Isaia  


Capitolul 55
 • Toate popoarele chemate
 • 1 „Voi*, toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel ce n-are bani! Veniţi** şi cumpăraţi bucate, veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte, fără bani şi fără plată!
 • * Ioan 4:14; Ioan 7:37; Apoc 21:6; Apoc 22:17; ** Mat 13:44; Mat 13:46; Apoc 3:18;
 • 2 De ce cântăriţi argint pentru un lucru care nu hrăneşte? De ce vă daţi câştigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultaţi-Mă dar şi veţi mânca ce este bun şi sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase.
 • 3 Luaţi aminte şi veniţi* la Mine, ascultaţi, şi sufletul vostru va trăi, căci** Eu voi încheia cu voi un legământ veşnic, ca să întăresc îndurările Mele faţă de David.
 • * Mat 11:28; ** Isa 54:8; Isa 61:8; Ier 32:40; 2 Sam 7:8; Ps 89:28; Fapte 13:34;
 • 4 Iată, l-am pus martor* pe lângă popoare, cap şi stăpânitor** al popoarelor.
 • * Ioan 18:37; Apoc 1:5; ** Ier 30:9; Ezec 34:23; Dan 9:25; Osea 3:5;
 • 5 Într-adevăr*, vei chema neamuri pe care nu le cunoşti şi** popoare care nu te cunosc vor alerga la tine pentru Domnul Dumnezeul tău, pentru Sfântul lui Israel, care te proslăveşte.”
 • * Isa 52:15; Efes 2:11; Efes 2:12; ** Isa 60:5; Isa 60:9; Fapte 3:13;
 • 6 Căutaţi* pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este aproape.
 • * Ps 32:6; Mat 5:25; Mat 25:11; Ioan 7:34; Ioan 8:21; 2 Cor 6:1; 2 Cor 6:2; Evr 3:13;
 • 7 Să se lase* cel rău de calea lui şi omul nelegiuit să se lase de gândurile** lui, să se întoarcă la Domnul, care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu oboseşte iertând.
 • * Isa 1:16; ** Zah 8:17; Ps 130:7; Ier 3:12;
 • 8 „Căci* gândurile Mele nu sunt gândurile voastre şi căile voastre nu sunt căile Mele”, zice Domnul.
 • * 2 Sam 7:19;
 • 9 „Ci, cât* sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre.
 • * Ps 103:11;
 • 10 Căci, după cum* ploaia şi zăpada se coboară din ceruri şi nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul şi-l fac să rodească şi să odrăslească, pentru ca să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă,
 • * Deut 32:2;
 • 11 tot aşa* şi Cuvântul Meu care iese din gura Mea nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele.
 • * Isa 54:9;
 • 12 Da*, veţi ieşi cu bucurie şi veţi fi călăuziţi în pace. Munţii şi dealurile vor răsuna** de veselie înaintea voastră şi toţi copacii din câmpie vor bate din palme.
 • * Isa 35:10; Isa 65:13; Isa 65:14; ** Ps 96:12; Ps 98:8; Isa 14:8; Isa 35:1; Isa 35:2; Isa 42:11; 1 Cron 16:33;
 • 13 În* locul spinului** se va înălţa chiparosul, în locul mărăcinilor va creşte mirtul. Şi lucrul acesta va fi o slavă pentru Domnul, un semn veşnic, nepieritor.”
 • * Isa 41:19; ** Mica 7:4; Ier 13:11;
  Isaia, capitolul 55