Judecatorii  


Capitolul 10
 • Tola şi Iair, judecători în Israel
 • 1 După Abimelec, s-a sculat* Tola, fiul lui Pua, fiul lui Dodo, bărbat din Isahar, ca să izbăvească pe Israel; el locuia la Şamir, în muntele lui Efraim.
 • * Jud 2:16;
 • 2 Tola a fost judecător în Israel douăzeci şi trei de ani, apoi a murit şi a fost îngropat la Şamir.
 • 3 După el, s-a sculat Iair, Galaaditul, care a fost judecător în Israel douăzeci şi doi de ani.
 • 4 El avea treizeci de fii, care călăreau pe treizeci* de mânji de măgari şi stăpâneau treizeci de cetăţi, numite** şi azi cetăţile lui Iair şi aşezate în ţara Galaadului.
 • * Jud 5:10; Jud 12:14; ** Deut 3:14;
 • 5 Şi Iair a murit şi a fost îngropat la Camon.
 • Filistenii şi amoniţii apasă pe Israel
 • 6 Copiii* lui Israel au făcut iarăşi ce nu plăcea Domnului; au** slujit baalilor şi astarteelor, dumnezeilor Siriei, dumnezeilor Sidonului††, dumnezeilor Moabului, dumnezeilor fiilor lui Amon şi dumnezeilor filistenilor şi au părăsit pe Domnul şi nu I-au mai slujit.
 • * Jud 2:11; Jud 3:7; Jud 4:1; Jud 6:1; Jud 13:1; ** Jud 2:13; Jud 2:12; †† 1 Imp 11:33; Ps 106:36;
 • 7 Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Israel şi i-a vândut* în mâinile filistenilor şi în mâinile fiilor lui Amon.
 • * Jud 2:14; 1 Sam 12:9;
 • 8 Ei au apăsat şi au asuprit pe copiii lui Israel în vremea aceea optsprezece ani, şi anume pe toţi copiii lui Israel care erau de cealaltă parte a Iordanului, în ţara amoriţilor în Galaad.
 • 9 Fiii lui Amon au trecut Iordanul ca să se bată şi împotriva lui Iuda, împotriva lui Beniamin şi împotriva casei lui Efraim. Şi Israel era într-o mare strâmtorare.
 • 10 Copiii* lui Israel au strigat către Domnul şi au zis: „Am păcătuit împotriva Ta, căci am părăsit pe Dumnezeul nostru şi am slujit baalilor.”
 • * 1 Sam 12:10;
 • 11 Domnul a zis copiilor lui Israel: „Nu v-am izbăvit* Eu de egipteni, de amoriţi**, de fiii lui Amon şi de filisteni††?
 • * Exod 14:30; ** Num 21:21; Num 21:24; Num 21:25; Jud 3:12; Jud 3:13; †† Jud 3:31;
 • 12 Şi când v-au apăsat* sidoniţii**, Amalec şi Maon şi aţi strigat către Mine, nu v-am izbăvit Eu din mâinile lor?
 • * Ps 106:42; Ps 106:43; ** Jud 5:19; Jud 6:3;
 • 13 Dar voi M-aţi părăsit* şi aţi slujit altor dumnezei. De aceea nu vă voi mai izbăvi.
 • * Deut 32:15; Ier 2:13;
 • 14 Duceţi-vă şi chemaţi* pe dumnezeii pe care i-aţi ales; ei să vă izbăvească în vremea strâmtorării voastre!”
 • * Deut 32:37; Deut 32:38; 2 Imp 3:13; Ier 2:28;
 • 15 Copiii lui Israel au zis Domnului: „Am păcătuit, fă-ne* ce-Ţi va plăcea. Numai izbăveşte-ne astăzi!”
 • * 1 Sam 3:18; 2 Sam 15:26;
 • 16 Şi au* scos dumnezeii străini din mijlocul lor şi au slujit Domnului. El S-a îndurat** de suferinţele lui Israel.
 • * 2 Cron 7:14; 2 Cron 15:8; Ier 18:7; Ier 18:8; ** Ps 106:44; Ps 106:45; Isa 63:8;
 • 17 Fiii lui Amon s-au strâns şi au tăbărât în Galaad, şi copiii lui Israel s-au strâns şi au tăbărât la* Miţpa.
 • * Gen 31:49; Jud 11:11; Jud 11:29;
 • 18 Poporul şi căpeteniile Galaadului şi-au zis unul altuia: „Cine este omul care va începe lupta împotriva fiilor lui Amon? El va* fi căpetenia tuturor locuitorilor Galaadului.”
 • * Jud 11:8; Jud 11:11;
  Judecatorii, capitolul 10