Isaia  


Capitolul 66
 • 1 Aşa vorbeşte Domnul: „Cerul* este scaunul Meu de domnie şi pământul este aşternutul picioarelor Mele! Ce casă aţi putea voi să-Mi zidiţi şi ce loc Mi-aţi putea voi da ca locuinţă?
 • * 1 Imp 8:27; 2 Cron 6:18; Mat 5:34; Mat 5:35; Fapte 7:48; Fapte 7:49; Fapte 17:24;
 • 2 Toate aceste lucruri doar mâna Mea le-a făcut şi toate şi-au căpătat astfel fiinţa”, zice Domnul. „Iată* spre cine Îmi voi îndrepta privirile: spre cel ce suferă** şi are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de Cuvântul Meu.
 • * Isa 57:15; Isa 61:1; ** Ps 34:18; Ps 51:17; Ezra 9:4; Ezra 10:3; Prov 28:14; Isa 66:5;
 • 3 Cine înjunghie* un bou ca jertfă nu este mai bun decât cel ce ucide un om; cine jertfeşte un miel este ca cel ce ar rupe gâtul unui câine**, cine aduce un dar de mâncare este ca cel ce ar vărsa sânge de porc, cine arde tămâie este ca cel ce s-ar închina la idoli; toţi aceştia îşi aleg căile lor, şi sufletul lor găseşte plăcere în urâciunile lor.
 • * Isa 1:11; ** Deut 23:18;
 • 4 De aceea şi Eu voi alege ce este spre nefericirea lor şi voi aduce peste ei lucrurile de care se tem, căci*, când am chemat Eu, n-au răspuns şi, când am vorbit Eu, n-au ascultat, ci au făcut ce este rău înaintea Mea şi au ales ce nu-Mi place!”
 • * Prov 1:24; Isa 65:12; Ier 7:13;
 • 5 Ascultaţi Cuvântul Domnului, voi, care vă temeţi* de Cuvântul Lui: „Iată ce zic fraţii voştri, care vă urăsc şi vă izgonesc din pricina Numelui Meu: ‘Să-Şi arate Domnul slava**, ca să vă vedem bucuria!’ Dar ei vor rămâne de ruşine!
 • * Isa 66:2; ** Isa 5:19; 2 Tes 1:10; Tit 2:13;
 • 6 Un glas răsunător iese din cetate! Un glas iese din Templu! Este glasul Domnului, care dă vrăjmaşilor Lui plata cuvenită!
 • 7 Înainte ca să simtă dureri, a născut şi, înainte ca să-i vină suferinţele, a dat naştere unui fiu.
 • 8 Cine a auzit vreodată aşa ceva? Cine a văzut vreodată aşa ceva? Se poate naşte oare o ţară într-o zi? Se naşte un neam aşa dintr-odată? Abia au apucat-o muncile, şi fiica Sionului şi-a şi născut fiii!
 • 9 Aş putea să deschid pântecele mamei şi să nu o las să nască?”, zice Domnul. „Eu, care fac să nască, aş putea să împiedic oare naşterea?”, zice Dumnezeul tău.
 • 10 Bucuraţi-vă împreună cu Ierusalimul şi veseliţi-vă cu el, toţi cei ce-l iubiţi; împărţiţi şi bucuria cu el, acum, toţi cei ce l-aţi plâns,
 • 11 ca să fiţi săturaţi bând laptele mângâierilor lui, ca să vă desfătaţi în totul de plinătatea slavei lui.
 • 12 Căci aşa vorbeşte Domnul: „Iată*, voi îndrepta spre el pacea ca un râu şi slava neamurilor ca un pârâu ieşit din matcă şi veţi fi alăptaţi**; veţi fi purtaţi în braţe şi dezmierdaţi pe genunchi.
 • * Isa 48:18; Isa 60:5; ** Isa 60:16; Isa 49:22; Isa 60:4;
 • 13 Cum mângâie pe cineva mama sa, aşa vă voi mângâia Eu; da, veţi fi mângâiaţi în Ierusalim!
 • 14 Şi când veţi vedea aceste lucruri, inima vi se va bucura şi* oasele voastre vor prinde putere ca iarba.” Domnul Îşi va arăta astfel puterea faţă de robii Săi, dar va face pe vrăjmaşii Lui să-I simtă mânia.
 • * Ezec 37:1;
 • 15 Căci iată*, Domnul vine într-un foc şi carele Lui sunt ca un vârtej; Îşi preface mânia într-un jăratic şi ameninţările, în flăcări de foc.
 • * Isa 9:5; 2 Tes 1:8;
 • 16 Căci cu foc Îşi aduce Domnul la îndeplinire judecăţile şi cu sabia* Lui pedepseşte pe oricine, şi cei ucişi de Domnul vor fi mulţi la număr.
 • * Isa 27:1;
 • 17 „Cei ce se sfinţesc* şi se curăţesc în grădini, mergând unul câte unul în mijlocul celor ce mănâncă şi carne de porc, şi şoareci, şi alte lucruri urâcioase, toţi aceia vor pieri”, zice Domnul.
 • * Isa 65:3; Isa 65:4;
 • 18 „Eu pedepsesc faptele şi gândurile lor! Dar vine vremea când voi strânge toate neamurile şi toate limbile; ele vor veni şi vor vedea slava Mea.
 • 19 Şi voi pune un semn* între ele şi voi trimite la neamuri pe cei ce vor scăpa din Israel, la Tarsis, la Pul şi la Lud, care trag cu arcul, la Tubal şi la Iavan, în ostroavele depărtate, care n-au auzit vorbindu-se niciodată de Mine şi n-au văzut slava Mea; ei vor vesti** slava Mea printre neamuri.
 • * Luca 2:34; ** Mal 1:11;
 • 20 Vor aduce pe toţi fraţii voştri din mijlocul tuturor neamurilor, ca dar* Domnului, pe cai, în care şi pe tărgi, pe catâri şi pe dromaderi, la muntele Meu cel sfânt, la Ierusalim”, zice Domnul, „cum îşi aduc copiii lui Israel darurile de mâncare, într-un vas curat, la Casa Domnului.
 • * Rom 15:16;
 • 21 Şi voi lua şi dintre ei pe unii ca preoţi şi leviţi*”, zice Domnul.
 • * Exod 19:6; Isa 61:6; 1 Pet 2:9; Apoc 1:6;
 • 22 „Căci după cum cerurile cele noi* şi pământul cel nou pe care le voi face vor dăinui înaintea Mea”, zice Domnul, „aşa vor dăinui şi sămânţa voastră şi numele vostru.
 • * Isa 65:17; 2 Pet 3:13; Apoc 21:1;
 • 23 În fiecare lună* nouă şi în fiecare Sabat, va veni** orice făptură să se închine înaintea Mea”, zice Domnul.
 • * Zah 14:16; ** Ps 65:2;
 • 24 „Şi, când vor ieşi, vor vedea trupurile moarte* ale oamenilor care s-au răzvrătit împotriva Mea, căci viermele** lor nu va muri şi focul lor nu se va stinge şi vor fi o pricină de groază pentru orice făptură.”
 • * Isa 66:16; ** Marc 9:44; Marc 9:46; Marc 9:48;
  Isaia, capitolul 66