Isaia  


Capitolul 43
 • Numai Domnul răscumpără pe Israel
 • 1 Acum, aşa vorbeşte Domnul, care te-a făcut*, Iacove, şi Cel ce te-a întocmit**, Israele: „Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem†† pe nume: eşti al Meu.
 • * Isa 43:7; ** Isa 43:21; Isa 44:2; Isa 44:21; Isa 44:24; Isa 44:6; †† Isa 42:6; Isa 45:4;
 • 2 Dacă* vei trece prin ape, Eu voi fi cu** tine şi râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde şi flacăra nu te va aprinde.
 • * Ps 66:12; Ps 91:3; ** Deut 31:6; Deut 31:8; Dan 3:25; Dan 3:27;
 • 3 Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău! Eu dau Egiptul ca preţ pentru* răscumpărarea ta, Etiopia şi Saba în locul tău.
 • * Prov 11:8; Prov 21:18;
 • 4 De aceea, pentru că ai preţ în ochii Mei, pentru că eşti preţuit şi te iubesc, dau oameni pentru tine şi popoare pentru viaţa ta.
 • 5 Nu* te teme de nimic, căci Eu sunt cu tine, Eu voi aduce înapoi neamul tău de la răsărit şi te voi strânge de la apus.
 • * Isa 41:10; Isa 41:14; Isa 44:2; Ier 30:10; Ier 30:11; Ier 46:27; Ier 46:28;
 • 6 Voi zice miazănopţii: ‘Dă încoace!’ şi miazăzilei: ‘Nu opri, ci adu-Mi fiii din ţările depărtate şi fiicele de la marginea pământului:
 • 7 pe toţi cei ce poartă* Numele Meu şi pe care i-am făcut** spre slava Mea, pe care i-am întocmit şi i-am alcătuit.’”
 • * Isa 63:19; Iac 2:7; ** Ps 100:3; Isa 29:23; Ioan 3:3; Ioan 3:5; 2 Cor 5:17; Efes 2:10; Isa 43:1;
 • 8 Scoate* afară poporul cel orb, care totuşi are ochi, şi surzii, care totuşi au urechi.
 • * Isa 6:9; Isa 42:19; Ezec 12:2;
 • 9 Să se strângă toate neamurile şi să se adune popoarele! Cine* dintre ei a vestit aceste lucruri? Care dintre ei ne-a făcut cele dintâi prorocii? Să-şi aducă martorii şi să-şi dovedească dreptatea, ca să asculte oamenii şi să zică: „Adevărat!”
 • * Isa 41:21; Isa 41:22; Isa 41:26;
 • 10 „Voi* sunteţi martorii Mei”, zice Domnul, „voi şi** Robul Meu pe care L-am ales, ca să ştiţi, ca să Mă credeţi şi să înţelegeţi că Eu sunt: înainte de Mine n-a fost făcut niciun Dumnezeu şi după Mine nu va fi,
 • * Isa 44:8; ** Isa 42:1; Isa 55:4; Isa 41:4; Isa 44:6;
 • 11 Eu, Eu sunt* Domnul, şi afară de Mine nu este niciun Mântuitor!
 • * Isa 45:21; Osea 13:4;
 • 12 Eu am vestit, am mântuit, am prorocit, nu sunt străin* între voi; voi** Îmi sunteţi martori”, zice Domnul, „că Eu sunt Dumnezeu.
 • * Deut 32:16; Ps 81:9; ** Isa 44:8; Isa 43:10;
 • 13 Eu sunt de la* început şi nimeni nu izbăveşte din mâna Mea. Când lucrez Eu, cine se poate împotrivi**?”
 • * Ps 90:2; Ioan 8:58; ** Iov 9:12; Isa 14:27;
 • 14 Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul vostru, Sfântul lui Israel: „Din pricina voastră trimit pe vrăjmaş împotriva Babilonului şi cobor pe toţi fugarii, chiar şi pe haldeeni, pe corăbiile cu care se făleau.
 • 15 Eu sunt Domnul, Sfântul vostru, Făcătorul lui Israel, Împăratul vostru.”
 • 16 Aşa vorbeşte Domnul, care a croit* un drum pe mare şi o cărare** pe apele cele puternice,
 • * Exod 14:16; Exod 14:22; Ps 77:19; Isa 51:10; ** Ios 3:13; Ios 3:16;
 • 17 care a* scos care şi cai, o oştire şi războinici viteji, culcaţi deodată împreună, ca să nu se mai scoale, nimiciţi şi stinşi ca un muc de lumânare:
 • * Exod 14:4; Exod 14:9; Exod 14:25;
 • 18 „Nu vă* mai gândiţi la ce a fost mai înainte şi nu vă mai uitaţi la cele vechi!
 • * Ier 16:14; Ier 23:7;
 • 19 Iată, voi face ceva* nou şi-i gata să se întâmple. Să nu-l cunoaşteţi voi oare? Voi face** un drum prin pustie şi râuri în locuri secetoase.
 • * 2 Cor 5:17; Apoc 21:5; ** Exod 17:6; Num 20:11; Deut 8:15; Ps 78:16; Isa 35:6; Isa 41:18;
 • 20 Fiarele câmpului Mă vor slăvi, şacalii şi struţii, pentru că voi da* ape în pustie şi râuri în locuri secetoase, ca să adăp pe poporul Meu, pe poporul Meu cel ales,
 • * Isa 48:21;
 • 21 poporul pe* care Mi l-am alcătuit ca să vestească laudele Mele.
 • * Ps 102:18; Isa 43:1; Isa 43:7; Luca 1:74; Luca 1:75; Efes 1:5; Efes 1:6;
 • 22 Şi tu nu M-ai chemat, Iacove, căci te-ai obosit* de Mine, Israele!
 • * Mal 1:13;
 • 23 Nu* Mi-ai adus oile tale ca ardere-de-tot şi nu M-ai cinstit cu jertfele tale. Nu te-am chinuit cu daruri de mâncare, pe care trebuia să Mi le aduci, şi nu te-am obosit cu jertfe de tămâie.
 • * Amos 5:25;
 • 24 Nu Mi-ai cumpărat trestie mirositoare cu argint şi nu M-ai săturat cu grăsimea jertfelor tale, dar tu M-ai chinuit cu păcatele tale şi M-ai obosit* cu nelegiuirile tale.
 • * Isa 1:14; Mal 2:17;
 • 25 Eu, Eu îţi şterg* fărădelegile, pentru** Mine, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele tale.
 • * Isa 44:22; Isa 48:9; Ier 50:20; Fapte 3:19; ** Ezec 36:22; Isa 1:18; Ier 31:34;
 • 26 Adu-Mi aminte, să ne judecăm împreună, vorbeşte tu însuţi, ca să-ţi scoţi dreptatea.
 • 27 Cel dintâi tată al tău a păcătuit şi învăţătorii tăi s-au răzvrătit împotriva Mea.
 • 28 De aceea, am socotit ca nişte pângăriţi* pe căpeteniile Sfântului Locaş, am** dat pierzării pe Iacov şi batjocurii pe Israel.
 • * Isa 47:6; Plang 2:2; Plang 2:6; Plang 2:7; ** Ps 79:4; Ier 24:9; Dan 9:11; Zah 8:13;
  Isaia, capitolul 43  
Versetul zilei
Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.
Isaia 58:11
Pune-l pe pagina ta