Isaia  


Capitolul 56
 • 1 Aşa vorbeşte Domnul: „Păziţi ce este drept şi faceţi ce este bine, căci* mântuirea Mea este aproape să vină şi neprihănirea Mea este aproape să se arate.
 • * Isa 46:13; Mat 3:2; Mat 4:17; Rom 13:11; Rom 13:12;
 • 2 Ferice de omul care face lucrul acesta şi de fiul omului care rămâne statornic în el, păzind* Sabatul, ca să nu-l pângărească, şi stăpânindu-şi mâna, ca să nu facă niciun rău!”
 • * Isa 58:13;
 • 3 Străinul* care se alipeşte de Domnul să nu zică: „Domnul mă va despărţi de poporul Său!” şi famenul să nu zică: „Iată, eu sunt un copac uscat!”
 • * Deut 23:1; Deut 23:2; Deut 23:3; Fapte 8:27; Fapte 10:1; Fapte 10:2; Fapte 10:34; Fapte 17:4; Fapte 18:7; 1 Pet 1:1;
 • 4 Căci aşa vorbeşte Domnul: „Famenilor care vor păzi Sabatele Mele, care vor alege ce-Mi este plăcut şi vor stărui în legământul Meu,
 • 5 le voi da* în Casa Mea şi înăuntrul zidurilor Mele un loc** şi un nume mai bun decât fii şi fiice; le voi da un nume veşnic, care nu se va stinge.
 • * 1 Tim 3:15; ** Ioan 1:12; 1 Ioan 3:1;
 • 6 Şi pe străinii care se vor lipi de Domnul ca să-I slujească şi să iubească Numele Domnului, pentru ca să fie slujitorii Lui, şi pe toţi cei ce vor păzi Sabatul, ca să nu-l pângărească, şi vor stărui în legământul Meu
 • 7 îi voi aduce* la muntele Meu cel sfânt şi-i voi umple de veselie în Casa Mea de rugăciune. Arderile-de-tot** şi jertfele lor vor fi primite pe altarul Meu, căci Casa Mea se va numi o casă de rugăciune pentru†† toate popoarele.”
 • * Isa 2:2; 1 Pet 1:1; 1 Pet 1:2; ** Rom 12:1; Evr 13:15; 1 Pet 2:5; Mat 21:13; Marc 11:17; Luca 19:46; †† Mal 1:11;
 • 8 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, care* strânge pe cei risipiţi ai lui Israel: „Voi** mai strânge şi alte popoare la cei strânşi acum din el.”
 • * Ps 147:2; Isa 11:12; ** Ioan 10:16; Efes 1:10; Efes 2:14-16;
 • Mustrări şi mângâieri
 • 9 Veniţi, toate fiarele de pe câmp, veniţi de mâncaţi, toate* fiarele din pădure!
 • * Ier 12:9;
 • 10 Toţi păzitorii lui sunt orbi*, fără pricepere; toţi** sunt nişte câini muţi, care nu pot să latre; aiurează, stau tolăniţi şi le place să doarmă.
 • * Mat 15:14; Mat 23:16; ** Fil 3:2;
 • 11 Totuşi sunt nişte câini* lacomi, care nu se mai satură**. Sunt nişte păstori care nu pot pricepe nimic; toţi îşi văd de calea lor, fiecare umblă după folosul lui, fără abatere.
 • * Mica 3:11; ** Ezec 34:2; Ezec 34:3;
 • 12 „Veniţi”, zic ei, „am să caut vin şi ne vom îmbăta cu băuturi tari! Mâine* vom face tot ca azi, ba încă şi mai rău!”
 • * Ps 10:6; Prov 23:35; Isa 22:13; Luca 12:19; 1 Cor 15:32;
  Isaia, capitolul 56  
Versetul zilei
Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.
Isaia 58:11
Pune-l pe pagina ta