Judecatorii  


Capitolul 15
 • Stricăciunea făcută holdelor filistenilor cu vulpile
 • 1 După câtva timp, pe vremea seceratului grâului, Samson s-a dus să-şi vadă nevasta şi i-a dus un ied. El a zis: „Vreau să intru la nevastă-mea în odaia ei.”
 • 2 Dar tatăl nevestei nu i-a îngăduit să intre. „Am crezut că o* urăşti”, a zis el, „şi am dat-o tovarăşului tău. Nu este soră-sa cea tânără mai frumoasă ca ea? Ia-o dar în locul ei.”
 • * Jud 14:20;
 • 3 Samson le-a zis: „De data aceasta nu voi fi vinovat faţă de filisteni dacă le voi face rău.”
 • 4 Samson a plecat. A prins trei sute de vulpi şi a luat nişte făclii, apoi a legat vulpile coadă de coadă şi a pus câte o făclie între cele două cozi, la mijloc.
 • 5 A aprins făcliile, a dat drumul vulpilor în grânele filistenilor şi a aprins astfel atât stogurile de snopi, cât şi grâul care era în picioare, ba încă şi grădinile de măslini.
 • 6 Filistenii au zis: „Cine a făcut lucrul acesta?” Li s-a răspuns: „Samson, ginerele Timneanului, pentru că acesta i-a luat nevasta şi a dat-o tovarăşului lui.” Şi* filistenii s-au suit şi au ars-o pe ea şi pe tatăl ei.
 • * Jud 14:15;
 • 7 Samson le-a zis: „Aşa faceţi? Nu voi înceta decât după ce mă voi răzbuna pe voi.”
 • 8 I-a bătut aspru, pe spate şi pe pântece; apoi s-a coborât şi a locuit în crăpătura stâncii Etam.
 • Samson ucide o mie de filisteni
 • 9 Atunci, filistenii au pornit, au tăbărât în Iuda şi s-au întins până la* Lehi.
 • * Jud 15:19;
 • 10 Bărbaţii din Iuda au zis: „Pentru ce v-aţi suit împotriva noastră?” Ei au răspuns: „Ne-am suit să legăm pe Samson, ca să-i facem aşa cum ne-a făcut el nouă.”
 • 11 Atunci, trei mii de bărbaţi din Iuda s-au coborât la crăpătura stâncii Etam şi au zis lui Samson: „Nu ştii că filistenii stăpânesc* peste noi? Ce ne-ai făcut deci?” El le-a răspuns: „Le-am făcut aşa cum mi-au făcut şi ei mie.”
 • * Jud 14:4;
 • 12 Ei i-au zis: „Noi ne-am coborât să te legăm, ca să te dăm în mâinile filistenilor.” Samson le-a zis: „Juraţi-mi că nu mă veţi omorî.”
 • 13 Ei i-au răspuns: „Nu, vrem numai să te legăm şi să te dăm în mâinile lor, dar nu te vom omorî.” Şi l-au legat cu două funii noi şi l-au scos din stâncă.
 • 14 Când a ajuns la Lehi, filistenii au început să strige de bucurie înaintea lui. Atunci, Duhul* Domnului a venit peste el. Funiile pe care le avea la braţe s-au făcut ca nişte fire de in ars în foc şi legăturile i-au căzut de pe mâini.
 • * Jud 3:10; Jud 14:6;
 • 15 El a găsit o falcă de măgar neuscată încă, a întins mâna şi a luat-o şi a ucis* cu ea o mie de oameni.
 • * Lev 26:8; Ios 23:10; Jud 3:31;
 • 16 Şi Samson a zis: „Cu o falcă de măgar, o grămadă, două grămezi; Cu o falcă de măgar, am ucis o mie de oameni.”
 • 17 După ce a isprăvit de vorbit, a aruncat falca din mână. Şi locul acela s-a numit Ramat-Lehi (Aruncarea fălcii).
 • Samson bea apă din stâncă
 • 18 Fiindu-i foarte sete, a strigat către Domnul şi a zis: „Tu ai îngăduit*, prin mâna robului Tău, această mare izbăvire şi acum să mor de sete şi să cad în mâinile celor netăiaţi împrejur?”
 • * Ps 3:7;
 • 19 Dumnezeu a despicat crăpătura stâncii din Lehi şi a ieşit apă din ea. Samson a băut, duhul i s-a* întremat şi s-a înviorat. De aceea s-a numit izvorul acela En-Hacore (Izvorul celui ce strigă); el este şi astăzi la Lehi.
 • * Gen 45:27; Isa 40:29;
 • 20 Samson a fost douăzeci de ani judecător în Israel pe vremea filistenilor*.
 • * Jud 13:1;
  Judecatorii, capitolul 15