Judecatorii  


Capitolul 14
 • Lupta lui Samson cu leul
 • 1 Samson s-a coborât la Timna* şi a văzut** acolo o femeie din fetele filistenilor.
 • * Gen 38:13; Ios 15:10; ** Gen 34:2;
 • 2 Când s-a suit înapoi, a spus lucrul acesta tatălui său şi mamei sale şi a zis: „Am văzut la Timna o femeie din fetele filistenilor; luaţi-mi-o acum* de nevastă.”
 • * Gen 21:21; Gen 34:4;
 • 3 Tatăl său şi mama sa i-au zis: „Nu este nicio femeie între fetele fraţilor* tăi şi în tot poporul nostru, de te duci să-ţi iei nevastă de la filisteni, care sunt netăiaţi** împrejur?” Şi Samson a zis tatălui său: „Ia-mi-o, căci îmi place.”
 • * Gen 24:3; Gen 24:4; ** Gen 34:14; Exod 34:16; Deut 7:3;
 • 4 Tatăl său şi mama sa nu ştiau că lucrul acesta venea de la* Domnul, căci Samson căuta un prilej de ceartă din partea filistenilor. În vremea aceea, filistenii stăpâneau** peste Israel.
 • * Ios 11:20; 1 Imp 12:15; 2 Imp 6:33; 2 Cron 10:15; 2 Cron 22:7; 2 Cron 25:20; ** Jud 13:1; Deut 28:48;
 • 5 Samson s-a coborât împreună cu tatăl său şi cu mama sa la Timna. Când au ajuns la viile din Timna, iată că i-a ieşit înainte un leu tânăr mugind.
 • 6 Duhul* Domnului a venit peste Samson şi, fără să aibă ceva în mână, Samson a sfâşiat pe leu cum se sfâşie un ied. N-a spus tatălui său şi mamei sale ce făcuse.
 • * Jud 3:10; Jud 13:25; 1 Sam 11:6;
 • 7 S-a coborât şi a vorbit cu femeia aceea şi ea i-a plăcut.
 • 8 După câtva timp, s-a dus iarăşi la Timna ca s-o ia şi s-a abătut să vadă hoitul leului. Şi iată că în trupul leului era un roi de albine şi miere.
 • 9 A luat mierea în mână şi a mâncat-o pe drum şi, când a ajuns la tatăl său şi la mama sa, le-a dat şi au mâncat şi ei din ea. Dar nu le-a spus că luase mierea aceasta din trupul leului.
 • Căsătoria lui Samson şi ghicitorile
 • 10 Tatăl lui Samson s-a coborât la femeia aceea. Şi acolo Samson a făcut un ospăţ, căci aşa făceau tinerii.
 • 11 Cum l-au văzut, au poftit treizeci de tovarăşi, care au stat împreună cu el.
 • 12 Samson le-a zis: „Am să vă spun o ghicitoare*. Dacă mi-o veţi ghici în cele şapte** zile ale ospăţului şi dacă o veţi dezlega, vă voi da treizeci de cămăşi şi treizeci de haine de schimb.
 • * 1 Imp 10:1; Ezec 17:2; Luca 14:7; ** Gen 29:27; Gen 45:22; 2 Imp 5:22;
 • 13 Dar, dacă n-o veţi ghici, să-mi daţi voi treizeci de cămăşi şi treizeci de haine de schimb.” Ei i-au zis: „Spune-ne ghicitoarea ta s-o auzim.”
 • 14 Şi el le-a zis:„Din cel ce mănâncă a ieşit ce se mănâncă,Şi din cel tare a ieşit dulceaţă.”
 • 15 Trei zile, n-au putut dezlega ghicitoarea. În ziua a şaptea, au zis nevestei lui Samson: „Înduplecă* pe bărbatul tău să ne dezlege ghicitoarea, altfel te vom arde**, pe tine şi casa tatălui tău. Ne-aţi adunat aici ca să ne jefuiţi, nu-i aşa?”
 • * Jud 16:5; ** Jud 15:6;
 • 16 Nevasta lui Samson plângea lângă el şi zicea: „Tu n-ai* decât ură pentru mine şi nu mă iubeşti; ai spus o ghicitoare copiilor poporului meu şi nu mi-ai dezlegat-o!” Şi el i-a răspuns: „N-am dezlegat-o nici tatălui meu, nici mamei mele, să ţi-o dezleg ţie?”
 • * Jud 16:15;
 • 17 Ea a plâns lângă el tot timpul celor şapte zile cât a ţinut ospăţul şi, în ziua a şaptea, i-a dezlegat-o, căci îl necăjea. Şi ea a dat copiilor poporului ei dezlegarea ghicitorii.
 • 18 Oamenii din cetate au zis lui Samson în ziua a şaptea, înainte de apusul soarelui: „Ce este mai dulce decât mierea şi ce este mai tare decât leul?” Şi el le-a zis:„Dacă n-aţi fi arat cu juncana mea,Nu mi-aţi fi dezlegat ghicitoarea.”
 • 19 Duhul Domnului a venit* peste el şi s-a coborât la Ascalon. Acolo a ucis treizeci de oameni, le-a luat hainele şi a dat hainele de schimb celor ce dezlegaseră ghicitoarea. Era aprins de mânie şi s-a suit la casa tatălui său.
 • * Jud 3:10; Jud 13:25;
 • 20 Nevastă-sa* a fost dată unuia din tovarăşii lui, cu care era prieten** el.
 • * Jud 15:2; ** Ioan 3:29;
  Judecatorii, capitolul 14