Isaia  


Capitolul 8
 • Prăbuşirea Siriei şi a lui Israel
 • 1 Domnul mi-a zis: „Ia o tablă mare şi scrie* pe ea aşa, ca să se înţeleagă: ‘Grăbeşte-te de prădează, aruncă-te asupra prăzii!’”
 • * Isa 30:8; Hab 2:2;
 • 2 Am luat cu mine nişte martori vrednici de credinţă: pe preotul Urie* şi pe Zaharia, fiul lui Berechia.
 • * 2 Imp 16:10;
 • 3 M-am apropiat de prorociţă. Ea a zămislit şi a născut un fiu. Apoi, Domnul mi-a zis: „Pune-i numele Maher-Şalal-Haş-Baz (Grăbeşte de prădează, aruncă-te asupra prăzii),
 • 4 căci*, înainte ca să ştie copilul să spună: ‘tată’ şi ‘mamă’, se vor lua dinaintea împăratului Asiriei bogăţiile** Damascului şi prada Samariei.”
 • * Isa 7:16; ** 2 Imp 15:29; 2 Imp 16:9; Isa 17:3;
 • 5 Domnul mi-a vorbit iarăşi şi mi-a zis:
 • 6 „Pentru că poporul acesta a dispreţuit apele din Siloe*, care curg lin, şi s-a bucurat de** Reţin şi de fiul lui Remalia,
 • * Neem 3:15; Ioan 9:7; ** Isa 7:1; Isa 7:2; Isa 7:6;
 • 7 iată, Domnul va trimite împotriva lor apele puternice şi mari ale râului (Eufrat), adică pe împăratul* Asiriei cu toată puterea lui; pretutindeni el va ieşi din albia lui şi se va vărsa peste malurile lui;
 • * Isa 10:12;
 • 8 va pătrunde în Iuda, va da peste maluri, va năvăli şi va* ajunge până la gât. Iar aripile întinse ale oastei lui vor umple întinderea ţării tale, Emanuele**!”
 • * Isa 30:28; ** Isa 7:14;
 • 9 „Scoateţi strigăte* de război cât voiţi, popoare, căci tot veţi fi zdrobite; luaţi aminte, toţi cei ce locuiţi departe! Pregătiţi-vă oricât de luptă, căci tot veţi fi zdrobiţi. Pregătiţi-vă oricât de luptă, căci tot veţi fi zdrobiţi.
 • * Ioel 3:9;
 • 10 Faceţi la planuri* cât voiţi, căci nu se va alege nimic de ele! Luaţi hotărâri cât voiţi, căci** vor fi fără urmări! Căci Dumnezeu este cu noi (Emanuel).”
 • * Iov 5:12; ** Isa 7:7; Isa 7:14; Fapte 5:38; Fapte 5:39; Rom 8:31;
 • 11 Aşa mi-a vorbit Domnul când m-a apucat mâna Lui şi m-a înştiinţat să nu umblu pe calea poporului acestuia:
 • 12 „Nu numiţi uneltire tot ce numeşte poporul* acesta uneltire şi** nu vă temeţi de ce se teme el, nici nu vă speriaţi!
 • * Isa 7:2; ** 1 Pet 3:14; 1 Pet 3:15;
 • 13 Sfinţiţi însă pe* Domnul oştirilor. De El** să vă temeţi şi să vă înfricoşaţi.
 • * Num 20:12; ** Ps 76:7; Luca 12:5;
 • 14 Şi atunci El* va fi un locaş sfânt, dar şi o piatră** de poticnire, o stâncă de păcătuire pentru cele două case ale lui Israel, un laţ şi o cursă pentru locuitorii Ierusalimului!
 • * Ezec 11:16; ** Isa 28:16; Luca 2:34; Rom 9:33; 1 Pet 2:8;
 • 15 Mulţi se* vor poticni, vor cădea şi se vor sfărâma, vor da în laţ şi vor fi prinşi.” –
 • * Mat 21:44; Luca 20:18; Rom 9:32; Rom 11:25;
 • 16 „Înveleşte această mărturie, pecetluieşte această descoperire între ucenicii Mei!”
 • 17 Eu nădăjduiesc în Domnul, care Îşi ascunde* Faţa de casa lui Iacov. În El îmi pun încrederea**.
 • * Isa 54:8; ** Hab 2:3; Luca 2:25; Luca 2:38;
 • 18 Iată*, eu şi copiii pe care mi i-a dat Domnul suntem** nişte semne şi nişte minuni în Israel, din partea Domnului oştirilor, care locuieşte pe muntele Sionului.
 • * Evr 2:13; ** Ps 71:7; Zah 3:8;
 • 19 Dacă vi se zice însă: „Întrebaţi* pe cei ce cheamă morţii şi pe cei ce spun viitorul, care şoptesc** şi bolborosesc!”, răspundeţi: „Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morţi pentru cei vii?
 • * 1 Sam 28:8; Isa 19:3; ** Isa 29:4; Ps 106:28;
 • 20 La* lege şi la mărturie!” Căci, dacă nu vor vorbi aşa, nu** vor mai răsări zorile pentru poporul acesta.
 • * Luca 16:29; ** Mica 3:6;
 • 21 El va pribegi prin ţară apăsat şi flămând şi, când îi va fi foame, se va mânia şi va huli* pe Împăratul şi Dumnezeul lui, apoi, fie că va ridica ochii în sus,
 • * Apoc 16:11;
 • 22 fie că se va* uita spre pământ, iată, nu va fi decât necaz, negură, nevoie neagră şi se va vedea izgonit în întuneric** beznă.
 • * Isa 5:30; ** Isa 9:1;
  Isaia, capitolul 8