăruşi nu†† vor mai fi scoşi niciodată şi ale cărui funii nu vor mai fi dezlegate.
 • * Ps 48:12; ** Ps 46:5; Ps 125:1; Ps 125:2; Isa 37:33; †† Isa 54:2;
 • 21 Da, acolo cu adevărat Domnul este minunat pentru noi: El ne ţine loc de râuri, de pâraie late, unde totuşi nu pătrund corăbii cu lopeţi şi nu trece niciun vas puternic.
 • 22 Căci Domnul este Judecătorul nostru, Domnul este Legiuitorul* nostru, Domnul** este Împăratul nostru: El ne mântuieşte!
 • * Iac 4:12; ** Ps 89:18;
 • 23 Funiile tale s-au slăbit, aşa că nu mai pot strânge piciorul catargului şi nu mai pot întinde pânzele. Atunci se împarte prada, care-i aşa de mare, că până şi ologii iau parte la ea.
 • 24 Niciun locuitor nu zice: „Sunt bolnav!” Poporul* Ierusalimului capătă iertarea fărădelegilor lui.
 • * Ier 50:20;
  Isaia, capitolul 33