Isaia  


Capitolul 63
 • O zi de răzbunare
 • 1 „Cine este acesta care vine din Edom, din Boţra, în haine roşii, în haine strălucitoare, şi calcă mândru, în plinătatea puterii Lui?” – „Eu sunt Cel care am făgăduit mântuirea şi am putere să izbăvesc!” –
 • 2 „Dar pentru ce Îţi sunt hainele roşii* şi veşmintele Tale ca veşmintele celui ce calcă în teasc?” –
 • * Apoc 19:13;
 • 3 „Eu singur* am călcat în teasc şi niciun om dintre popoare nu era cu Mine; i-am călcat astfel în mânia Mea şi i-am zdrobit în urgia Mea; aşa că sângele lor a ţâşnit pe veşmintele Mele şi Mi-am mânjit toate hainele Mele cu el.
 • * Plang 1:15; Apoc 14:19; Apoc 14:20; Apoc 19:15;
 • 4 Căci în inima Mea era o zi de răzbunare* şi venise anul celor răscumpăraţi ai Mei.
 • * Isa 34:8; Isa 61:2;
 • 5 Mă uitam împrejur*, şi nu era nimeni** să M-ajute şi Mă îngrozeam, dar nu era cine să Mă sprijine; atunci braţul Meu Mi-a fost într-ajutor şi urgia mea M-a sprijinit!
 • * Isa 41:28; Isa 59:16; ** Ioan 16:32; Ps 98:1; Isa 59:16;
 • 6 Am călcat astfel în picioare popoare în mânia Mea, le-am* îmbătat în urgia Mea şi le-am vărsat sângele pe pământ.”
 • * Apoc 16:16;
 • Rugăciunea poporului
 • 7 Voi vesti îndurările Domnului, faptele Lui minunate, după tot ce a făcut Domnul pentru noi! Voi spune marea Lui bunătate faţă de casa lui Israel, căci i-a făcut după îndurările şi bogăţia dragostei Lui.
 • 8 El a zis: „Negreşit, ei sunt poporul Meu, nişte copii care nu vor fi necredincioşi!” Şi astfel El S-a făcut Mântuitorul lor.
 • 9 În toate necazurile* lor, n-au fost fără ajutor şi Îngerul** care este înaintea Feţei Lui i-a mântuit; El Însuşi i-a răscumpărat, în dragostea şi îndurarea Lui, şi necurmat i-a sprijinit†† şi i-a purtat în zilele din vechime.
 • * Jud 10:16; Zah 2:8; Fapte 9:4; ** Exod 14:19; Exod 23:20; Exod 23:21; Exod 33:14; Mal 3:1; Fapte 12:11; Deut 7:7; Deut 7:8; †† Exod 19:4; Deut 1:31; Deut 32:11; Deut 32:12; Isa 46:3; Isa 46:4;
 • 10 Dar ei au fost neascultători* şi au întristat** pe Duhul Lui cel sfânt, iar El li S-a făcut vrăjmaş şi a luptat împotriva lor.
 • * Exod 15:24; Num 14:11; Ps 78:56; Ps 95:9; ** Ps 78:40; Fapte 7:51; Efes 4:30; Exod 23:21;
 • 11 Atunci poporul Său şi-a adus aminte de zilele străvechi ale lui Moise şi a zis: „Unde este Acela care i-a scos din mare*, cu păstorul turmei Sale? Unde este Acela care punea** în mijlocul lor Duhul Lui cel sfânt;
 • * Exod 14:30; Exod 32:11; Exod 32:12; Num 14:13; Ier 2:6; ** Num 11:17; Num 11:25; Neem 9:20; Dan 4:8; Hag 2:5;
 • 12 care povăţuia dreapta lui Moise, cu braţul Său cel* slăvit, care despica** apele înaintea lor, ca să-Şi facă un Nume veşnic,
 • * Exod 15:6; ** Exod 14:21; Ios 3:16;
 • 13 care îi călăuzea* prin valuri ca un cal pe loc neted, fără ca ei să se poticnească?”
 • * Ps 106:9;
 • 14 Ca fiara care se coboară în vale, aşa i-a dus Duhul Domnului la odihnă. Aşa ai povăţuit Tu pe poporul Tău, ca* să-Ţi faci un Nume plin de slavă!
 • * 2 Sam 7:23;
 • 15 Priveşte* din cer şi vezi, din locuinţa** Ta cea sfântă şi slăvită: Unde sunt râvna şi puterea Ta? Fiorul inimii Tale şi îndurările Tale nu se mai arată faţă de mine!
 • * Deut 26:15; Ps 80:14; ** Ps 33:14; Ier 31:20; Osea 11:8;
 • 16 Totuşi* Tu eşti Tatăl nostru! Căci Avraam nu** ne cunoaşte, şi Israel nu ştie cine suntem, dar Tu, Doamne, eşti Tatăl nostru, Tu din veşnicie Te numeşti Mântuitorul nostru.
 • * Deut 32:6; 1 Cron 29:10; Isa 64:8; ** Iov 14:21; Ecl 9:5;
 • 17 Pentru ce, Doamne, ne laşi* să rătăcim de la căile Tale şi ne împietreşti** inima ca să nu ne temem de Tine? Întoarce-Te, din dragoste pentru robii Tăi, pentru seminţiile moştenirii Tale!
 • * Ps 119:10; ** Isa 6:10; Ioan 12:40; Rom 9:18; Num 10:36; Ps 90:13;
 • 18 Poporul Tău cel* sfânt n-a stăpânit ţara decât puţină vreme; vrăjmaşii noştri** au călcat în picioare Locaşul Tău cel Sfânt.
 • * Deut 7:6; Deut 26:19; Isa 62:12; Dan 8:24; ** Ps 74:7;
 • 19 Am ajuns ca un popor pe care niciodată nu l-ai cârmuit Tu şi peste care niciodată nu s-a chemat Numele Tău…
  Isaia, capitolul 63