Isaia  


Capitolul 45
 • 1 Aşa vorbeşte Domnul către unsul Său, către Cirus, pe care-l ţine de mână* ca să doboare neamurile înaintea lui şi să dezlege brâul împăraţilor, să-i deschidă porţile, ca** să nu se mai închidă:
 • * Isa 41:13; ** Isa 41:2; Dan 5:30;
 • 2 „Eu voi merge înaintea ta, voi* netezi drumurile muntoase, voi sfărâma** uşile de aramă şi voi rupe zăvoarele de fier.
 • * Isa 40:4; ** Ps 107:16;
 • 3 Îţi voi da vistierii ascunse, bogăţii îngropate, ca* să ştii că Eu sunt Domnul, care te chem pe** nume, Dumnezeul lui Israel.
 • * Isa 41:23; ** Exod 33:12; Exod 33:17; Isa 43:1; Isa 49:1;
 • 4 Din dragoste pentru robul Meu Iacov* şi pentru Israel, alesul Meu, te-am chemat pe nume, ţi-am vorbit cu bunăvoinţă, înainte** ca tu să Mă cunoşti.
 • * Isa 44:1; ** 1 Tes 4:5;
 • 5 Eu sunt* Domnul, şi** nu mai este altul; afară de Mine, nu este Dumnezeu. Eu te-am încins înainte ca tu să Mă cunoşti,
 • * Deut 4:35; Deut 4:39; Deut 32:39; Isa 44:8; Isa 46:9; ** Isa 45:14; Isa 45:18; Isa 45:21; Isa 45:22; Ps 18:32; Ps 18:39;
 • 6 ca* să se ştie, de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui, că, afară de Mine nu este Dumnezeu: Eu sunt Domnul, şi nu este altul.
 • * Ps 102:15; Isa 37:20; Mal 1:11;
 • 7 Eu întocmesc lumina şi fac întunericul, Eu dau propăşirea şi aduc restriştea*, Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri.
 • * Amos 3:6;
 • 8 Să picure* cerurile de sus şi să plouă norii neprihănirea! Să se deschidă pământul, să dea din el mântuirea şi să iasă totodată din el izbăvirea! Eu, Domnul, fac aceste lucruri.
 • * Ps 72:3; Ps 85:11;
 • 9 Vai de cine se ceartă cu Făcătorul* său! Un ciob dintre cioburile pământului! Oare lutul** zice el celui ce-l făţuieşte: ‘Ce faci?’ şi lucrarea ta zice ea despre tine: ‘El n-are mâini’?
 • * Isa 64:8; ** Isa 29:16; Ier 18:6; Rom 9:20;
 • 10 Vai de cine zice tatălui său: ‘Pentru ce m-ai născut?’ şi mamei sale: ‘Pentru ce m-ai făcut?’”
 • 11 Aşa vorbeşte Domnul, Sfântul lui Israel şi Făcătorul său: „Vrea cineva să Mă întrebe asupra viitorului, să-Mi poruncească pentru copiii* Mei şi pentru lucrarea** mâinilor Mele?
 • * Ier 31:9; ** Isa 29:23;
 • 12 Eu* am făcut pământul şi am făcut** pe om pe el; Eu, cu mâinile Mele, am întins cerurile şi am aşezat toată oştirea lor.
 • * Isa 42:5; Ier 27:5; ** Gen 1:26; Gen 1:27; Gen 2:1;
 • 13 Eu* am ridicat pe Cirus în dreptatea Mea şi voi netezi toate cărările lui. El Îmi va zidi** iarăşi cetatea şi va da drumul prinşilor Mei de război, fără preţ de răscumpărare şi fără daruri”, zice Domnul oştirilor.
 • * Isa 41:2; ** 2 Cron 36:22; 2 Cron 36:23; Ezra 1:1; Isa 44:28; Isa 52:3; Rom 3:24;
 • 14 Aşa vorbeşte Domnul: „Câştigurile* Egiptului şi negoţul Etiopiei şi al sabeenilor, oameni de statură înaltă, vor trece la tine şi vor fi ale tale. Popoarele acestea vor merge după tine, vor trece înlănţuite**, se vor închina înaintea ta şi-ţi vor zice, rugându-te: ‘Numai la tine Se află Dumnezeu şi nu†† este alt Dumnezeu afară de El.’”
 • * Ps 68:31; Ps 72:10; Ps 72:11; Isa 49:23; Isa 60:9; Isa 60:10; Isa 60:14; Isa 60:16; Zah 8:22; Zah 8:23; ** Ps 149:8; 1 Cor 14:25; †† Isa 45:5;
 • 15 Dar Tu eşti un Dumnezeu care* Te ascunzi, Tu, Dumnezeul lui Israel, Mântuitorule!
 • * Ps 44:24; Isa 8:17; Isa 57:17;
 • 16 Toţi sunt ruşinaţi şi uluiţi, toţi pleacă plini de ocară, făuritorii* idolilor.
 • * Isa 44:11;
 • 17 Dar* Israel va fi mântuit de Domnul cu o mântuire veşnică. Voi nu veţi fi nici ruşinaţi, nici înfruntaţi în veci.
 • * Isa 26:4; Isa 45:25; Rom 11:26;
 • 18 Căci aşa vorbeşte Domnul, Făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu, care* a întocmit pământul, l-a făcut şi l-a întărit, l-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit: „Eu** sunt Domnul, şi nu este altul!
 • * Isa 42:5; ** Isa 45:5;
 • 19 Eu n-am vorbit în* ascuns, într-un colţ întunecos al pământului. Eu n-am zis seminţei lui Iacov: ‘Căutaţi-Mă în zadar!’ Eu**, Domnul, spun ce este adevărat, vestesc ce este drept.
 • * Deut 30:11; Isa 48:16; ** Ps 19:8; Ps 119:137; Ps 119:138;
 • 20 Strângeţi-vă, veniţi şi apropiaţi-vă împreună, voi, cei scăpaţi dintre neamuri! N-au* nicio pricepere cei ce îşi duc idolul de lemn şi cheamă pe un dumnezeu care nu poate** să-i mântuiască.
 • * Isa 44:17; Isa 44:18; Isa 44:19; Isa 46:7; Isa 48:7; Rom 1:22; Rom 1:23; ** Isa 41:22; Isa 43:9; Isa 44:7; Isa 46:10; Isa 48:14;
 • 21 Spuneţi-le şi aduceţi-i încoace, ca să se sfătuiască unii cu alţii! Cine a prorocit aceste lucruri de la început şi le-a vestit de mult? Oare nu Eu, Domnul? Nu* este alt Dumnezeu decât Mine, Eu sunt singurul Dumnezeu drept şi mântuitor, alt Dumnezeu afară de Mine nu este.
 • * Isa 45:5; Isa 45:14; Isa 45:18; Isa 44:8; Isa 46:9; Isa 48:3;
 • 22 Întoarceţi-vă* la Mine, şi veţi fi mântuiţi toţi cei ce sunteţi la marginile pământului! Căci Eu sunt Dumnezeu, şi nu altul.
 • * Ps 22:27; Ps 65:5;
 • 23 Pe* Mine Însumi Mă jur, adevărul iese din gura Mea şi Cuvântul Meu nu va fi luat înapoi: orice** genunchi se va pleca înaintea Mea şi orice limbă va jura pe Mine.
 • * Gen 22:16; Evr 6:13; ** Rom 14:11; Fil 2:10; Gen 31:53; Deut 6:13; Ps 63:11; Isa 65:16;
 • 24 ‘Numai în Domnul’, Mi se va zice, ‘locuiesc dreptatea* şi puterea; la El vor veni şi vor fi înfruntaţi toţi** cei ce erau mâniaţi împotriva Lui.
 • * Ier 23:5; 1 Cor 1:30; ** Isa 41:11;
 • 25 În* Domnul vor fi făcuţi** neprihăniţi şi proslăviţi toţi urmaşii lui Israel.’
 • * Isa 45:17; ** 1 Cor 1:31;
  Isaia, capitolul 45