Isaia  


Capitolul 61
 • Vestirea mântuirii
 • 1 „Duhul* Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a** uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia†† şi prinşilor de război, izbăvirea;
 • * Isa 11:2; Luca 4:18; Ioan 1:32; Ioan 3:34; ** Ps 45:7; Ps 147:3; Isa 57:15; †† Isa 42:7; Ier 34:8;
 • 2 * vestesc un an de îndurare al Domnului şi o zi** de răzbunare a Dumnezeului nostru; să mângâi pe toţi cei întristaţi;
 • * Lev 25:9; ** Isa 34:8; Isa 63:4; Isa 66:14; Mal 4:1; Mal 4:3; 2 Tes 1:7; 2 Tes 1:8; 2 Tes 1:9; Isa 57:18; Mat 5:4;
 • 3 să dau celor întristaţi din Sion, să le* dau o cunună împărătească, în loc de cenuşă, un untdelemn de bucurie, în locul plânsului, o haină de laudă, în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiţi terebinţi ai neprihănirii, un sad** al Domnului, ca să slujească spre slava Lui.”
 • * Ps 30:11; ** Isa 60:21; Ioan 15:8;
 • 4 Ei vor zidi iarăşi* vechile dărâmături, vor ridica iarăşi năruirile din vechime, vor înnoi cetăţi pustiite, rămase pustii din neam în neam.
 • * Isa 49:8; Isa 58:12; Ezec 36:33-36;
 • 5 Străinii* vor sta şi vă vor paşte turmele şi fiii străinului vor fi plugarii şi vierii voştri.
 • * Efes 2:12;
 • 6 Dar* voi vă veţi numi preoţi ai Domnului şi veţi fi numiţi slujitori ai Dumnezeului nostru, veţi** mânca bogăţiile neamurilor şi vă veţi făli cu fala lor.
 • * Exod 19:6; Isa 60:17; Isa 66:21; 1 Pet 2:5; 1 Pet 2:9; Apoc 1:6; Apoc 5:10; ** Isa 60:5; Isa 60:11; Isa 60:16;
 • 7 În* locul ocării voastre, veţi avea îndoită cinste; în locul ruşinii, se vor veseli de partea lor, căci vor stăpâni îndoit în ţara lor şi vor avea o bucurie veşnică.
 • * Isa 40:2; Zah 9:12;
 • 8 „Căci Eu*, Domnul, iubesc dreptatea, urăsc** răpirea şi nelegiuirea; le voi da cu credincioşie răsplata lor şi voi încheia cu ei un legământ veşnic.
 • * Ps 11:7; ** Isa 1:11; Isa 1:13; Isa 55:3;
 • 9 Sămânţa lor va fi cunoscută între neamuri şi urmaşii lor, printre popoare; toţi cei ce-i vor vedea vor cunoaşte că* sunt o sămânţă binecuvântată de Domnul.”
 • * Isa 65:23;
 • 10 * bucur în Domnul şi sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci** m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească şi ca o mireasă împodobită cu sculele ei.
 • * Hab 3:18; ** Ps 132:9; Ps 132:16; Isa 49:18; Apoc 21:2;
 • 11 Căci, după cum pământul face să răsară lăstarul lui şi după cum o grădină face să încolţească semănăturile ei, aşa va face Domnul Dumnezeu să răsară mântuirea* şi lauda** în faţa tuturor neamurilor.
 • * Ps 72:3; Ps 85:11; ** Isa 60:18; Isa 62:7;
  Isaia, capitolul 61