Isaia  


Capitolul 39
 • Ezechia şi trimişii din Babilon
 • 1 În acelaşi* timp, Merodac-Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare şi un dar lui Ezechia, pentru că aflase de boala şi însănătoşirea lui.
 • * 2 Imp 20:12;
 • 2 Ezechia s-a* bucurat şi a arătat trimişilor locul unde erau lucrurile lui de preţ, argintul şi aurul, miresmele şi untdelemnul de preţ, toată casa lui de arme şi tot ce se afla în vistieriile lui: n-a rămas nimic în casa şi în ţinuturile lui pe care să nu li-l fi arătat.
 • * 2 Cron 32:31;
 • 3 Prorocul Isaia a venit apoi la împăratul Ezechia şi l-a întrebat: „Ce au spus oamenii aceia şi de unde au venit la tine?” Ezechia a răspuns: „Au venit la mine dintr-o ţară depărtată, din Babilon.”
 • 4 Isaia a mai zis: „Ce au văzut în casa ta?” Ezechia a răspuns: „Au văzut tot ce este în casa mea: n-a rămas nimic în vistieriile mele pe care să nu li-l fi arătat.”
 • 5 Atunci Isaia a zis lui Ezechia: „Ascultă Cuvântul Domnului oştirilor:
 • 6 ‘Iată, vor veni vremurile când vor duce în Babilon tot ce* este în casa ta şi tot ce au strâns părinţii tăi până în ziua de azi: nimic nu va rămâne’, zice Domnul.
 • * Ier 20:5;
 • 7 ‘Şi vor lua din fiii tăi ieşiţi din tine, pe care-i vei naşte, ca să-i facă fameni în casa împăratului Babilonului.’”
 • 8 Ezechia a răspuns lui Isaia: „Cuvântul Domnului pe care l-ai rostit este bun*. Căci, a adăugat el, măcar în timpul vieţii mele va fi pace şi linişte!”
 • * 1 Sam 3:18;
  Isaia, capitolul 39