Judecatorii  


Capitolul 13
 • Vestirea naşterii lui Samson
 • 1 Copiii lui Israel au făcut iarăşi* ce nu plăcea Domnului, şi Domnul i-a dat în mâinile** filistenilor timp de patruzeci de ani.
 • * Jud 2:11; Jud 3:7; Jud 4:1; Jud 6:1; Jud 10:6; ** 1 Sam 12:9;
 • 2 Era un om în Ţorea*, din familia daniţilor, care se chema Manoah. Nevastă-sa era stearpă şi nu năştea.
 • * Ios 19:41;
 • 3 Îngerul* Domnului S-a arătat femeii şi i-a zis: „Iată că tu eşti stearpă şi n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată şi vei naşte un fiu.
 • * Jud 6:12; Luca 1:11; Luca 1:13; Luca 1:28; Luca 1:31;
 • 4 Acum, ia bine seama să nu bei* nici vin, nici băutură tare şi să nu mănânci nimic necurat.
 • * Jud 13:14; Num 6:2; Num 6:3; Luca 1:15;
 • 5 Căci vei rămâne însărcinată şi vei naşte un fiu. Briciul* nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat** lui Dumnezeu din pântecele mamei lui şi el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor.”
 • * Num 6:5; 1 Sam 1:11; ** Num 6:2; 1 Sam 7:13; 2 Sam 8:1; 1 Cron 18:1;
 • 6 Femeia s-a dus şi a spus bărbatului ei: „Un om* al lui Dumnezeu a venit la mine şi avea înfăţişarea** unui înger al lui Dumnezeu, o înfăţişare înfricoşată. Nu L-am întrebat de unde este şi nici nu mi-a spus care-I este numele.
 • * Deut 33:1; 1 Sam 2:27; 1 Sam 9:6; 1 Imp 17:24; ** Mat 28:3; Luca 9:29; Fapte 6:15; Jud 13:17; Jud 13:18;
 • 7 Dar mi-a zis: ‘Tu vei rămâne însărcinată şi vei naşte un fiu; şi acum să nu bei nici vin, nici băutură tare şi să nu mănânci nimic necurat, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele maicii lui până în ziua morţii lui.’”
 • Îngerul Se arată din nou
 • 8 Manoah a făcut Domnului următoarea rugăciune: „Doamne, Te rog, să mai vină o dată la noi omul lui Dumnezeu pe care L-ai trimis şi să ne înveţe ce să facem pentru copilul care se va naşte!”
 • 9 Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Manoah şi Îngerul lui Dumnezeu a venit iarăşi la femeie. Ea şedea într-un ogor şi Manoah, bărbatul ei, nu era cu ea.
 • 10 Ea a alergat repede să dea de veste bărbatului ei şi i-a zis: „Iată că omul care venise în cealaltă zi la mine mi S-a arătat iarăşi.”
 • 11 Manoah s-a sculat, a mers după nevastă-sa, s-a dus la omul acela şi i-a zis: „Tu ai vorbit femeii acesteia?” El a răspuns: „Eu.”
 • 12 Manoah a zis: „Acum, dacă se va împlini cuvântul Tău, ce va trebui să păzim cu privire la copil şi ce va fi de făcut?”
 • 13 Îngerul Domnului a răspuns lui Manoah: „Femeia să se ferească de tot ce i-am spus.
 • 14 Să nu guste niciun rod din viţă, să nu bea nici vin*, nici băutură tare şi să nu mănânce nimic necurat; să păzească tot ce i-am poruncit.”
 • * Jud 13:4;
 • 15 Manoah a zis Îngerului Domnului: „Îngăduie-mi să Te opresc* şi să-Ţi pregătesc un ied.”
 • * Gen 18:5; Jud 6:18;
 • 16 Îngerul Domnului a răspuns lui Manoah: „Chiar dacă M-ai opri, n-aş mânca din bucatele tale; dar dacă vrei să aduci o ardere-de-tot, s-o aduci Domnului.” Manoah nu ştia că este Îngerul Domnului.
 • 17 Şi Manoah a zis Îngerului Domnului: „Care-Ţi este numele, ca să-Ţi aducem slavă, când se va împlini cuvântul Tău?”
 • 18 Îngerul Domnului i-a răspuns: „Pentru ce* Îmi ceri Numele? El este Minunat.”
 • * Gen 32:29;
 • 19 Manoah a luat iedul şi darul de mâncare şi a adus* jertfă Domnului pe stâncă. S-a făcut o minune în timp ce Manoah şi nevastă-sa priveau.
 • * Jud 6:19; Jud 6:20;
 • 20 Pe când flacăra se suia de pe altar spre cer, Îngerul Domnului S-a suit în flacăra altarului. Văzând lucrul acesta, Manoah şi nevastă-sa au căzut* cu faţa la pământ.
 • * Lev 9:24; 1 Cron 21:16; Ezec 1:28; Mat 17:6;
 • 21 Îngerul Domnului nu S-a mai arătat lui Manoah şi nevestei lui. Atunci*, Manoah a înţeles că este Îngerul Domnului
 • * Jud 6:22;
 • 22 şi a zis nevestei sale: „Vom muri*, căci am văzut pe Dumnezeu.”
 • * Gen 32:30; Exod 33:20; Deut 5:26; Jud 6:22;
 • 23 Nevastă-sa i-a răspuns: „Dacă ar fi vrut Domnul să ne omoare, n-ar fi primit din mâinile noastre arderea-de-tot şi darul de mâncare, nu ne-ar fi arătat toate acestea şi nu ne-ar fi făcut să auzim acum asemenea lucruri.”
 • Naşterea lui Samson
 • 24 Femeia a născut un fiu şi i-a pus numele Samson*. Copilul** a crescut şi Domnul l-a binecuvântat.
 • * Evr 11:32; ** 1 Sam 3:19; Luca 1:80; Luca 2:52;
 • 25 Şi Duhul* Domnului a început să-l mişte la Mahane-Dan, între** Ţorea şi Eştaol.
 • * Jud 3:10; 1 Sam 11:6; Mat 4:1; ** Ios 15:33; Jud 18:11;
  Judecatorii, capitolul 13