Isaia  


Capitolul 58
 • Adevăratul post
 • 1 „Strigă în gura mare, nu te opri! Înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă şi vesteşte poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov păcatele ei!
 • 2 În toate zilele Mă întreabă şi vor să afle căile Mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea şi n-ar fi părăsit Legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu.
 • 3 ‘La* ce ne foloseşte să postim’, zic ei, ‘dacă Tu nu vezi? La ce să ne chinuim** sufletul, dacă Tu nu ţii seama de lucrul acesta?’ Pentru că”, zice Domnul, „în ziua postului vostru vă lăsaţi în voia pornirilor voastre şi asupriţi pe simbriaşii voştri.
 • * Mal 3:14; ** Lev 16:29; Lev 16:31; Lev 23:27;
 • 4 Iată*, postiţi ca să vă ciorovăiţi şi să vă certaţi, ca să bateţi răutăcios cu pumnul; nu postiţi cum cere ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus.
 • * 1 Imp 21:9; 1 Imp 21:12; 1 Imp 21:13;
 • 5 Oare acesta* este postul plăcut Mie: să-şi chinuiască omul sufletul o** zi? Să-şi plece capul ca un pipirig şi să se culce pe sac şi cenuşă? Aceasta numeşti tu post şi zi plăcută Domnului?
 • * Zah 7:5; ** Lev 16:29; Estera 4:3; Iov 2:8; Dan 9:3; Iona 3:6;
 • 6 Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile* robiei, dă** drumul celor asupriţi şi rupe orice fel de jug;
 • * Neem 5:10-12; ** Ier 34:9;
 • 7 împarte-ţi pâinea* cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă** vezi pe un om gol, acoperă-l şi nu întoarce spatele semenului tău!
 • * Ezec 18:7; Ezec 18:17; Mat 25:35; ** Iov 31:19; Gen 29:14; Neem 5:5;
 • 8 Atunci* lumina ta va răsări ca zorile şi vindecarea ta va încolţi repede; neprihănirea ta îţi va merge înainte şi slava** Domnului te va însoţi.
 • * Iov 11:17; ** Exod 14:19; Isa 52:12;
 • 9 Atunci tu vei chema, şi Domnul va răspunde, vei striga, şi El va zice: ‘Iată-Mă!’ Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, ameninţările cu degetul şi vorbele* de ocară,
 • * Ps 12:2;
 • 10 dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime şi întunericul tău va fi ca ziua-n amiaza mare!
 • 11 Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.
 • 12 Ai tăi vor* zidi iarăşi pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune; vei fi numit Dregător de spărturi, Cel ce drege drumurile şi face ţara cu putinţă de locuit.
 • * Isa 61:4;
 • 13 Dacă îţi vei* opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă, dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul, slăvindu-L, şi dacă-l vei cinsti, neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededându-te la flecării,
 • * Isa 56:2;
 • 14 atunci* te vei putea desfăta în Domnul, şi Eu te voi sui** pe înălţimile ţării, te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău Iacov”, căci gura Domnului a vorbit.
 • * Iov 22:26; ** Deut 32:13; Deut 33:29; Isa 1:20; Isa 40:5; Mica 4:4;
  Isaia, capitolul 58