Isaia  


Capitolul 52
 • 1 Trezeşte-te, trezeşte-te*! Îmbracă-te în podoaba ta, Sioane! Pune-ţi hainele de sărbătoare, Ierusalime, cetate** sfântă! Căci nu va mai intra în tine niciun†† om netăiat împrejur sau necurat.
 • * Isa 51:9; Isa 51:17; ** Neem 11:1; Isa 48:2; Mat 4:5; Apoc 21:2; Isa 58:8; Isa 60:21; Zah 1:15; †† Apoc 21:27;
 • 2 Scutură-ţi* ţărâna de pe tine, scoală-te şi şezi în capul oaselor, Ierusalime! Dezleagă-ţi** legăturile de la gât, fiică, roabă a Sionului!
 • * Isa 3:26; Isa 51:23; ** Zah 2:7;
 • 3 Căci aşa vorbeşte Domnul: „Fără plată* aţi fost vânduţi şi nu veţi fi răscumpăraţi cu preţ de argint.”
 • * Ps 44:12; Isa 45:13; Ier 15:13;
 • 4 Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Odinioară, poporul Meu s-a coborât să locuiască pentru o vreme în Egipt*, apoi asirianul l-a asuprit fără temei.
 • * Gen 46:6; Fapte 7:14;
 • 5 Şi acum, ce am să fac aici”, zice Domnul, „când poporul Meu a fost luat pe nimic? Asupritorii lui strigă de bucurie”, zice Domnul, „şi cât e ziulica de mare este batjocorit* Numele Meu.
 • * Ezec 36:20; Ezec 36:23; Rom 2:24;
 • 6 De aceea, poporul Meu va cunoaşte Numele Meu, de aceea va şti, în ziua aceea, că Eu vorbesc şi zic: ‘Iată-Mă!’”
 • 7 Ce* frumoase sunt pe munţi picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte pacea, picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte mântuirea, picioarele celui ce zice Sionului: „Dumnezeul** tău împărăţeşte!”
 • * Zah 1:15; Rom 10:15; ** Ps 93:1; Ps 96:10; Ps 97:1;
 • 8 Iată, glasul străjerilor tăi răsună; ei înalţă glasul şi strigă toţi de veselie, căci văd cu ochii lor cum Se întoarce Domnul în Sion.
 • 9 Izbucniţi cu toate în strigăte de bucurie, dărâmături ale Ierusalimului! Căci* Domnul mângâie pe poporul Său şi răscumpără** Ierusalimul.
 • * Isa 51:3; ** Isa 48:20;
 • 10 Domnul* Îşi descoperă braţul Său cel sfânt înaintea tuturor neamurilor şi toate** marginile pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru.
 • * Ps 98:2; Ps 98:3; ** Luca 3:6;
 • 11 Plecaţi*, plecaţi, ieşiţi din Babilon! Nu vă atingeţi de nimic necurat! Ieşiţi din mijlocul lui! Curăţiţi-vă**, cei ce purtaţi vasele Domnului!
 • * Isa 48:20; Ier 50:8; Ier 51:6; Ier 51:45; Zah 2:6; Zah 2:7; 2 Cor 6:17; Apoc 18:4; ** Lev 22:2;
 • 12 Nu* ieşiţi cu grabă, nu plecaţi în fugă, căci** Domnul vă va ieşi înainte şi Dumnezeul lui Israel vă va tăia calea!
 • * Exod 12:33; Exod 12:39; ** Mica 2:13; Num 10:25; Isa 58:8; Exod 14:19;
 • Fiinţa şi lucrarea Robului Domnului
 • 13 „Iată, Robul* Meu va propăşi; Se** va sui, Se va ridica, Se va înălţa foarte sus.
 • * Isa 42:1; ** Fil 2:9;
 • 14 După cum pentru mulţi a fost o pricină de groază – atât de schimonosită Îi era faţa* şi atât de mult se deosebea înfăţişarea Lui de a fiilor oamenilor –,
 • * Ps 22:6; Ps 22:7; Isa 53:2; Isa 53:3;
 • 15 tot aşa*, pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie; înaintea Lui, împăraţii** vor închide gura, căci vor vedea ce nu li se mai istorisise şi vor auzi ce nu mai auziseră.”
 • * Ezec 36:25; Fapte 2:33; Evr 9:13; Evr 9:14; ** Isa 49:7; Isa 49:23; Isa 55:5; Rom 15:21; Rom 16:25; Rom 16:26; Efes 3:5; Efes 3:9;
  Isaia, capitolul 52