Isaia  


Capitolul 50
 • Robul Domnului, batjocorit şi ajutat
 • 1 Aşa vorbeşte Domnul: „Unde este cartea* de despărţire prin care am izgonit pe mama voastră? Sau căruia dintre cei ce M-au împrumutat** v-am vândut? Vedeţi, din pricina fărădelegilor voastre aţi fost vânduţi şi din pricina păcatelor voastre a fost izgonită mama voastră.
 • * Deut 24:1; Ier 3:8; Osea 2:2; ** 2 Imp 4:1; Mat 18:25; Isa 52:3;
 • 2 Pentru ce nu era nimeni când am venit? Pentru ce n-a răspuns nimeni când* am strigat? Este mâna** Mea prea scurtă ca să răscumpere? Sau n-am Eu destulă putere ca să izbăvesc? Cu mustrarea Mea, Eu usuc†† marea şi prefac râurile*† în pustie; peştii†* lor se strică din lipsă de apă şi pier de sete!
 • * Prov 1:24; Isa 65:12; Isa 66:4; Ier 7:13; Ier 35:15; ** Num 11:23; Isa 59:1; Ps 106:9; Zah 1:4; †† Exod 14:21; *† Ios 3:16; †* Exod 7:18; Exod 7:21;
 • 3 Îmbrac* cerurile cu negura de jale şi** le învelesc cu un sac.”
 • * Exod 10:21; ** Apoc 6:12;
 • 4 „Domnul* Dumnezeu Mi-a dat o limbă iscusită, ca să ştiu să înviorez cu vorba pe cel** doborât de întristare. El Îmi trezeşte în fiecare dimineaţă, El Îmi trezeşte urechea, să ascult cum ascultă nişte ucenici.
 • * Exod 4:11; ** Mat 11:28;
 • 5 Domnul Dumnezeu Mi-a* deschis urechea şi nu M-am împotrivit**, nici nu M-am tras înapoi.
 • * Ps 40:6; Ps 40:7; Ps 40:8; ** Mat 26:39; Ioan 14:31; Fil 2:8; Evr 10:5;
 • 6 Mi-am dat spatele* înaintea celor ce Mă loveau şi obrajii** înaintea celor ce-Mi smulgeau barba; nu Mi-am ascuns faţa de ocări şi de scuipări.
 • * Mat 26:67; Mat 27:26; Ioan 18:22; ** Plang 3:30;
 • 7 Dar Domnul Dumnezeu M-a ajutat, de aceea nu M-am ruşinat, de aceea Mi-am făcut* faţa ca o cremene, ştiind că nu voi fi dat de ruşine.
 • * Ezec 3:8; Ezec 3:9;
 • 8 Cel ce Mă îndreptăţeşte este aproape*: cine va vorbi împotriva Mea? Să ne înfăţişăm împreună! Cine este potrivnicul Meu? Să înainteze spre Mine!
 • * Rom 8:32-34;
 • 9 Iată*, Domnul Dumnezeu Mă ajută: cine Mă va osândi? Într-adevăr, se prefac cu toţii în zdrenţe ca o haină: molia** îi va mânca.
 • * Iov 13:28; Ps 102:26; Isa 51:6; ** Isa 51:8;
 • 10 Cine dintre voi se teme de Domnul să asculte glasul Robului Său! Cine umblă în* întuneric şi n-are lumină să** se încreadă în Numele Domnului şi să se bizuiască pe Dumnezeul lui!
 • * Ps 23:4; ** 2 Cron 20:20; Ps 20:7;
 • 11 Iar voi toţi, care aprindeţi focul şi puneţi tăciuni pe el, umblaţi în lumina focului vostru şi în tăciunii pe care i-aţi aprins! Din* mâna Mea vi se întâmplă aceste lucruri, ca să zăceţi în dureri**.”
 • * Ioan 9:39; ** Ps 16:4;
  Isaia, capitolul 50