Isaia  


Capitolul 51
 • Izbăvirea şi întoarcerea
 • 1 „Ascultaţi-Mă*, voi**, care umblaţi după neprihănire, care căutaţi pe Domnul! Priviţi spre stânca din care aţi fost ciopliţi, spre gaura gropii din care aţi fost scoşi.
 • * Isa 51:7; ** Rom 9:30; Rom 9:31; Rom 9:32;
 • 2 Uitaţi-vă* la părintele vostru Avraam şi spre Sara, care v-a născut, căci** l-am chemat când era numai el singur, l-am binecuvântat şi înmulţit.
 • * Rom 4:1; Rom 4:16; Evr 11:11; Evr 11:12; ** Gen 12:1; Gen 12:2; Gen 24:1; Gen 24:35;
 • 3 Tot astfel, Domnul are milă* de Sion şi mângâie toate dărâmăturile lui. El va face pustia lui ca** un rai şi pământul lui uscat ca o grădină a Domnului. Bucuria şi veselia vor fi în mijlocul lui, mulţumiri şi cântări de laudă.
 • * Ps 102:13; Isa 40:1; Isa 51:12; Isa 52:9; ** Gen 13:10; Ioel 2:3;
 • 4 Ia aminte spre Mine dar, poporul Meu, pleacă urechea spre Mine, neamul Meu! Căci* din Mine va ieşi Legea şi voi pune Legea Mea lumină** popoarelor.
 • * Isa 2:3; Isa 42:4; ** Isa 42:6;
 • 5 Neprihănirea* Mea este aproape, mântuirea Mea se va arăta, şi braţele** Mele vor judeca popoarele, ostroavele vor nădăjdui în Mine şi se vor încrede în†† braţul Meu.
 • * Isa 46:13; Isa 56:1; Rom 1:16; Rom 1:17; ** Ps 67:4; Ps 98:9; Isa 60:9; †† Rom 1:16;
 • 6 Ridicaţi* ochii spre cer şi priviţi în jos pe pământ! Căci cerurile** vor pieri ca un fum, pământul se va preface în zdrenţe ca o haină şi locuitorii lui vor muri ca nişte muşte, dar mântuirea Mea va dăinui în veci şi neprihănirea Mea nu va avea sfârşit.
 • * Isa 40:26; ** Ps 102:26; Mat 24:35; 2 Pet 3:10; 2 Pet 3:12; Isa 50:9;
 • 7 Ascultaţi-Mă*, voi, care cunoaşteţi neprihănirea, popor care ai în** inimă Legea Mea! Nu te teme de ocara oamenilor şi nu tremura de ocările lor!
 • * Isa 51:1; ** Ps 37:31; Mat 10:28; Fapte 5:41;
 • 8 Căci* îi va mânca molia ca pe o haină şi-i va roade viermele cum roade lâna, dar neprihănirea Mea va dăinui în veci şi mântuirea Mea se va întinde din veac în veac.”
 • * Isa 50:9;
 • 9 Trezeşte-te*, trezeşte-te şi îmbracă-te** cu putere, braţ al Domnului! Trezeşte-te, ca în zilele de odinioară şi în veacurile din vechime! Oare†† n-ai doborât Tu Egiptul*† şi n-ai străpuns balaurul†*?
 • * Ps 44:23; Isa 52:1; ** Ps 93:1; Apoc 11:17; Ps 44:1; †† Iov 26:12; *† Ps 87:4; Ps 89:10; †* Ps 74:13; Ps 74:14; Isa 27:1; Ezec 29:3;
 • 10 Nu eşti Tu Acela care ai uscat* marea, apele adâncului celui mare, şi ai croit în adâncimile mării un drum pentru trecerea celor răscumpăraţi?
 • * Exod 14:21; Isa 43:16;
 • 11 Astfel, cei* răscumpăraţi de Domnul se vor întoarce, vor veni în Sion cu cântări de biruinţă şi o bucurie veşnică le va încununa capul; îi va apuca veselia şi bucuria, iar durerea şi gemetele vor fugi.
 • * Isa 35:10;
 • 12 „Eu, Eu vă mângâi*. Dar cine eşti tu, ca să te temi de** omul cel muritor şi de fiul omului, care trece ca iarba,
 • * Isa 51:3; 2 Cor 1:3; ** Ps 118:6; Isa 40:6; 1 Pet 1:24;
 • 13 şi să uiţi pe Domnul, care te-a făcut, care* a întins cerurile şi a întemeiat pământul? De ce să tremuri necontenit toată ziua înaintea mâniei asupritorului, când umblă să te nimicească? Unde** este mânia asupritorului?
 • * Iov 9:8; Ps 104:2; Isa 40:22; Isa 42:5; Isa 44:24; ** Iov 20:7;
 • 14 În curând, cel încovoiat sub fiare va fi dezlegat; nu* va muri în groapă şi nu va duce lipsă de pâine.
 • * Zah 9:11;
 • 15 Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care* stârnesc marea şi fac să-i urle valurile şi al cărui Nume este Domnul oştirilor.
 • * Iov 26:12; Ps 74:13; Ier 31:35;
 • 16 Eu pun* cuvintele Mele în gura ta şi te acopăr** cu umbra mâinii Mele, ca să întind ceruri noi şi să întemeiez un pământ nou şi să zic Sionului: ‘Tu eşti poporul Meu!’”
 • * Deut 18:18; Isa 59:21; Ioan 3:34; ** Isa 49:2; Isa 65:17; Isa 66:22;
 • 17 Trezeşte-te*, trezeşte-te! Scoală-te, Ierusalime, care ai** băut din mâna Domnului potirul mâniei Lui, care ai băut, ai sorbit până în fund potirul ameţelii!
 • * Isa 52:1; ** Iov 21:20; Ier 25:15; Ier 25:16; Deut 28:28; Deut 28:34; Ps 60:3; Ps 75:8; Ezec 23:32-34; Zah 12:2; Apoc 14:10;
 • 18 Căci nu este niciunul care să-l călăuzească din toţi copiii pe care i-a născut, nu este niciunul care să-l ia de mână din toţi copiii pe care i-a crescut.
 • 19 Amândouă aceste lucruri ţi s-au întâmplat* – dar cine te va plânge? – pustiirea şi dărăpănarea, foametea şi sabia: cum** să te mângâi eu?
 • * Isa 47:9; ** Amos 7:2;
 • 20 Fiii* tăi, leşinaţi, zăceau în toate colţurile uliţelor, ca cerbul într-un laţ, plini de mânia Domnului şi de mustrarea Dumnezeului tău.
 • * Plang 2:11; Plang 2:12;
 • 21 De aceea, nenorocitule, beat ce eşti, dar* nu de vin, ascultă:
 • * Isa 51:17; Plang 3:15;
 • 22 Aşa vorbeşte Domnul tău, Domnul Dumnezeul tău, care* apără pe poporul Lui: „Iată că îţi iau din mână potirul ameţelii, potirul mâniei Mele, ca să nu mai bei din el,
 • * Ier 50:34;
 • 23 şi îl* voi pune în mâna asupritorilor tăi, care** îţi ziceau: ‘Îndoaie-te, ca să trecem peste tine!’ Îţi făceai atunci spinarea ca un pământ şi ca o uliţă pentru trecători.”
 • * Ier 25:17; Ier 25:26; Ier 25:28; Zah 12:2; ** Ps 66:11; Ps 66:12;
  Isaia, capitolul 51