Isaia  


Capitolul 53
 • 1 Cine a crezut* în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut braţul** Domnului?
 • * Ioan 12:38; Rom 10:16; ** Isa 51:9; Rom 1:16; 1 Cor 1:18;
 • 2 El a crescut* înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un Lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea** nici frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile şi înfăţişarea Lui n-avea nimic care să ne placă.
 • * Isa 11:1; ** Isa 52:14; Marc 9:12;
 • 3 Dispreţuit* şi părăsit de oameni, om al durerii şi obişnuit** cu suferinţa, era aşa de dispreţuit, că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă.
 • * Ps 22:6; Isa 49:7; ** Evr 4:15; Ioan 1:10; Ioan 1:11;
 • 4 Totuşi El* suferinţele noastre le-a purtat şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit.
 • * Mat 8:17; Evr 9:28; 1 Pet 2:24;
 • 5 Dar El era străpuns* pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.
 • * Rom 4:25; 1 Cor 15:3; 1 Pet 3:18; 1 Pet 2:24;
 • 6 Noi* rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor.
 • * Ps 119:176; 1 Pet 2:25;
 • 7 Când a fost chinuit şi asuprit, n-a* deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci** la măcelărie şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura.
 • * Mat 26:63; Mat 27:12; Mat 27:14; Marc 14:61; Marc 15:5; 1 Pet 2:23; ** Fapte 8:32;
 • 8 El a fost luat prin apăsare şi judecată, dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese şters* de pe pământul celor vii şi lovit de moarte pentru păcatele poporului meu?
 • * Dan 9:26;
 • 9 Groapa* Lui a fost pusă între cei răi, şi mormântul Lui, la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârşise nicio nelegiuire şi nu se găsise niciun vicleşug** în gura Lui.
 • * Mat 27:57; Mat 27:58; Mat 27:60; ** 1 Pet 2:22; 1 Ioan 3:5;
 • 10 Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă* pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile** şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui.
 • * 2 Cor 5:21; 1 Pet 2:24; ** Rom 6:9; Efes 1:5; Efes 1:9; 2 Tes 1:11;
 • 11 „Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi Se va înviora. Prin* cunoştinţa Lui, Robul** Meu cel neprihănit va pune1 pe mulţi oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu†† şi va lua*† asupra Lui povara nelegiuirilor lor.
 • * Ioan 17:3; 2 Pet 1:3; ** Isa 42:1; Isa 49:3; 1 Ioan 2:1; †† Rom 5:18; Rom 5:19; *† Isa 53:4; Isa 53:5;
 • 12 De* aceea Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari şi** va împărţi prada cu cei puternici, pentru că S-a dat pe Sine Însuşi la moarte şi a fost pus în numărul celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora şi S-a†† rugat pentru cei vinovaţi.”
 • * Ps 2:8; Fil 2:9; ** Col 2:15; Marc 15:28; Luca 22:37; †† Luca 23:34; Rom 8:34; Evr 7:25; Evr 9:24; 1 Ioan 2:1;
 • 1. Sau: îndreptăţi.
  Isaia, capitolul 53