Isaia  


Capitolul 41
 • Israel să se încreadă în Domnul
 • 1 „Tăceţi*, ostroave, şi ascultaţi-Mă! Să-şi învioreze popoarele puterea, să înainteze şi să vorbească! Să ne apropiem şi să ne judecăm împreună.
 • * Zah 2:13;
 • 2 Cine a ridicat de la* răsărit pe acela pe care, în neprihănirea Lui, îl cheamă să calce pe urmele Lui? Cine îi supune** neamuri şi împăraţi? Cine le face sabia praf şi arcul, o pleavă luată de vânt?
 • * Isa 46:11; ** Gen 14:14; Isa 41:25; Isa 45:1;
 • 3 El îi urmăreşte, merge în pace pe un drum pe care n-a mai călcat niciodată cu piciorul lui.
 • 4 Cine* a făcut şi a împlinit aceste lucruri? Acela care a chemat neamurile de la început, Eu, Domnul, Cel** dintâi şi Acelaşi până în cele din urmă veacuri.
 • * Isa 41:26; Isa 44:7; Isa 46:10; ** Isa 43:10; Isa 44:6; Isa 48:12; Apoc 1:17; Apoc 22:13;
 • 5 Ostroavele văd lucrul acesta şi se tem, capetele pământului tremură: se apropie şi vin.
 • 6 Se* ajută unul pe altul şi fiecare zice fratelui său: ‘Fii cu inimă!’
 • * Isa 40:19; Isa 44:12;
 • 7 Lemnarul* îmbărbătează pe argintar; cel ce lustruieşte cu ciocanul îmbărbătează pe cel ce bate pe nicovală, zicând despre îmbinare: ‘Este bună’, şi ţintuieşte idolul în cuie ca** să nu se clatine.
 • * Isa 40:19; ** Isa 40:20;
 • 8 Dar tu, Israele, robul Meu, Iacove, pe care te-am ales*, sămânţa lui Avraam, prietenul** Meu,
 • * Deut 7:6; Deut 10:15; Deut 14:2; Ps 135:4; Isa 43:1; Isa 44:1; ** 2 Cron 20:7; Iac 2:23;
 • 9 tu, pe care te-am luat de la marginile pământului şi pe care te-am chemat dintr-o ţară depărtată, căruia ţi-am zis: ‘Tu eşti robul Meu, te aleg şi nu te lepăd’,
 • 10 nu* te teme, căci** Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.
 • * Isa 41:13; Isa 41:14; Isa 43:5; ** Deut 31:6; Deut 31:8;
 • 11 Iată, înfruntaţi şi acoperiţi de ruşine* vor fi toţi cei ce sunt mâniaţi pe tine; vor fi nimiciţi şi vor pieri cei ce ţi se împotrivesc.
 • * Exod 23:22; Isa 45:24; Isa 60:12; Zah 12:3;
 • 12 Îi vei căuta, şi nu-i vei mai găsi pe cei ce se certau cu tine; vor fi nimiciţi, vor fi pierduţi cei ce se războiau cu tine.
 • 13 Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă şi-ţi zic: ‘Nu* te teme de nimic, Eu îţi vin în ajutor!
 • * Isa 41:10;
 • 14 Nu te teme de nimic, viermele lui Iacov şi rămăşiţă slabă a lui Israel, căci Eu îţi vin în ajutor’, zice Domnul, ‘şi Sfântul lui Israel este Mântuitorul tău.’
 • 15 Iată, te fac* o sanie ascuţită, nouă de tot, cu mulţi dinţi; vei zdrobi, vei sfărâma munţii şi vei face dealurile ca pleava.
 • * Mica 4:13; 2 Cor 10:4; 2 Cor 10:5;
 • 16 Le vei vântura* şi le va lua vântul şi un vârtej le va risipi, dar tu te vei bucura în Domnul, te vei făli cu Sfântul lui Israel.
 • * Ier 51:2; Isa 45:25;
 • 17 Cei nenorociţi şi cei lipsiţi caută apă şi nu este; li se usucă limba de sete. Eu, Domnul, îi voi asculta; Eu, Dumnezeul lui Israel, nu-i voi părăsi.
 • 18 Voi face să izvorască râuri* pe dealuri şi izvoare în mijlocul văilor; voi preface pustia** în iaz şi pământul uscat în şuvoaie de ape;
 • * Isa 35:6; Isa 35:7; Isa 43:19; Isa 44:3; ** Ps 107:35;
 • 19 voi sădi cedri, salcâmi, mirţi şi măslini în pustie; voi pune chiparoşi, ulmi şi merişori turceşti la un loc în pustie,
 • 20 ca* să vadă cu toţii şi să ştie, să priceapă şi să înţeleagă că mâna Domnului a făcut aceste lucruri şi Sfântul lui Israel le-a zidit.
 • * Iov 12:9;
 • 21 Apăraţi-vă pricina”, zice Domnul, „arătaţi-vă dovezile cele mai tari”, zice Împăratul lui Iacov.
 • 22 „Să le arate* şi să ne spună ce are să se întâmple; care sunt prorociile pe care le-aţi făcut vreodată? Spuneţi, ca să luăm seama la ele şi să le vedem împlinirea, sau vestiţi-ne viitorul.
 • * Isa 45:21;
 • 23 Spuneţi-ne* ce se va întâmpla mai târziu, ca să ştim că sunteţi dumnezei, faceţi** măcar ceva bun sau rău, ca să vedem şi să privim cu toţii.
 • * Isa 42:9; Isa 44:7; Isa 44:8; Isa 45:3; Ioan 13:19; ** Ier 10:5;
 • 24 Iată că nu sunteţi* nimic şi lucrarea voastră este nimic; o scârbă este cine vă alege pe voi.
 • * Ps 115:5; Isa 44:9; 1 Cor 8:4;
 • 25 Am sculat pe cineva de la miazănoapte şi vine de la răsărit; el cheamă* Numele Meu; trece** peste voievozi ca pe noroi şi-i calcă în picioare cum calcă olarul lutul.
 • * Ezra 1:2; ** Isa 41:2;
 • 26 Cine* a vestit lucrul acesta de la început ca să-l ştim, şi cu mult înainte ca să zicem: ‘Are dreptate’? Nimeni nu l-a vestit, nimeni nu l-a prorocit şi nimeni n-a auzit cuvintele voastre.
 • * Isa 43:9;
 • 27 Eu*, Cel dintâi, am zis** Sionului: ‘Iată-i, iată-i!’ şi Ierusalimului: ‘Îţi trimit un vestitor de veşti bune!’
 • * Isa 41:4; ** Isa 40:9;
 • 28 Căci* Mă uit, şi nu este nimeni, nimeni între ei care să prorocească şi care să poată răspunde, dacă-l voi întreba.
 • * Isa 63:5;
 • 29 Iată* că toţi sunt nimic, lucrările lor sunt zadarnice, idolii lor sunt o suflare goală!
 • * Isa 41:24;
  Isaia, capitolul 41