Isaia  


Capitolul 46
 • 1 Bel se prăbuşeşte*, Nebo cade; idolii lor sunt puşi pe vite şi dobitoace; idolii pe care-i purtaţi voi au ajuns o sarcină, o povară** pentru vita obosită!
 • * Isa 21:9; Ier 50:2; Ier 51:44; ** Ier 10:5;
 • 2 Au căzut, s-au prăbuşit împreună, nu pot să scape povara; ei înşişi* se duc în robie.
 • * Ier 48:7;
 • 3 Ascultaţi-Mă, casa lui Iacov şi toată rămăşiţa casei lui Israel, voi, pe care v-am luat în spinare de la obârşia voastră, pe* care v-am purtat pe umăr de la naşterea voastră:
 • * Exod 17:4; Deut 1:31; Deut 32:11; Ps 71:6; Isa 63:9;
 • 4 până la bătrâneţea voastră Eu* voi fi Acelaşi, până la cărunteţele voastre vă voi** sprijini. V-am purtat şi tot vreau să vă mai port, să vă sprijin şi să vă mântuiesc.
 • * Ps 102:27; Mal 3:6; ** Ps 48:14; Ps 71:18;
 • 5 Cu* cine Mă veţi pune alături, ca să Mă asemănaţi? Cu cine Mă veţi asemăna şi Mă veţi potrivi?
 • * Isa 40:18; Isa 40:25;
 • 6 Ei* varsă aurul din pungă şi cântăresc argintul în cumpănă; tocmesc un argintar să facă un dumnezeu din ele şi se închină şi îngenunchează înaintea lui.
 • * Isa 40:19; Isa 41:6; Isa 44:12; Isa 44:19; Ier 10:3;
 • 7 Îl* poartă, îl iau pe umăr, îl pun la locul lui; acolo rămâne şi nu se mişcă din locul lui. Apoi strigă** la el, dar nu răspunde, nici nu-i scapă din nevoie.
 • * Ier 10:5; ** Isa 45:20;
 • 8 Ţineţi* minte aceste lucruri şi fiţi oameni! Veniţi-vă în fire, păcătoşilor!
 • * Isa 44:19; Isa 47:4;
 • 9 Aduceţi-vă* aminte de cele petrecute în vremurile străbune, căci Eu sunt Dumnezeu, şi nu este altul**, Eu sunt Dumnezeu, şi nu este niciunul ca Mine.
 • * Deut 32:7; ** Isa 45:5; Isa 45:21;
 • 10 Eu* am vestit de la început ce are să se întâmple şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: ‘Hotărârile** Mele vor rămâne în picioare şi Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea.’
 • * Isa 45:21; ** Ps 33:11; Prov 19:21; Prov 21:30; Fapte 5:39; Evr 6:17;
 • 11 Eu chem de la* răsărit o pasăre de pradă, dintr-o ţară depărtată, un om ca să împlinească planurile** Mele: da, Eu am spus şi Eu voi împlini; Eu am plănuit şi Eu voi înfăptui.
 • * Isa 41:2; Isa 41:25; ** Isa 44:28; Isa 45:13; Num 23:19;
 • 12 Ascultaţi-Mă, oameni* cu inima împietrită, vrăjmaşi** ai neprihănirii!
 • * Ps 76:5; ** Rom 10:3;
 • 13 Eu Îmi apropii* neprihănirea: nu este departe; şi mântuirea Mea nu** va zăbovi. Eu voi pune mântuirea Mea în Sion şi slava Mea peste Israel.
 • * Isa 51:5; Rom 1:17; Rom 3:21; ** Hab 2:3; Isa 62:11;
  Isaia, capitolul 46