Isaia  


Capitolul 40
 • 1 „Mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul Meu!”, zice Dumnezeul vostru.
 • 2 „Vorbiţi bine Ierusalimului şi strigaţi-i că robia lui s-a sfârşit, că nelegiuirea lui este ispăşită, căci* a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lui.”
 • * Iov 42:10; Isa 61:7;
 • 3 Un glas* strigă: „Pregătiţi** în pustie calea Domnului, neteziţi în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru!
 • * Mat 3:3; Marc 1:3; Luca 3:4; Ioan 1:23; ** Mal 3:1; Ps 68:4; Isa 49:11;
 • 4 Orice vale să fie înălţată, orice munte şi orice deal să fie plecate, coastele să se prefacă* în câmpii şi strâmtorile, în vâlcele!
 • * Isa 45:2;
 • 5 Atunci se va descoperi slava Domnului, şi în clipa aceea orice făptură o va vedea, căci gura Domnului a vorbit.”
 • 6 Un glas zice: „Strigă!” Şi eu am răspuns: „Ce să strig?” „Orice* făptură este ca iarba şi toată strălucirea ei, ca floarea de pe câmp.
 • * Iov 14:2; Ps 90:5; Ps 102:11; Ps 103:15; Iac 1:10; 1 Pet 1:24;
 • 7 Iarba se usucă, floarea cade când suflă vântul* Domnului peste ea.” În adevăr, poporul este ca iarba:
 • * Ps 103:16;
 • 8 iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul* Dumnezeului nostru rămâne în veac.
 • * Ioan 12:34; 1 Pet 1:25;
 • 9 Suie-te pe un munte înalt, ca să vesteşti Sionului vestea cea bună; înalţă-ţi glasul cu putere, ca să vesteşti Ierusalimului vestea cea bună; înalţă-ţi glasul, nu te teme şi spune cetăţilor lui Iuda: „Iată Dumnezeul vostru!”
 • 10 Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere şi porunceşte cu braţul* Lui. Iată că plata** este cu El şi răsplătirile vin înaintea Lui.
 • * Isa 59:16; ** Isa 62:11; Apoc 22:12;
 • 11 El Îşi va paşte* turma ca un Păstor, va lua mieii în braţe, îi va duce la sânul Lui şi va călăuzi blând oile care alăptează.
 • * Isa 49:10; Ezec 34:23; Ezec 37:24; Ioan 10:11; Evr 13:20; 1 Pet 2:25; 1 Pet 5:4; Apoc 7:17;
 • Puterea lui Dumnezeu
 • 12 Cine* a măsurat apele cu mâna lui? Cine a măsurat cerurile cu palma şi a strâns ţărâna pământului într-o treime de măsură? Cine a cântărit munţii cu cântarul şi dealurile, cu cumpăna?
 • * Prov 30:4;
 • 13 Cine* a cercetat Duhul Domnului şi cine L-a luminat cu sfaturile lui?
 • * Iov 21:22; Iov 36:22; Iov 36:23; Rom 11:34; 1 Cor 2:16;
 • 14 Cu cine S-a sfătuit El, ca să ia învăţătură? Cine L-a învăţat cărarea dreptăţii? Cine L-a învăţat înţelepciunea şi I-a făcut cunoscută calea priceperii?
 • 15 Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă din vadră, sunt ca praful pe o cumpănă; El ridică ostroavele ca un bob de nisip.
 • 16 Libanul n-ajunge pentru foc şi dobitoacele lui n-ajung pentru arderea-de-tot.
 • 17 Toate neamurile sunt ca o nimica* înaintea Lui, nu sunt decât** nimicnicie şi deşertăciune.
 • * Dan 4:35; ** Ps 62:9;
 • 18 Cu cine voiţi să asemănaţi* pe Dumnezeu? Şi cu ce asemănare Îl veţi asemăna?
 • * Isa 40:25; Isa 46:5; Fapte 17:29;
 • 19 Meşterul* toarnă idolul şi argintarul îl îmbracă cu aur şi-i toarnă lănţişoare de argint.
 • * Isa 41:6; Isa 41:7; Isa 44:12; Ier 10:3;
 • 20 Iar cine este sărac alege ca dar un lemn care nu putrezeşte; îşi caută un meşter iscusit, ca* să facă un idol care să nu se clatine.
 • * Isa 41:7; Ier 10:4;
 • 21 Nu* ştiţi? N-aţi auzit? Nu vi s-a făcut cunoscut de la început? Nu v-aţi gândit niciodată la întemeierea pământului?
 • * Ps 19:1; Fapte 14:17; Rom 1:19; Rom 1:20;
 • 22 El şade deasupra cercului pământului şi locuitorii lui sunt ca nişte lăcuste înaintea Lui; El întinde* cerurile ca o maramă subţire şi le lăţeşte ca un cort, ca să locuiască în el.
 • * Iov 9:8; Ps 104:2; Isa 42:5; Isa 44:24; Isa 51:13; Ier 10:12;
 • 23 El preface într-o nimica pe voievozi* şi face o nimica din judecătorii pământului.
 • * Iov 12:21; Ps 107:40;
 • 24 De-abia sunt sădiţi, de-abia sunt semănaţi, de-abia li s-a înrădăcinat tulpina în pământ, şi El suflă peste ei de se usucă şi un vârtej îi ia ca pe nişte paie.
 • 25 „Cu* cine Mă veţi asemăna, ca să fiu deopotrivă cu el?”, zice Cel Sfânt.
 • * Isa 40:18;
 • 26 Ridicaţi-vă ochii în sus şi priviţi! Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr, în şir, oştirea lor? El le cheamă* pe toate pe nume; aşa de mare e puterea şi tăria Lui, că una nu lipseşte.
 • * Deut 4:15; Ps 147:4;
 • 27 Pentru ce zici tu, Iacove, pentru ce zici tu, Israele: „Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului şi dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu”?
 • 28 Nu ştii? N-ai auzit? Dumnezeul cel veşnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu oboseşte, nici nu osteneşte; priceperea* Lui nu poate fi pătrunsă.
 • * Ps 147:5; Rom 11:33;
 • 29 El dă tărie celui obosit şi măreşte puterea celui ce cade în leşin.
 • 30 Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se clatină,
 • 31 dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc* puterea; ei zboară ca vulturii; aleargă, şi nu obosesc, umblă, şi nu ostenesc.
 • * Ps 103:5;
  Isaia, capitolul 40