Isaia  


Capitolul 57
 • 1 Piere cel neprihănit, şi nimănui nu-i pasă; se duc oamenii* de bine, şi** nimeni nu ia aminte că din pricina1 răutăţii este luat cel neprihănit.
 • * Ps 12:1; Mica 7:2; ** 1 Imp 14:13; 2 Imp 22:20;
 • 2 El intră în pace în groapa lui: cel ce umblă pe drumul cel drept se odihneşte în culcuşul* lui.
 • * 2 Cron 16:14;
 • 3 „Dar voi apropiaţi-vă încoace, fii* ai vrăjitoarei, sămânţa preacurvarului şi a curvei!
 • * Mat 16:4;
 • 4 De cine vă bateţi voi joc? Împotriva cui vă deschideţi voi gura larg şi scoateţi limba? Nu sunteţi voi nişte copii ai păcatului, o sămânţă a minciunii,
 • 5 care se încălzeşte pentru idoli sub* orice copac verde, care** înjunghie pe copii în văi, sub crăpăturile stâncilor?
 • * 2 Imp 16:4; 2 Imp 17:10; Ier 2:20; ** Lev 18:21; Lev 20:2; 2 Imp 10:3; 2 Imp 23:10; Ier 7:31; Ezec 16:20; Ezec 20:26;
 • 6 În pietrele lustruite din pâraie este partea ta de moştenire, ele sunt soarta ta; lor le torni şi jertfe de băutură şi le aduci daruri de mâncare. Pot Eu să fiu nesimţitor la lucrul acesta?
 • 7 Pe un munte* înalt şi ridicat îţi faci culcuşul**; tot acolo te sui să aduci jertfe.
 • * Ezec 23:41; ** Ezec 16:16; Ezec 16:25;
 • 8 Îţi pui pomenirea în dosul uşii şi uşorilor, căci, departe de Mine, îţi ridici învelitoarea şi te sui în pat, îţi lărgeşti culcuşul şi faci legământ cu ei; îţi place* legătura cu ei şi iei seama la semnul lor.
 • * Ezec 16:26; Ezec 16:28; Ezec 23:2-20;
 • 9 Te duci* la împărat cu untdelemn, îţi înmulţeşti miresmele, îţi trimiţi solii departe şi te pleci până la Locuinţa morţilor.
 • * Isa 30:6; Ezec 16:33; Ezec 23:16; Osea 7:11; Osea 12:1;
 • 10 Oboseşti mergând şi* nu zici: ‘Încetez!’ Tot mai găseşti putere în mâna ta, de aceea nu te doboară întristarea.
 • * Ier 2:25;
 • 11 Şi de* cine te sfiai, de cine te temeai, de nu Mi-ai fost credincioasă, de nu ţi-ai adus aminte şi nu ţi-a păsat de Mine? Şi Eu** tac, şi încă de multă vreme, de aceea nu te temi tu de Mine.
 • * Isa 51:12; Isa 51:13; ** Ps 50:21;
 • 12 Dar acum îţi voi da pe faţă neprihănirea, şi faptele tale nu-ţi vor folosi!
 • 13 Şi atunci să strigi şi să te izbăvească mulţimea idolilor tăi! Căci îi va lua vântul pe toţi, o suflare îi va ridica. Dar cel ce se încrede în Mine va moşteni ţara şi va stăpâni muntele Meu cel sfânt.”
 • 14 Şi El zice: „Croiţi*, croiţi drum, pregătiţi calea, luaţi orice piedică din calea poporului Meu!”
 • * Isa 40:3; Isa 62:10;
 • 15 Căci aşa vorbeşte Cel Preaînalt, a cărui locuinţă este veşnică şi al cărui Nume* este sfânt: „Eu** locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie, dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca†† să înviorez duhurile smerite şi să îmbărbătez inimile zdrobite.
 • * Iov 6:10; Luca 1:49; ** Ps 68:4; Zah 2:13; Ps 34:18; Ps 51:17; Ps 138:6; Isa 66:2; †† Ps 147:3; Isa 61:1;
 • 16 Nu* vreau să cert în veci, nici să ţin o mânie necurmată, când înaintea Mea cad în leşin duhurile şi sufletele pe care** le-am făcut.
 • * Ps 85:5; Ps 103:9; Mica 7:18; ** Num 16:22; Iov 34:14; Evr 12:9;
 • 17 Din pricina păcatului lăcomiei* lui M-am** mâniat şi l-am lovit, M-am ascuns, în supărarea Mea, şi cel răzvrătit a urmat şi mai mult pe căile inimii lui.
 • * Ier 6:13; ** Isa 8:17; Isa 45:15; Isa 9:13;
 • 18 I-am văzut căile, şi totuşi îl voi* tămădui; îl voi călăuzi şi-l voi mângâia, pe el şi pe cei ce plâng** împreună cu el.
 • * Ier 3:22; ** Isa 61:2;
 • 19 Voi pune lauda* pe buze: Pace, pace celui** de departe şi celui de aproape!”, zice Domnul. „Da, Eu îl voi tămădui!
 • * Evr 13:15; ** Fapte 2:39; Efes 2:17; Iov 15:20; Prov 4:16;
 • 20 Dar cei răi sunt ca marea înfuriată, care nu se poate linişti şi ale cărei ape aruncă afară noroi şi mâl.
 • 21 Cei răi n-au pace*”, zice Dumnezeul meu.
 • * Isa 48:22;
 • 1. Sau: înaintea nenorocirii.
  Isaia, capitolul 57