Judecatorii  


Capitolul 2
 • Îngerul Domnului mustră
 • 1 Îngerul Domnului S-a suit din Ghilgal la Bochim* şi a zis: „Eu v-am scos din Egipt şi v-am adus în ţara pe care am jurat părinţilor voştri că v-o voi da. Am zis**: ‘Niciodată nu voi rupe legământul Meu cu voi,
 • * Jud 2:5; ** Gen 17:7;
 • 2 şi voi* să nu încheiaţi legământ cu locuitorii din ţara aceasta, ci să le surpaţi** altarele.’ Dar voi n-aţi ascultat de glasul Meu. Pentru ce aţi făcut lucrul acesta?
 • * Deut 7:2; ** Deut 12:3; Jud 2:20; Ps 106:34;
 • 3 Am zis atunci: ‘Nu-i voi izgoni dinaintea voastră, ci vă vor sta în coaste* şi dumnezeii** lor vă vor fi o cursă.’”
 • * Ios 23:13; ** Jud 3:6; Exod 23:33; Exod 34:12; Deut 7:16; Ps 106:36;
 • 4 După ce a spus Îngerul Domnului aceste vorbe tuturor copiilor lui Israel, poporul a ridicat glasul şi a plâns.
 • 5 Au pus locului aceluia numele Bochim (Cei ce plâng) şi au adus jertfe Domnului acolo.
 • Poporul slujeşte Domnului în timpul lui Iosua
 • 6 Iosua* a dat drumul poporului, şi copiii lui Israel au plecat, fiecare, în moştenirea lui, ca să ia ţara în stăpânire.
 • * Ios 22:6; Ios 24:28;
 • 7 Poporul* a slujit Domnului în tot timpul vieţii lui Iosua şi în tot timpul vieţii bătrânilor care au trăit după Iosua şi care văzuseră toate lucrurile mari pe care le făcuse Domnul pentru Israel.
 • * Ios 24:31;
 • 8 Iosua*, fiul lui Nun, robul Domnului, a murit în vârstă de o sută zece ani.
 • * Ios 24:29;
 • 9 L-au îngropat* în ţinutul pe care-l avea de moştenire, la Timnat-Heres**, în muntele lui Efraim, la miazănoapte de muntele Gaaş.
 • * Ios 24:30; ** Ios 19:50; Ios 24:30;
 • Judecătorii
 • 10 Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinţii lui şi s-a ridicat după el un alt neam de oameni, care nu cunoştea* pe Domnul, nici ce făcuse El pentru Israel.
 • * Exod 5:2; 1 Sam 2:12; 1 Cron 28:9; Ier 9:3; Ier 22:16; Gal 4:8; 2 Tes 1:8; Tit 1:16;
 • 11 Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului şi au slujit baalilor.
 • 12 Au* părăsit pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor, care-i scosese din ţara Egiptului, şi au mers** după alţi dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor care-i înconjurau; s-au închinat înaintea lor şi au mâniat pe Domnul.
 • * Deut 31:16; ** Deut 6:14; Exod 20:5;
 • 13 Au părăsit pe Domnul şi au slujit* lui Baal şi astarteelor.
 • * Jud 3:7; Jud 10:6; Ps 106:36;
 • 14 Domnul S-a aprins de mânie* împotriva lui Israel. El i-a dat** în mâinile unor prădători care i-au prădat, i-a vândut în mâinile vrăjmaşilor lor de jur împrejur şi nu s-au mai putut†† împotrivi vrăjmaşilor lor.
 • * Jud 3:8; Ps 106:40-42; ** 2 Imp 17:20; Jud 3:8; Jud 4:2; Ps 44:12; Isa 50:1; †† Lev 26:37; Ios 7:12; Ios 7:13;
 • 15 Oriunde mergeau, mâna Domnului era împotriva lor, ca să le facă rău, cum spusese Domnul şi cum le jurase Domnul. Au ajuns astfel într-o mare strâmtorare.
 • 16 Domnul* a ridicat judecători ca să-i izbăvească din mâna celor ce-i prădau.
 • * Jud 3:9; Jud 3:10; Jud 3:15; 1 Sam 12:11; Fapte 13:20;
 • 17 Dar ei n-au ascultat nici de judecătorii lor, căci au curvit* cu alţi dumnezei şi s-au închinat înaintea lor. În curând s-au abătut de la calea pe care o urmaseră părinţii lor şi n-au ascultat de poruncile Domnului, ca şi ei.
 • * Exod 24:15; Exod 24:16; Lev 17:7;
 • 18 Când le ridica Domnul judecători, Domnul era cu judecătorul* şi-i izbăvea din mâna vrăjmaşilor lor în tot timpul vieţii judecătorului, căci Domnului** I se făcea milă de suspinele scoase de ei împotriva celor ce-i apăsau şi-i chinuiau.
 • * Ios 1:5; ** Gen 6:6; Deut 32:36; Ps 106:44; Ps 106:45;
 • 19 Dar, după moartea* judecătorului, se stricau din nou, mai mult decât părinţii lor, ducându-se după alţi dumnezei, ca să le slujească şi să se închine înaintea lor, şi stăruiau în această purtare şi împietrire.
 • * Jud 3:12; Jud 4:1; Jud 8:33;
 • 20 Atunci, Domnul S-a aprins de* mânie împotriva lui Israel şi a zis: „Fiindcă neamul acesta a călcat legământul** Meu pe care-l poruncisem părinţilor lor şi fiindcă n-au ascultat de glasul Meu,
 • * Jud 2:14; ** Ios 23:16;
 • 21 nu voi mai izgoni* dinaintea lor niciunul din neamurile pe care le-a lăsat Iosua când a murit.
 • * Ios 23:13;
 • 22 Astfel, prin ele*, voi pune pe Israel la încercare**, ca să ştiu dacă vor căuta sau nu să urmeze calea Domnului, cum au căutat părinţii lor.”
 • * Deut 8:2; Deut 8:16; Deut 13:3; ** Jud 3:1; Jud 3:4;
 • 23 Şi Domnul a lăsat în pace pe popoarele acelea pe care nu le dăduse în mâinile lui Iosua şi nu S-a grăbit să le izgonească.
  Judecatorii, capitolul 2