Isaia  


Capitolul 60
 • Ierusalimul zidit din nou
 • 1 „Scoală-te, luminează-te*, căci lumina ta vine şi slava** Domnului răsare peste tine!
 • * Efes 5:14; ** Mal 4:2;
 • 2 Căci iată, întunericul acoperă pământul şi negură mare, popoarele, dar peste tine răsare Domnul şi slava Lui se arată peste tine.
 • 3 Neamuri* vor umbla în lumina ta şi împăraţi în strălucirea razelor tale.
 • * Isa 49:6; Isa 49:23; Apoc 21:24;
 • 4 Ridică-ţi* ochii împrejur şi priveşte: toţi se strâng şi vin** spre tine! Fiii tăi vin de departe şi fiicele tale sunt purtate pe braţe.
 • * Isa 49:18; ** Isa 49:20-22; Isa 66:12;
 • 5 Când vei vedea aceste lucruri, vei tresări de bucurie şi îţi va bate inima şi se va lărgi, căci bogăţiile* mării se vor întoarce spre tine şi vistieriile neamurilor vor veni la tine.
 • * Rom 11:25;
 • 6 Vei fi acoperit de o mulţime de cămile, de dromaderi din Madian şi Efa*; vor veni toţi din Seba**, aducând aur şi tămâie, şi vor vesti laudele Domnului.
 • * Gen 25:4; ** Ps 72:10; Isa 61:6; Mat 2:11;
 • 7 Toate turmele Chedarului* se vor aduna la tine, berbecii din Nebaiot vor fi în slujba ta; se vor sui pe altarul Meu ca jertfă plăcută Mie şi casa slavei Mele o voi face** şi mai slăvită.
 • * Gen 25:13; ** Hag 2:7; Hag 2:9;
 • 8 Cine sunt aceia care zboară ca nişte nori, ca nişte porumbei spre porumbarul lor?
 • 9 Căci* pe Mine Mă aşteaptă ostroavele, şi corăbiile din Tarsis sunt în frunte, ca** să aducă înapoi, de departe, pe copiii tăi, cu argintul şi aurul lor, pentru†† Numele Domnului Dumnezeului tău, pentru Numele Sfântului lui Israel, care*† te proslăveşte.
 • * Ps 72:10; Isa 42:4; Isa 51:5; ** Gal 4:26; Ps 68:30; Zah 14:14; †† Ier 3:17; *† Isa 55:5;
 • 10 Străinii* îţi vor zidi zidurile şi împăraţii** lor îţi vor sluji, căci te-am lovit în mânia Mea, dar, în†† îndurarea Mea, am milă de tine.
 • * Zah 6:15; ** Isa 49:23; Apoc 21:24; Isa 57:17; †† Isa 54:7; Isa 54:8;
 • 11 Porţile tale vor* sta veşnic deschise, nu vor fi închise nici zi, nici noapte, ca să lase să intre la tine bogăţia neamurilor şi împăraţii cu alaiul lor.
 • * Apoc 21:25;
 • 12 Căci* neamul şi împărăţia care nu-ţi vor sluji vor pieri şi neamurile acelea vor fi în totul nimicite.
 • * Zah 14:17; Zah 14:19; Mat 21:44;
 • 13 Slava* Libanului va veni la tine, chiparosul, ulmul şi merişorul (cimişirul), cu toţii laolaltă, ca să împodobească locul Sfântului Meu Locaş, căci Eu voi proslăvi locul** unde se odihnesc picioarele Mele.
 • * Isa 35:2; Isa 41:19; ** 1 Cron 28:2; Ps 132:7;
 • 14 Fiii asupritorilor tăi vor veni plecaţi înaintea ta şi toţi cei ce te dispreţuiau se* vor închina la picioarele tale şi te vor numi „Cetatea Domnului, Sionul** Sfântului lui Israel”.
 • * Isa 49:23; Apoc 3:9; ** Evr 12:22; Apoc 14:1;
 • 15 De unde erai părăsită şi urâtă şi nimeni nu trecea prin tine, te voi face o podoabă veşnică, o pricină de bucurie pentru oameni din neam în neam.
 • 16 Vei suge* laptele neamurilor, vei suge ţâţa împăraţilor şi vei şti astfel că Eu** sunt Domnul, Mântuitorul tău, Răscumpărătorul tău, Puternicul lui Iacov.
 • * Isa 49:23; Isa 61:6; Isa 66:11; Isa 66:12; ** Isa 43:3;
 • 17 În loc de aramă, voi aduce aur; în loc de fier, voi aduce argint; în loc de lemn, aramă şi în loc de pietre, fier. Voi face ca pacea să domnească peste tine şi să stăpânească dreptatea.
 • 18 Nu se va mai auzi vorbindu-se de silnicie în ţara ta, nici de pustiire şi prăpăd în ţinutul tău, ci vei numi zidurile* tale „Mântuire” şi porţile tale, „Laudă”.
 • * Isa 26:1;
 • 19 Nu soarele îţi va* mai sluji ca lumină ziua, nici luna nu te va mai lumina cu lumina ei, ci Domnul va fi Lumina ta pe vecie şi Dumnezeul** tău va fi slava ta.
 • * Apoc 21:23; Apoc 22:5; ** Zah 2:5;
 • 20 Soarele* tău nu va mai asfinţi şi luna ta nu se va mai întuneca, căci Domnul va fi Lumina ta pe vecie şi zilele suferinţei tale se vor sfârşi.
 • * Amos 8:9;
 • 21 Nu vor mai fi decât oameni neprihăniţi în poporul* tău: ei vor** stăpâni ţara pe vecie ca o odraslă sădită de Mine, lucrarea†† mâinilor Mele, ca să slujească spre slava Mea.
 • * Isa 52:1; Apoc 21:27; ** Ps 37:11; Ps 37:22; Mat 5:5; Isa 61:3; Mat 15:13; Ioan 15:2; †† Isa 29:23; Isa 45:11; Efes 2:10;
 • 22 Cel* mai mic se va face o mie şi cel mai neînsemnat, un neam puternic. Eu, Domnul, voi grăbi aceste lucruri la vremea lor.”
 • * Mat 13:31; Mat 13:32;
  Isaia, capitolul 60