Isaia  


Capitolul 59
 • Nelegiuirile poporului
 • 1 Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă* ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă,
 • * Num 11:23; Isa 50:2;
 • 2 ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedică să v-asculte!
 • 3 Căci mâinile* vă sunt mânjite de sânge şi degetele, de nelegiuiri; buzele voastre spun minciuni şi limba voastră vorbeşte nelegiuiri.
 • * Isa 1:15;
 • 4 Niciunuia nu-i place dreptatea, niciunul nu se judecă cu dreptate; ei se bizuiesc pe lucruri deşarte şi spun neadevăruri, zămislesc răul şi nasc* nelegiuirea.
 • * Iov 15:35; Ps 7:14;
 • 5 Clocesc ouă de basilisc şi ţes pânze de păianjen. Cine mănâncă din ouăle lor moare şi, dacă se sparge vreunul, iese o năpârcă.
 • 6 Pânzele* lor nu slujesc la facerea hainelor şi nu pot să se acopere cu lucrarea lor, căci lucrările lor sunt nişte lucrări nelegiuite şi în mâinile lor sunt fapte de silnicie.
 • * Iov 8:14; Iov 8:15;
 • 7 Picioarele* lor aleargă spre rău şi se grăbesc să verse sânge nevinovat; gândurile lor sunt gânduri nelegiuite, prăpădul şi nimicirea sunt pe drumul lor.
 • * Prov 1:16; Rom 3:15;
 • 8 Ei nu cunosc calea păcii şi în căile lor nu este dreptate; apucă pe cărări sucite*: oricine umblă pe ele nu cunoaşte pacea.
 • * Ps 125:5; Prov 2:15;
 • 9 De aceea hotărârea de izbăvire este departe de noi şi mântuirea nu ne ajunge. Aşteptăm* lumina, şi iată întunericul; lucirea, şi umblăm în negură!
 • * Ier 8:15;
 • 10 Bâjbâim* ca nişte orbi de-a lungul unui zid, bâjbâim ca cei ce n-au ochi, ne poticnim ziua-n amiaza mare ca noaptea, în mijlocul celor sănătoşi suntem ca nişte morţi.
 • * Deut 28:29; Iov 5:14; Amos 8:9;
 • 11 Mormăim cu toţii ca nişte urşi, ne* văităm ca nişte porumbei, aşteptăm izbăvirea, şi nu este, aşteptăm mântuirea, şi ea este departe de noi.
 • * Isa 38:14; Ezec 7:16;
 • 12 Căci fărădelegile noastre sunt multe înaintea Ta şi păcatele noastre mărturisesc împotriva noastră; fărădelegile noastre sunt cu noi şi ne cunoaştem nelegiuirile noastre.
 • 13 Am fost vinovaţi şi necredincioşi faţă de Domnul, am părăsit pe Dumnezeul nostru; am vorbit cu apăsare şi răzvrătire, am cugetat* şi am vorbit cuvinte mincinoase,
 • * Mat 12:34;
 • 14 şi astfel izbăvirea s-a întors îndărăt şi mântuirea a stat deoparte, căci adevărul s-a poticnit în piaţa de obşte şi neprihănirea nu poate să se apropie.
 • 15 Adevărul s-a făcut nevăzut, şi cel ce se depărtează de rău este jefuit. Domnul vede, cu privirea mânioasă, că nu mai este nicio neprihănire.
 • 16 El vede* că nu este niciun om şi Se miră** că nimeni nu mijloceşte. Atunci braţul Lui Îi vine în ajutor şi neprihănirea Lui Îl sprijină.
 • * Ezec 22:30; ** Marc 6:6; Ps 98:1; Isa 63:5;
 • 17 Se* îmbracă cu neprihănirea ca şi cu o platoşă, Îşi pune pe cap coiful mântuirii, ia răzbunarea ca o haină şi Se acoperă cu gelozia ca şi cu o manta.
 • * Efes 6:14; Efes 6:17; 1 Tes 5:8;
 • 18 El va răsplăti fiecăruia după* faptele lui, va da potrivnicilor Săi mânia, va întoarce la fel vrăjmaşilor Săi şi va da ostroavelor plata cuvenită!
 • * Isa 63:6;
 • 19 Atunci* se vor teme de Numele Domnului cei de la apus, şi de slava Lui, cei de la răsăritul soarelui. Când va năvăli vrăjmaşul ca** un râu, Duhul Domnului îl va pune pe fugă.
 • * Ps 113:3; Mal 1:11; ** Apoc 12:15;
 • 20 „Da, va veni un Răscumpărător* pentru Sion, pentru cei ai lui Iacov care se vor întoarce de la păcatele lor”, zice Domnul.
 • * Rom 11:26;
 • 21 „Şi iată* legământul Meu cu ei”, zice Domnul: „Duhul Meu, care Se odihneşte peste tine, şi cuvintele Mele, pe care le-am pus în gura ta, nu se vor mai depărta din gura ta, nici din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor copiilor tăi, de acum şi până-n veac”, zice Domnul.
 • * Evr 8:10; Evr 10:16;
  Isaia, capitolul 59