Judecatorii  


Capitolul 11
 • Iefta, judecător în Israel
 • 1 Iefta*, Galaaditul, era un om viteaz**. El era fiul unei curve. Galaad născuse pe Iefta.
 • * Evr 11:32; ** Jud 6:12; 2 Imp 5:1;
 • 2 Nevasta lui Galaad i-a născut fii, care, făcându-se mari, au izgonit pe Iefta şi i-au zis: „Tu nu vei avea moştenire în casa tatălui nostru, căci eşti fiul unei alte femei.”
 • 3 Şi Iefta a fugit de la fraţii lui şi a locuit în ţara Tob. Nişte oameni* fără căpătâi s-au strâns la Iefta şi făceau plimbări cu el.
 • * Jud 9:4; 1 Sam 22:2;
 • 4 După câtva timp, fiii lui Amon au pornit cu război împotriva lui Israel.
 • 5 Şi pe când fiii lui Amon făceau război cu Israel, bătrânii Galaadului s-au dus să caute pe Iefta din ţara Tob.
 • 6 Ei au zis lui Iefta: „Vino de fii căpetenia noastră şi să batem pe fiii lui Amon.”
 • 7 Iefta a răspuns bătrânilor Galaadului: „Nu m-aţi urât* voi şi nu m-aţi izgonit voi din casa tatălui meu? Pentru ce veniţi la mine acum, când sunteţi în strâmtorare?”
 • * Gen 26:27;
 • 8 Bătrânii* Galaadului au zis lui Iefta: „Ne întoarcem** la tine acum ca să mergi cu noi, să baţi pe fiii lui Amon şi să fii căpetenia noastră, căpetenia tuturor locuitorilor Galaadului.”
 • * Jud 10:18; ** Luca 17:4; Jud 10:18;
 • 9 Iefta a răspuns bătrânilor Galaadului: „Dacă mă aduceţi înapoi ca să bat pe fiii lui Amon şi dacă Domnul îi va da înaintea mea, voi fi eu oare căpetenia voastră?”
 • 10 Bătrânii Galaadului au zis lui Iefta: „Domnul* să ne audă şi să judece dacă nu vom face ce spui.”
 • * Ier 42:5;
 • 11 Şi Iefta a pornit cu bătrânii Galaadului. Poporul l-a pus în fruntea lui şi l-a aşezat căpetenie*, şi Iefta a spus din nou înaintea** Domnului, la Miţpa, toate cuvintele pe care le rostise.
 • * Jud 11:8; ** Jud 10:17; Jud 20:1; 1 Sam 10:17; 1 Sam 11:15;
 • Înfrângerea amoniţilor
 • 12 Iefta a trimis soli împăratului fiilor lui Amon ca să-i spună: „Ce ai cu mine de vii împotriva mea să faci război împotriva ţării mele?”
 • 13 Împăratul fiilor lui Amon a răspuns solilor lui Iefta: „Pentru că* Israel, când s-a suit din Egipt, a pus mâna pe ţara mea, de la Arnon până la Iaboc** şi Iordan. Dă-mi-o înapoi acum de bunăvoie.”
 • * Num 21:24-26; ** Gen 32:22;
 • 14 Iefta a trimis iarăşi soli împăratului fiilor lui Amon
 • 15 ca să-i spună: „Aşa vorbeşte Iefta: ‘Israel* n-a pus mâna pe ţara Moabului, nici pe ţara fiilor lui Amon.
 • * Deut 2:9; Deut 2:19;
 • 16 Căci, când s-a suit Israel din Egipt, a mers* în pustie până la Marea Roşie şi a ajuns la Cades**.
 • * Num 14:25; Deut 1:40; Ios 5:6; ** Num 13:26; Num 20:1; Deut 1:46;
 • 17 Atunci, Israel a trimis* soli împăratului Edomului ca să-i spună: «Lasă-mă să trec prin ţara ta.» Dar** împăratul Edomului n-a voit. A trimis şi la împăratul Moabului, şi nici el n-a vrut. Şi Israel a rămas la Cades.
 • * Num 20:14; ** Num 20:18; Num 20:21; Num 20:1;
 • 18 Apoi a mers prin pustie, a ocolit* ţara Edomului şi ţara Moabului şi a venit** la răsăritul ţării Moabului; au tăbărât dincolo de Arnon, fără să intre pe ţinutul Moabului, căci Arnonul era hotarul Moabului.
 • * Num 21:4; Deut 2:1-8; ** Num 21:11; Num 21:13; Num 22:36;
 • 19 Israel a trimis* soli lui Sihon, împăratul amoriţilor, împăratul Hesbonului. Şi Israel i-a zis: «Lasă-mă să trec prin** ţara ta până la locul spre care mergem.»
 • * Num 21:21; Deut 2:26; ** Num 21:22; Deut 2:27;
 • 20 Dar Sihon* n-a avut încredere în Israel, ca să-l lase să treacă pe ţinutul lui, şi-a strâns tot poporul, a tăbărât la Iahat şi a luptat împotriva lui Israel.
 • * Num 21:23; Deut 2:32;
 • 21 Domnul Dumnezeul lui Israel a dat pe Sihon şi pe tot poporul lui în mâinile lui Israel, care i-a bătut*. Israel a pus mâna pe toată ţara amoriţilor care erau aşezaţi în ţara aceasta.
 • * Num 21:24; Num 21:25; Deut 2:33; Deut 2:34;
 • 22 Au pus mâna pe tot ţinutul amoriţilor*, de la Arnon până la Iaboc şi de la pustie până la Iordan.
 • * Deut 2:36;
 • 23 Şi acum, când Domnul Dumnezeul lui Israel a izgonit pe amoriţi dinaintea poporului Său Israel, tu să le stăpâneşti ţara?
 • 24 Oare ce-ţi dă în stăpânire dumnezeul tău, Chemoş*, nu vei stăpâni? Şi tot ce ne-a dat în stăpânire Domnul** Dumnezeul nostru, înaintea noastră, noi să nu stăpânim?
 • * Num 21:29; 1 Imp 11:7; Ier 48:7; ** Deut 9:4; Deut 9:5; Deut 18:12; Ios 3:10;
 • 25 Eşti tu mai bun decât Balac*, fiul lui Ţipor, împăratul Moabului? S-a certat el cu Israel sau a făcut el război împotriva lui?
 • * Num 22:2; Ios 24:9;
 • 26 Iată că sunt trei sute de ani de când locuieşte Israel la Hesbon* şi în satele din jurul lui, la Aroer** şi în satele din jurul lui şi în toate cetăţile care sunt pe malul Arnonului. Pentru ce nu i le-aţi luat în tot timpul acesta?
 • * Num 21:25; ** Deut 2:36;
 • 27 Eu nu te-am supărat deloc, şi rău te-ai purtat cu mine, făcându-mi război. Domnul să judece* lucrul acesta. El să fie astăzi judecător** între fiii lui Israel şi fiii lui Amon.’”
 • * Gen 18:25; ** Gen 16:5; Gen 31:53; 1 Sam 24:12; 1 Sam 24:15;
 • 28 Împăratul fiilor lui Amon n-a ascultat cuvintele pe care a trimis Iefta să i le spună.
 • Fiica lui Iefta
 • 29 Duhul* Domnului a venit peste Iefta. Iefta a străbătut Galaadul şi Manase; a trecut la Miţpe, în Galaad, şi din Miţpe, din Galaad, a pornit împotriva fiilor lui Amon.
 • * Jud 3:10;
 • 30 Iefta a făcut o juruinţă* Domnului şi a zis: „Dacă vei da în mâinile mele pe fiii lui Amon,
 • * Gen 28:20; 1 Sam 1:11;
 • 31 oricine va ieşi pe porţile casei mele înaintea mea, la întoarcerea mea fericită de la fiii lui Amon, va* fi închinat Domnului şi-l voi** aduce ca ardere-de-tot.”
 • * Lev 27:2; Lev 27:3; 1 Sam 1:11; 1 Sam 1:28; 1 Sam 2:18; ** Ps 66:13; Lev 27:11; Lev 27:12;
 • 32 Iefta a pornit împotriva fiilor lui Amon şi Domnul i-a dat în mâinile lui.
 • 33 Le-a pricinuit o foarte mare înfrângere, de la Aroer până spre* Minit, loc care cuprindea douăzeci de cetăţi, şi până la Abel-Cheramim. Şi fiii lui Amon au fost smeriţi înaintea copiilor lui Israel.
 • * Ezec 27:17;
 • 34 Iefta s-a întors acasă la Miţpa*. Şi iată că fiică-sa** i-a ieşit înainte cu timpane şi jocuri. Ea era singurul lui copil; n-avea fii şi nici altă fată.
 • * Jud 10:17; Jud 11:11; ** Exod 15:20; 1 Sam 18:6; Ps 68:25; Ier 31:4;
 • 35 Cum a văzut-o, el şi-a rupt* hainele şi a zis: „Ah, fata mea, adânc mă loveşti şi mă tulburi! Am făcut o** juruinţă Domnului şi n-o pot întoarce.”
 • * Gen 37:29; Gen 37:34; ** Ecl 5:2; Num 30:2; Ps 15:4; Ecl 5:4; Ecl 5:5;
 • 36 Ea i-a zis: „Tată, ai făcut o juruinţă Domnului, fă-mi* potrivit cu ceea ce ţi-a ieşit din gură, acum, când** Domnul te-a răzbunat pe vrăjmaşii tăi, pe fiii lui Amon.”
 • * Num 30:2; ** 2 Sam 18:19; 2 Sam 18:31;
 • 37 Şi ea a zis tatălui său: „Atât îngăduie-mi: lasă-mă slobodă două luni, ca să mă duc să mă cobor în munţi şi să-mi plâng fecioria cu tovarăşele mele.”
 • 38 El a răspuns: „Du-te!” Şi a lăsat-o slobodă două luni. Ea s-a dus cu tovarăşele ei şi şi-a plâns fecioria pe munţi.
 • 39 După cele două luni, s-a întors la tatăl ei şi el a împlinit* cu ea juruinţa pe care o făcuse. Ea nu cunoscuse împreunarea cu bărbat. De atunci s-a făcut în Israel obiceiul
 • * Jud 11:31; 1 Sam 1:22; 1 Sam 1:24; 1 Sam 2:18;
 • 40 că, în toţi anii, fetele lui Israel se duc să prăznuiască pe fiica lui Iefta, Galaaditul, patru zile pe an.
  Judecatorii, capitolul 11