Isaia  


Capitolul 64
 • 1 O, de ai despica* cerurile şi Te-ai coborî, s-ar topi munţii** înaintea Ta,
 • * Ps 144:5; ** Jud 5:5; Mica 1:4;
 • 2 ca de un foc care aprinde vreascurile, ca de un foc care face apa să dea în clocot! Ţi-ar cunoaşte atunci vrăjmaşii Numele şi ar tremura neamurile înaintea Ta!
 • 3 Când ai făcut* minuni la care nu ne aşteptam, Te-ai coborât, şi munţii s-au zguduit înaintea Ta,
 • * Exod 34:10; Jud 5:4; Jud 5:5; Ps 68:8; Hab 3:3; Hab 3:6;
 • 4 cum niciodată* nu s-a pomenit, nici nu s-a auzit vorbindu-se şi cum nici n-a văzut vreodată ochiul aşa ceva: anume ca un alt dumnezeu afară de Tine să fi făcut asemenea lucruri pentru cei ce se încred în El.
 • * Ps 31:19; 1 Cor 2:9;
 • 5 Tu ieşi înaintea celor ce împlinesc cu bucurie dreptatea*, celor ce umblă în căile Tale şi îşi aduc aminte** de Tine. Dar Te-ai mâniat pentru că am păcătuit. Vom suferi noi veşnic sau putem fi mântuiţi?
 • * Fapte 10:35; ** Isa 26:8; Mal 3:6;
 • 6 Toţi am ajuns ca nişte necuraţi şi toate faptele noastre bune* sunt ca o haină mânjită. Toţi suntem ofiliţi** ca o frunză şi nelegiuirile noastre ne iau ca vântul.
 • * Fil 3:9; ** Ps 90:5; Ps 90:6;
 • 7 Nu este nimeni* care să cheme Numele Tău sau care să se trezească şi să se alipească de Tine, de aceea ne-ai ascuns Faţa Ta şi ne laşi să pierim din pricina nelegiuirilor noastre.
 • * Osea 7:7;
 • 8 Dar*, Doamne, Tu eşti Tatăl nostru; noi suntem lutul şi Tu, olarul**, care ne-ai întocmit: suntem cu toţii lucrarea mâinilor Tale.
 • * Isa 63:16; ** Isa 29:16; Isa 45:9; Ier 18:6; Rom 9:20; Rom 9:21; Efes 2:10;
 • 9 Nu Te mânia* prea mult, Doamne, şi nu-Ţi aduce aminte în veci de nelegiuire! Priveşte dar spre noi, căci toţi suntem** poporul Tău!
 • * Ps 74:1; Ps 74:2; Ps 79:8; ** Ps 79:13;
 • 10 Cetăţile Tale cele sfinte sunt pustii; Sionul este pustiu, Ierusalimul*, o pustietate!
 • * Ps 79:1;
 • 11 Casa noastră* cea sfântă şi slăvită, în care părinţii noştri cântau laudele Tale, a ajuns pradă flăcărilor şi tot ce aveam mai scump** a fost pustiit.
 • * 2 Imp 25:9; 2 Cron 36:19; Ps 74:7; ** Ezec 24:21; Ezec 24:25;
 • 12 După toate acestea, Te vei opri* Tu, Doamne? Vei tăcea** Tu oare şi ne vei întrista nespus de mult?
 • * Isa 42:14; ** Ps 83:1;
  Isaia, capitolul 64