Isaia  


Capitolul 48
 • Vechile şi noile prorocii
 • 1 Ascultaţi lucrul acesta, casa lui Iacov, voi, care purtaţi numele lui Israel şi care* aţi ieşit din apele lui Iuda, voi, care** aţi jurat pe Numele Domnului şi care chemaţi pe Dumnezeul lui Israel, dar nu în adevăr, nici cu neprihănire!
 • * Ps 68:26; ** Deut 6:13; Isa 65:16; Tef 1:5; Ier 4:2; Ier 5:2;
 • 2 Căci ei îşi trag numele de la* cetatea sfântă şi se** bizuiesc pe Dumnezeul lui Israel, al cărui Nume este Domnul oştirilor.
 • * Isa 52:1; ** Mica 3:11; Rom 2:17;
 • 3 De multă vreme am făcut* cele dintâi prorocii, din gura Mea au ieşit, şi Eu le-am vestit: deodată am lucrat şi** s-au împlinit.
 • * Isa 41:22; Isa 42:9; Isa 43:9; Isa 44:7; Isa 44:8; Isa 45:21; Isa 46:9; Isa 46:10; ** Ios 21:45;
 • 4 Ştiind că eşti împietrit, că grumazul* îţi este un drug de fier şi că ai o frunte de aramă,
 • * Exod 32:9; Deut 31:27;
 • 5 ţi-am* vestit de mult aceste lucruri, ţi le-am spus mai înainte ca să se întâmple, ca să nu poţi să zici: ‘Idolul meu le-a făcut, chipul meu cioplit sau chipul meu turnat le-a poruncit!’
 • * Isa 48:3;
 • 6 Ai auzit toate aceste lucruri pe care le vezi acum! Şi nu vreţi să le mărturisiţi acum?… De acum, îţi vestesc lucruri noi, ascunse, necunoscute de tine.
 • 7 Ele se fac în timpul de faţă şi nu fac parte din trecut; până în ziua de azi n-aveai nicio cunoştinţă despre ele, ca să nu poţi zice: ‘Iată că le ştiam.’
 • 8 Nici nu le-ai auzit, nici nu le-ai ştiut şi nici nu-ţi era deschisă odinioară urechea la ele, căci ştiam că ai să fii necredincios şi că din* naştere ai fost numit răzvrătit.
 • * Ps 58:3;
 • 9 Din* pricina Numelui Meu sunt îndelung** răbdător, pentru slava Mea Mă opresc faţă de tine, ca să nu te nimicesc.
 • * Ps 79:9; Ps 106:8; Isa 43:25; Isa 48:11; Ezec 20:9; Ezec 20:14; Ezec 20:22; Ezec 20:44; ** Ps 78:38;
 • 10 Iată, te-am pus în cuptor*, dar nu te-am găsit argint; te-am lămurit în cuptorul urgiei.
 • * Ps 66:10;
 • 11 Din* dragoste pentru Mine, din dragoste pentru Mine vreau să lucrez! Căci cum** ar putea fi hulit Numele Meu? Nu voi da altuia slava Mea.
 • * Isa 48:9; ** Deut 32:26; Deut 32:27; Ezec 20:9; Isa 42:8;
 • 12 Ascultă-Mă, Iacove! Şi tu, Israele, pe care te-am chemat! Eu, Eu* sunt Cel dintâi şi tot Eu sunt şi Cel** din urmă.
 • * Deut 32:39; ** Isa 41:4; Isa 44:6; Apoc 1:17; Apoc 22:13;
 • 13 Mâna* Mea a întemeiat pământul şi dreapta Mea a întins cerurile: cum le-am** chemat, s-au şi înfăţişat îndată.
 • * Ps 102:25; ** Isa 40:26;
 • 14 Strângeţi-vă* cu toţii şi ascultaţi! Cine dintre ei a vestit aceste lucruri? Acela pe care-l iubeşte Domnul** va împlini voia Lui împotriva Babilonului şi braţul lui va apăsa asupra haldeenilor.
 • * Isa 41:22; Isa 43:9; Isa 44:7; Isa 45:20; Isa 45:21; ** Isa 45:1; Isa 44:28;
 • 15 Eu am vorbit şi Eu* l-am şi chemat; Eu l-am adus şi lucrarea lui va izbuti.
 • * Isa 45:1;
 • 16 Apropiaţi-vă de Mine şi ascultaţi! De la început, n-am* vorbit în ascuns, de la obârşia acestor lucruri am fost de faţă. Şi acum, Domnul** Dumnezeu M-a trimis cu Duhul Său.”
 • * Isa 45:19; ** Isa 61:1-3; Zah 2:8; Zah 2:9; Zah 2:11;
 • 17 Aşa vorbeşte Domnul*, Răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel: „Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăţ ce este de folos şi te călăuzesc** pe calea pe care trebuie să mergi!
 • * Isa 43:14; Isa 44:6; Isa 44:24; Isa 48:20; ** Ps 32:8;
 • 18 O*, de ai fi luat aminte la poruncile Mele, atunci** pacea ta ar fi fost ca un râu şi fericirea ta, ca valurile mării!
 • * Deut 32:29; Ps 81:13; ** Ps 119:165;
 • 19 Sămânţa* ta ar fi fost ca nisipul şi roadele pântecelui tău, ca boabele de nisip; numele tău n-ar fi fost şters şi nimicit înaintea Mea.
 • * Gen 22:17; Osea 1:10;
 • 20 Ieşiţi* din Babilon, fugiţi din mijlocul haldeenilor! Vestiţi, trâmbiţaţi cu glas de veselie, daţi de ştire până la capătul pământului, spuneţi: ‘Domnul a răscumpărat** pe robul Său Iacov!
 • * Isa 52:11; Ier 50:8; Ier 51:6; Ier 51:45; Zah 2:6; Zah 2:7; Apoc 18:4; ** Exod 19:4; Exod 19:5; Exod 19:6; Isa 44:22; Isa 44:23;
 • 21 Şi nu vor suferi de sete* în pustiurile în care-i va duce, ci va face** să curgă pentru ei apă din stâncă, va despica stânca şi va curge apa.’
 • * Isa 41:17; Isa 41:18; ** Exod 17:6; Num 20:11; Ps 105:41;
 • 22 Cei răi n-au pace*”, zice Domnul.
 • * Isa 57:21;
  Isaia, capitolul 48