Judecatorii  


Capitolul 19
 • Răutatea oamenilor din Ghibea din Beniamin
 • 1 Pe vremea când* nu era împărat în Israel, un levit care locuia la marginea muntelui lui Efraim şi-a luat ca ţiitoare o femeie din Betleemul lui Iuda.
 • * Jud 17:6; Jud 18:1; Jud 21:25;
 • 2 Ţiitoarea nu i-a fost credincioasă şi l-a părăsit ca să se ducă în casa tatălui ei, în Betleemul* lui Iuda, unde a rămas timp de patru luni.
 • * Jud 17:7;
 • 3 Bărbatul ei s-a sculat şi s-a dus la ea, ca să-i vorbească inimii şi s-o aducă înapoi. Avea cu el pe sluga lui şi doi măgari. Ea l-a adus în casa tatălui ei şi, când l-a văzut, tatăl femeii aceleia tinere l-a primit cu bucurie.
 • 4 Socrul său, tatăl femeii aceleia tinere, l-a ţinut la el trei zile. Au mâncat şi au băut şi au rămas noaptea acolo.
 • 5 A patra zi, s-au sculat dis-de-dimineaţă şi levitul se pregătea să plece. Dar tatăl tinerei femei a zis ginerelui său: „Ia o bucată de pâine, ca să prinzi la inimă*; şi apoi veţi pleca.”
 • * Gen 18:5;
 • 6 Şi au şezut de au mâncat şi au băut amândoi. Apoi, tatăl tinerei femei a zis bărbatului: „Hotărăşte-te dar să rămâi aici la noapte şi să ţi se veselească inima.”
 • 7 Bărbatul se scula să plece, dar, în urma stăruinţelor socrului său, a rămas acolo şi noaptea aceea.
 • 8 În ziua a cincea, s-a sculat dis-de-dimineaţă să plece. Atunci, tatăl tinerei femei a zis: „Întăreşte-ţi mai întâi inima, te rog, şi rămâi până ce se va pleca ziua spre seară.” Şi au mâncat amândoi.
 • 9 Bărbatul se scula să plece, cu ţiitoarea şi sluga lui, dar socrul său, tatăl tinerei femei, i-a zis: „Iată că ziua a trecut, e târziu, rămâi dar peste noapte aici; iată că ziua se pleacă spre noapte, rămâi aici peste noapte şi să ţi se veselească inima; mâine vă veţi scula dis-de-dimineaţă ca să porniţi la drum şi te vei duce la cortul tău.”
 • 10 Bărbatul n-a vrut să mai rămână şi în noaptea aceea, ci s-a sculat şi a plecat. A ajuns până în faţa Iebusului*, adică Ierusalimul, cu cei doi măgari înşeuaţi şi cu ţiitoarea lui.
 • * Ios 18:28;
 • 11 Când s-au apropiat de Iebus, ziua se plecase mult spre seară. Sluga a zis atunci stăpânului său: „Haidem să ne îndreptăm spre cetatea* aceasta a iebusiţilor şi să rămânem în ea peste noapte.”
 • * Ios 15:8; Ios 15:63; Jud 1:21; 2 Sam 5:6;
 • 12 Stăpânul său i-a răspuns: „Nu putem să intrăm într-o cetate străină, unde nu sunt copii de-ai lui Israel, ci să mergem până la* Ghibea.”
 • * Ios 18:28;
 • 13 A mai zis slugii sale: „Haidem să ne apropiem de unul din locurile acestea, Ghibea sau Rama*, şi să rămânem acolo peste noapte.”
 • * Ios 18:25;
 • 14 Au mers mai departe şi apunea soarele când s-au apropiat de Ghibea, care este a lui Beniamin.
 • 15 S-au îndreptat într-acolo ca să se ducă să rămână peste noapte în Ghibea. Levitul a intrat şi s-a oprit în piaţa cetăţii. Nu s-a găsit nimeni care să-i* primească în casă să rămână peste noapte.
 • * Mat 25:43; Evr 13:2;
 • 16 Şi iată că un bătrân se întorcea seara de la munca* câmpului; omul acesta era din muntele lui Efraim, locuia pentru o vreme la Ghibea, şi oamenii din locul acela erau beniamiţi.
 • * Ps 104:23;
 • 17 El a ridicat ochii şi a văzut pe călător în piaţa cetăţii. Şi bătrânul i-a zis: „Încotro mergi şi de unde vii?”
 • 18 El i-a răspuns: „Venim din Betleemul lui Iuda şi mergem până la marginea muntelui lui Efraim, de unde sunt. Mă dusesem la Betleemul lui Iuda şi acum mă duc la* Casa Domnului. Dar nu se găseşte nimeni să mă primească în casă.
 • * Ios 18:1; Jud 18:31; Jud 20:18; 1 Sam 1:3; 1 Sam 1:7;
 • 19 Avem însă paie şi nutreţ pentru măgarii noştri; avem şi pâine şi vin pentru mine, pentru roaba ta şi pentru băiatul care este cu robii tăi. Nu ducem lipsă de nimic.”
 • 20 Bătrânul a zis: „Pacea să fie* cu tine! Toate nevoile tale le iau asupra mea, numai** să nu rămâi în piaţă peste noapte.”
 • * Gen 43:23; Jud 6:23; ** Gen 19:2;
 • 21 L-a* dus în casa lui şi a dat nutreţ măgarilor. Călătorii** şi-au spălat picioarele, apoi au mâncat şi au băut.
 • * Gen 24:32; Gen 43:24; ** Gen 18:4; Ioan 13:5;
 • 22 Pe când se veseleau ei, iată că oamenii* din cetate, nişte fii ai lui Belial**, oameni stricaţi, au înconjurat casa, au bătut la poartă şi au zis bătrânului, stăpânul casei: „Scoate pe omul acela care a intrat la tine, ca să ne împreunăm cu el.”
 • * Gen 19:4; Jud 20:5; Osea 9:9; Osea 10:9; ** Deut 13:13; Gen 19:5; Rom 1:26; Rom 1:27;
 • 23 Stăpânul* casei a ieşit la ei şi le-a zis: „Nu, fraţilor, vă rog să nu faceţi un lucru aşa de rău; fiindcă omul acesta a intrat în casa mea, nu săvârşiţi** mişelia aceasta.
 • * Gen 19:6; Gen 19:7; ** 2 Sam 13:12;
 • 24 Iată* că am o fată fecioară şi omul acesta are o ţiitoare; vi le voi aduce afară: necinstiţi-le** şi faceţi-le ce vă va plăcea. Dar nu săvârşiţi cu omul acesta o faptă aşa de nelegiuită.”
 • * Gen 19:8; ** Gen 34:2; Deut 21:14;
 • 25 Oamenii aceia n-au vrut să-l asculte. Atunci, omul şi-a luat ţiitoarea şi le-a adus-o afară. Ei s-au împreunat* cu ea şi şi-au bătut joc de ea toată noaptea, până dimineaţa, şi i-au dat drumul când se lumina de ziuă.
 • * Gen 4:1;
 • 26 Către ziuă, femeia aceasta a venit şi a căzut la uşa casei omului la care era bărbatul ei şi a rămas acolo până la ziuă.
 • 27 Şi dimineaţa, bărbatul ei s-a sculat, a deschis uşa casei şi a ieşit ca să-şi urmeze drumul mai departe. Dar iată că femeia, ţiitoarea lui, era întinsă la uşa casei, cu mâinile pe prag.
 • 28 El i-a zis: „Scoală-te şi haidem să mergem!” Ea n-a* răspuns. Atunci, bărbatul a pus-o pe măgar şi a plecat acasă.
 • * Jud 20:5;
 • 29 Când a ajuns acasă, a luat un cuţit, a apucat pe ţiitoarea lui şi a* tăiat-o mădular cu mădular în douăsprezece bucăţi, pe care le-a trimis în tot ţinutul lui Israel.
 • * Jud 20:6; 1 Sam 11:7;
 • 30 Toţi cei ce au văzut lucrul acesta au zis: „Niciodată nu s-a întâmplat şi nu s-a văzut aşa ceva, de când s-au suit copiii lui Israel din Egipt până în ziua de azi; luaţi aminte dar la lucrul aceasta, sfătuiţi-vă* şi vorbiţi!”
 • * Jud 20:7; Prov 13:10;
  Judecatorii, capitolul 19