Judecatorii  


Capitolul 12
 • Războiul dintre efraimiţi şi galaadiţi
 • 1 Bărbaţii* lui Efraim s-au strâns, au pornit spre miazănoapte şi au zis lui Iefta: „Pentru ce te-ai dus să baţi pe fiii lui Amon fără să ne fi chemat şi pe noi să mergem cu tine? Vrem să-ţi dăm foc casei şi să te ardem împreună cu ea.”
 • * Jud 8:1;
 • 2 Iefta le-a răspuns: „Eu şi poporul meu am avut mari certuri cu fiii lui Amon; şi când v-am chemat, nu m-aţi scăpat din mâinile lor.
 • 3 Văzând că nu-mi vii în ajutor, mi-am pus viaţa* în joc şi am pornit împotriva fiilor lui Amon. Domnul i-a dat în mâinile mele. Pentru ce vă suiţi dar azi împotriva mea ca să-mi faceţi război?”
 • * 1 Sam 19:5; 1 Sam 28:21; Iov 13:14; Ps 119:109;
 • 4 Iefta a strâns pe toţi bărbaţii Galaadului şi a început lupta cu Efraim. Bărbaţii Galaadului au bătut pe Efraim, pentru că efraimiţii ziceau: „Sunteţi nişte fugari* ai lui Efraim! Galaadul este în mijlocul lui Efraim, în mijlocul lui Manase!”
 • * 1 Sam 25:10; Ps 78:9;
 • 5 Galaadiţii au pus mâna pe vadurile* Iordanului dinspre Efraim. Şi când unul din fugarii lui Efraim zicea: „Lasă-mă să trec!”, bărbaţii Galaadului îl întrebau: „Eşti efraimit?” Dacă răspundea: „Nu”,
 • * Ios 22:11; Jud 3:28; Jud 7:24;
 • 6 atunci îi ziceau: „Ei bine, zi Şibolet.” Şi el zicea Sibolet, căci nu putea să-l spună bine. Atunci, bărbaţii Galaadului îl apucau şi-l junghiau lângă vadurile Iordanului. Astfel au pierit în vremea aceea patruzeci şi două de mii de bărbaţi din Efraim.
 • 7 Iefta a fost judecător în Israel zece ani, apoi Iefta, Galaaditul, a murit şi a fost îngropat într-una din cetăţile Galaadului.
 • Ibţan, Elon, Abdon
 • 8 După el, a fost judecător în Israel Ibţan din Betleem.
 • 9 El a avut treizeci de fii, a măritat treizeci de fete în afară şi a adus pentru fiii lui treizeci de fete de afară. El a fost judecător în Israel şapte ani,
 • 10 apoi Ibţan a murit şi a fost îngropat în Betleem.
 • 11 După el a fost judecător în Israel Elon din Zabulon. El a fost judecător în Israel zece ani,
 • 12 apoi Elon din Zabulon a murit şi a fost îngropat la Aialon, în ţara lui Zabulon.
 • 13 După el, a fost judecător în Israel Abdon, fiul lui Hilel, Piratonitul.
 • 14 El a avut patruzeci de fii şi treizeci de nepoţi, care călăreau* pe şaptezeci de mânji de măgari. El a fost judecător în Israel opt ani,
 • * Jud 5:10; Jud 10:4;
 • 15 apoi Abdon, fiul lui Hilel, Piratonitul, a murit şi a fost îngropat la Piraton, în ţara lui Efraim, pe muntele* amaleciţilor.
 • * Jud 3:13; Jud 3:27; Jud 5:14;
  Judecatorii, capitolul 12