Isaia  


Capitolul 9
 • 1 Totuşi întunericul* nu va împărăţi veşnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile** trecute a acoperit cu ocară ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ţinutul de lângă mare, ţara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor.
 • * Isa 8:22; ** 2 Imp 15:29; 2 Cron 16:4; Lev 26:24; 2 Imp 17:5; 2 Imp 17:6; 1 Cron 5:26;
 • 2 Poporul* care umbla în întuneric vede o mare lumină; peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii răsare o lumină.
 • * Mat 4:16; Efes 5:8; Efes 5:14;
 • 3 Tu înmulţeşti poporul, îi dai mari bucurii; şi el se bucură înaintea Ta cum se bucură la seceriş, cum se veseleşte la* împărţirea prăzii.
 • * Jud 5:30;
 • 4 Căci jugul care apăsa asupra lui, toiagul* care-i lovea spinarea, nuiaua celui ce-l asuprea, le-ai sfărâmat, ca în ziua lui Madian**.
 • * Isa 10:5; Isa 14:5; ** Jud 7:22; Ps 83:9; Isa 10:26;
 • 5 Căci orice încălţăminte purtată în învălmăşeala luptei şi orice haină de război tăvălită în sânge vor* fi aruncate în flăcări, ca să fie arse de foc.
 • * Isa 66:15; Isa 66:16;
 • 6 Căci* un Copil ni S-a născut, un Fiu** ni s-a dat şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: Minunat††, Sfetnic, Dumnezeu*† tare, Părintele veşniciilor, Domn†* al păcii.
 • * Isa 7:14; Luca 2:11; ** Ioan 3:16; Mat 28:18; 1 Cor 15:25; †† Jud 13:18; *† Tit 2:13; †* Efes 2:14;
 • 7 El va face ca domnia Lui să crească şi o pace fără* sfârşit va da scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi-n veci de veci. Iată ce va face râvna** Domnului oştirilor.
 • * Dan 2:44; Luca 1:32; Luca 1:33; ** 2 Imp 19:31; Isa 37:32;
 • Împotriva lui Israel
 • 8 Domnul trimite un cuvânt împotriva lui Iacov, cuvânt care cade asupra lui Israel.
 • 9 Tot poporul va avea cunoştinţă de el, Efraim şi locuitorii Samariei, care spun cu mândrie şi îngâmfare:
 • 10 „Au căzut nişte cărămizi, dar vom zidi cu pietre cioplite, au fost tăiaţi nişte smochini din Egipt, dar îi vom înlocui cu cedri.”
 • 11 De aceea Domnul va ridica împotriva lor pe vrăjmaşii lui Reţin şi va stârni pe vrăjmaşii lor:
 • 12 pe sirienii de la răsărit, pe filistenii de la apus, şi vor mânca pe Israel cu gura plină; cu* toate acestea, mânia Lui nu se potoleşte şi mâna Lui este tot întinsă.
 • * Isa 5:25; Isa 10:4; Ier 4:8;
 • 13 Căci nici poporul* nu se întoarce la Cel ce-l loveşte şi nu caută pe Domnul oştirilor.
 • * Ier 5:3; Osea 7:10;
 • 14 De aceea Domnul va smulge din Israel capul şi coada, ramura de finic şi trestia într-o* singură zi.
 • * Isa 10:17; Apoc 18:8;
 • 15 (Bătrânul şi dregătorul sunt capul, şi prorocul care învaţă pe oameni minciuni este coada.)
 • 16 Cei ce povăţuiesc* pe poporul acesta îl duc în rătăcire şi cei ce se lasă povăţuiţi de ei sunt pierduţi.
 • * Isa 3:12;
 • 17 De aceea nici Domnul n-ar putea să se bucure de tinerii* lor, nici să aibă milă de orfanii şi văduvele lor, căci toţi** sunt nişte nelegiuiţi şi nişte răi şi toate gurile lor spun mişelii. Cu toate acestea, mânia Lui nu se potoleşte şi mâna Lui este tot întinsă.
 • * Ps 147:10; Ps 147:11; ** Mica 7:2; Isa 9:12; Isa 9:21; Isa 5:25; Isa 10:4;
 • 18 Căci răutatea arde* ca un foc, care mănâncă mărăcini şi spini, aprinde desişul pădurii, din care se înalţă stâlpi de fum.
 • * Isa 10:17; Mal 4:1;
 • 19 De mânia Domnului oştirilor, ţara parcă ar fi aprinsă* şi poporul este ca ars de foc; nimeni** nu cruţă pe fratele său,
 • * Isa 8:22; ** Mica 7:2; Mica 7:6;
 • 20 fiecare jefuieşte în dreapta şi rămâne flămând, mănâncă în stânga şi* nu se satură. La urmă îşi mănâncă fiecare** carnea braţului său:
 • * Lev 26:26; ** Isa 49:26; Ier 19:9;
 • 21 Manase mănâncă pe Efraim, Efraim – pe Manase şi amândoi, împreună, pe Iuda. Cu toate* acestea, mânia Lui nu se potoleşte şi mâna Lui este tot întinsă.
 • * Isa 9:12; Isa 9:17; Isa 5:25; Isa 10:4;
  Isaia, capitolul 9