Isaia  


Capitolul 7
 • Prorocie împotriva lui Israel şi a Asiriei
 • 1 S-a întâmplat, pe vremea lui Ahaz*, fiul lui Iotam, fiul lui Ozia, împăratul lui Iuda, că Reţin, împăratul Siriei, s-a suit cu Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, împotriva Ierusalimului, ca să-l bată, dar n-a putut să-l bată.
 • * 2 Imp 16:5; 2 Cron 28:5; 2 Cron 28:6;
 • 2 Când au venit şi au spus casei lui David: „Sirienii au tăbărât în Efraim”, a tremurat inima lui Ahaz şi inima poporului său, cum se clatină copacii din pădure când bate vântul.
 • 3 Atunci Domnul a zis lui Isaia: „Ieşi înaintea lui Ahaz, tu şi fiul tău Şear-Iaşub*, la capătul canalului** de apă al iazului de sus, pe drumul care duce la ogorul înălbitorului,
 • * Isa 10:21; ** 2 Imp 18:17; Isa 36:2;
 • 4 şi spune-i: ‘Ia seama şi fii liniştit; nu te teme de nimic şi să nu ţi se înmoaie inima din pricina acestor două cozi de tăciuni care fumegă: din pricina mâniei lui Reţin şi a Siriei şi din pricina fiului lui Remalia!
 • 5 Nu te teme că Siria gândeşte rău împotriva ta şi că Efraim şi fiul lui Remalia zic:
 • 6 «Să ne suim împotriva lui Iuda, să batem cetatea, s-o spargem şi să punem împărat în ea pe fiul lui Tabeel!»
 • 7 Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Aşa* ceva nu se va întâmpla şi nu va avea loc.
 • * Prov 21:30; Isa 8:10;
 • 8 Căci* Damascul va fi capitala Siriei şi Reţin va fi capitala Damascului. Şi peste şaizeci şi cinci de ani, Efraim va fi nimicit şi nu va mai fi un popor.
 • * 2 Sam 8:6;
 • 9 Samaria va fi capitala lui Efraim, şi fiul lui Remalia va fi capul Samariei. Dacă* nu credeţi, nu veţi sta în picioare.»’”
 • * 2 Cron 20:20;
 • 10 Domnul a vorbit din nou lui Ahaz şi i-a zis:
 • 11 „Cere* un semn de la Domnul Dumnezeul tău; cere-l fie în locurile de jos, fie în locurile de sus!”
 • * Jud 6:36; Mat 12:38;
 • 12 Ahaz a răspuns:. „Nu vreau să cer nimic, ca să nu ispitesc pe Domnul.”
 • 13 Isaia a zis atunci: „Ascultaţi totuşi, casa lui David! Nu vă ajunge oare să obosiţi răbdarea oamenilor, de mai obosiţi şi pe a Dumnezeului meu?
 • 14 De aceea Domnul Însuşi vă va da un semn: ‘Iată, fecioara* va rămâne însărcinată, va naşte un** fiu şi-i va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi).
 • * Mat 1:23; Luca 1:31; Luca 1:34; ** Isa 9:6; Isa 8:8;
 • 15 El va mânca smântână şi miere până va şti să lepede răul şi să aleagă binele.
 • 16 Dar*, înainte ca să ştie copilul să lepede răul şi să aleagă binele, ţara de ai cărei doi** împăraţi te temi tu va fi pustiită.
 • * Isa 8:4; ** 2 Imp 15:30; 2 Imp 16:9;
 • 17 Domnul* va aduce peste tine, peste poporul tău şi peste casa tatălui tău zile cum n-au mai fost niciodată din ziua când s-a** despărţit Efraim de Iuda (adică pe împăratul Asiriei).’
 • * 2 Cron 28:19; ** 1 Imp 12:16;
 • 18 În ziua aceea, Domnul va şuiera* muştelor de la capătul râurilor Egiptului şi albinelor din ţara Asiriei;
 • * Isa 5:26;
 • 19 ele vor veni şi se vor aşeza toate în vâlcelele pustii şi în crăpăturile* stâncilor, pe toate tufişurile şi pe toate imaşurile.
 • * Isa 2:19; Ier 16:16;
 • 20 În ziua aceea, Domnul va rade, cu un brici* luat cu chirie de dincolo de râu, şi anume cu împăratul Asiriei, capul şi părul de pe picioare; ba va rade chiar şi barba.
 • * 2 Imp 16:7; 2 Imp 16:8; 2 Cron 28:20; 2 Cron 28:21; Ezec 5:1;
 • 21 În ziua aceea, fiecare va hrăni numai o juncă şi două oi
 • 22 şi vor da un aşa belşug de lapte, încât vor mânca smântână, căci cu smântână şi cu miere se vor hrăni toţi cei ce vor rămâne în ţară.
 • 23 În ziua aceea, orice loc care va avea o mie de butuci de viţă, preţuind o mie de sicli de argint, va* fi lăsat pradă mărăcinilor şi spinilor:
 • * Isa 5:6;
 • 24 vor intra acolo cu săgeţi şi cu arcul, căci toată ţara nu va fi decât mărăcini şi spini.
 • 25 Şi toţi munţii lucraţi cu cazmaua acum nu vor mai fi cutreieraţi, de frica mărăcinilor şi a spinilor; vor da drumul boilor în ei şi îi vor bătători oile.”
  Isaia, capitolul 7