Judecatorii  


Capitolul 20
 • Poporul la Miţpa
 • 1 Toţi copiii* lui Israel au ieşit de la Dan** până la Beer-Şeba şi ţara Galaadului şi adunarea s-a strâns ca un singur om înaintea Domnului la Miţpa.
 • * Deut 13:12; Ios 22:12; Jud 21:5; 1 Sam 11:7; ** Jud 18:29; 1 Sam 3:20; 2 Sam 3:10; 2 Sam 24:2; Jud 10:17; Jud 11:11; 1 Sam 7:5; 1 Sam 10:17;
 • 2 Căpeteniile întregului popor, toate seminţiile lui Israel, au venit în adunarea poporului lui Dumnezeu: erau patru sute de mii de oameni pedeştri, care scoteau* sabia.
 • * Jud 8:10;
 • 3 Şi fiii lui Beniamin au auzit că se suiseră copiii lui Israel la Miţpa. Copiii lui Israel au zis: „Spuneţi cum s-a întâmplat această nelegiuire?”
 • 4 Atunci, levitul, bărbatul femeii care fusese ucisă, a luat cuvântul şi a zis: „Ajunsesem împreună cu ţiitoarea mea la Ghibea* lui Beniamin ca să rămânem peste noapte acolo.
 • * Jud 19:15;
 • 5 Locuitorii* din Ghibea s-au sculat împotriva mea şi au înconjurat noaptea casa în care eram. Aveau de gând să mă omoare, au siluit pe ţiitoarea** mea, până când a murit.
 • * Jud 19:22; ** Jud 19:25; Jud 19:26;
 • 6 Mi-am luat* ţiitoarea şi am tăiat-o în bucăţi, pe care le-am trimis în tot ţinutul moştenirii lui Israel, căci au săvârşit o nelegiuire** şi o mişelie în Israel.
 • * Jud 19:29; ** Ios 7:15;
 • 7 Iată-vă pe toţi, copii ai lui Israel, sfătuiţi-vă* şi luaţi o hotărâre aici!”
 • * Jud 19:30;
 • 8 Tot poporul s-a sculat ca un singur om şi a zis: „Niciunul din noi să nu se ducă în cortul lui şi nimeni să nu se întoarcă acasă.
 • 9 Iată acum ce vom face cetăţii Ghibea: să mergem împotriva ei după cum vom ieşi la sorţi.
 • 10 Să luăm din toate seminţiile lui Israel zece oameni din o sută, o sută dintr-o mie şi o mie din zece mii; ei să se ducă să caute merinde pentru popor, pentru ca, la întoarcerea lor, să facem cetăţii Ghibea din Beniamin potrivit cu toată mişelia pe care a făcut-o ea în Israel.”
 • 11 Astfel, toţi bărbaţii lui Israel s-au strâns împotriva cetăţii, uniţi ca un singur om.
 • 12 Seminţiile* lui Israel au trimis nişte oameni în toate familiile lui Beniamin, ca să-i spună: „Ce înseamnă nelegiuirea aceasta care s-a făcut între voi?
 • * Deut 13:14; Ios 22:13; Ios 22:16;
 • 13 Scoateţi afară acum pe oamenii aceia stricaţi* din Ghibea ca să-i omorâm şi să curăţăm răul** din mijlocul lui Israel.” Dar beniamiţii n-au vrut să asculte glasul fraţilor lor, copiii lui Israel.
 • * Deut 13:13; Jud 19:22; ** Deut 17:12;
 • 14 Beniamiţii au ieşit din cetăţile lor şi s-au strâns la Ghibea ca să lupte împotriva copiilor lui Israel.
 • 15 Numărul beniamiţilor ieşiţi în ziua aceea din cetăţi a fost de douăzeci şi şase de mii de oameni care scoteau sabia, fără să se mai socotească şi locuitorii din Ghibea, care alcătuiau şapte sute de oameni aleşi.
 • 16 În tot poporul acesta, erau şapte sute de oameni aleşi care nu* se slujeau de mâna dreaptă; toţi aceştia, aruncând o piatră cu praştia, puteau să ochească un fir de păr şi nu dădeau greş.
 • * Jud 3:15; 1 Cron 12:2;
 • 17 S-a făcut şi numărătoarea bărbaţilor lui Israel, afară de ai lui Beniamin, şi s-au găsit patru sute de mii care scoteau sabia, toţi bărbaţi de război.
 • 18 Şi copiii lui Israel s-au sculat, s-au suit* la Betel şi au întrebat** pe Dumnezeu, zicând: „Cine din noi să se suie întâi ca să lupte împotriva fiilor lui Beniamin?” Domnul a răspuns: „Iuda să se suie întâi.”
 • * Jud 20:23; Jud 20:26; ** Num 27:21; Jud 1:1;
 • Seminţia lui Beniamin este aproape nimicită
 • 19 Copiii lui Israel au pornit dis-de-dimineaţă şi au tăbărât la Ghibea.
 • 20 Şi bărbaţii lui Israel au înaintat ca să înceapă lupta împotriva bărbaţilor lui Beniamin şi s-au aşezat în linie de bătaie împotriva lor înaintea cetăţii Ghibea.
 • 21 Fiii* lui Beniamin au ieşit din Ghibea şi în ziua aceea au culcat la pământ douăzeci şi două de mii de oameni din Israel.
 • * Gen 49:27;
 • 22 Poporul, bărbaţii lui Israel, s-a îmbărbătat şi s-a aşezat din nou în linie de bătaie în locul unde se aşezase în ziua întâi.
 • 23 Şi* copiii lui Israel s-au suit şi au plâns înaintea Domnului până seara; au întrebat pe Domnul şi au zis: „Să mă mai sui la luptă împotriva fiilor fratelui meu Beniamin?” Domnul a răspuns: „Suiţi-vă împotriva lui.”
 • * Jud 20:26; Jud 20:27;
 • 24 Copiii lui Israel au înaintat împotriva fiilor lui Beniamin în ziua a doua.
 • 25 Şi în aceeaşi zi*, beniamiţii le-au ieşit înainte din Ghibea şi iarăşi au culcat la pământ optsprezece mii de oameni din copiii lui Israel, toţi în stare să poarte armele.
 • * Jud 20:21;
 • 26 Toţi copiii lui Israel şi tot poporul s-au suit* şi au venit la Betel; au plâns şi au rămas acolo înaintea Domnului, au postit în ziua aceea până seara şi au adus arderi-de-tot şi jertfe de mulţumire înaintea Domnului.
 • * Jud 20:18;
 • 27 Şi copiii lui Israel au întrebat pe Domnul – acolo se găsea atunci chivotul* legământului lui Dumnezeu,
 • * Ios 18:1; 1 Sam 4:3; 1 Sam 4:4;
 • 28 şi Fineas*, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron, stătea** pe vremea aceea înaintea lui Dumnezeu – şi au zis: „Să mai pornesc la luptă împotriva fiilor fratelui meu Beniamin sau să mă las?” Domnul a răspuns: „Suiţi-vă, căci mâine îi voi da în mâinile voastre.”
 • * Ios 24:33; ** Deut 10:8; Deut 18:5;
 • 29 Atunci, Israel a pus nişte oameni la* pândă în jurul cetăţii Ghibea.
 • * Ios 3:4;
 • 30 Copiii lui Israel s-au suit împotriva fiilor lui Beniamin a treia zi şi s-au aşezat în linie de bătaie înaintea cetăţii Ghibea, ca şi în celelalte dăţi.
 • 31 Şi fiii lui Beniamin au ieşit înaintea poporului şi au fost traşi departe de cetate. Au început să lovească de moarte în popor, ca şi în celelalte dăţi, pe drumurile cele mari, care suie unul la Betel şi altul la Ghibea prin câmpie, şi au ucis aproape treizeci de bărbaţi din Israel.
 • 32 Fiii lui Beniamin ziceau: „Iată-i bătuţi înaintea noastră ca şi mai înainte!” Dar copiii lui Israel ziceau: „Să fugim şi să-i tragem departe de cetate, la drumul mare.”
 • 33 Toţi bărbaţii lui Israel şi-au părăsit locurile şi s-au înşiruit de bătaie la Baal-Tamar; şi oamenii lui Israel care stăteau la pândă s-au aruncat din locul în care erau, din Maare-Ghibea.
 • 34 Zece mii de oameni aleşi din tot Israelul au ajuns înaintea cetăţii Ghibea. Lupta a fost aprigă, şi beniamiţii* nu-şi închipuiau prăpădul prin care aveau să treacă.
 • * Ios 8:14; Isa 47:11;
 • 35 Domnul a bătut pe Beniamin înaintea lui Israel, şi copiii lui Israel au ucis în ziua aceea douăzeci şi cinci de mii o sută de oameni din Beniamin, toţi în stare să poarte armele.
 • 36 Fiii lui Beniamin credeau că bărbaţii* lui Israel sunt bătuţi, căci aceştia făceau loc beniamiţilor şi se bizuiau pe oamenii pe care-i puseseră la pândă împotriva cetăţii Ghibea.
 • * Ios 8:15;
 • 37 Oamenii de la pândă* s-au aruncat repede asupra cetăţii Ghibea, au pornit înainte şi au trecut toată cetatea prin ascuţişul sabiei.
 • * Ios 8:19;
 • 38 După un semn asupra căruia se învoiseră cu bărbaţii lui Israel, cei de la pândă aveau să facă să se înalţe din cetate un fum gros.
 • 39 Atunci, bărbaţii lui Israel s-au întors în luptă. Beniamiţii le omorâseră aproape treizeci de oameni şi ziceau: „Negreşit, iată-i bătuţi înaintea noastră, ca în cea dintâi luptă!”
 • 40 Dar un fum gros începea să se înalţe atunci din cetate. Beniamiţii s-au uitat* înapoi şi iată că flăcările se ridicau din cetatea întreagă spre cer.
 • * Ios 8:20;
 • 41 Bărbaţii lui Israel se întorseseră; şi bărbaţii lui Beniamin s-au înspăimântat, văzând prăpădul care avea să-i ajungă.
 • 42 Au dat dosul înaintea bărbaţilor lui Israel şi au fugit pe calea care duce în pustie. Dar năvălitorii s-au luat după ei, iar pe cei ce ieşiseră din cetate i-au culcat la pământ, căci îi prinseseră la mijloc.
 • 43 Au înconjurat pe Beniamin, l-au gonit şi l-au zdrobit de îndată ce voia să se odihnească, până în faţa cetăţii Ghibea înspre soare-răsare.
 • 44 Optsprezece mii de bărbaţi au căzut din Beniamin, toţi voinici.
 • 45 Din cei ce au dat dosul ca să fugă spre pustie la stânca Rimon*, bărbaţii lui Israel au nimicit cinci mii pe drumuri; i-au urmărit până la Ghideom şi au ucis din ei două mii.
 • * Ios 15:32;
 • 46 Întreg numărul beniamiţilor care au pierit în ziua aceea a fost de douăzeci şi cinci de mii de oameni în stare să poarte armele, toţi voinici.
 • 47 Şase sute de oameni erau cei ce dăduseră* dosul şi fugiseră spre pustie la stânca Rimon; acolo au rămas patru luni.
 • * Jud 21:13;
 • 48 Bărbaţii lui Israel s-au întors la fiii lui Beniamin şi i-au trecut prin ascuţişul sabiei, de la oamenii din cetăţi până la dobitoace şi tot ce au găsit. Au pus, de asemenea, foc tuturor cetăţilor pe care le-au găsit în cale.
  Judecatorii, capitolul 20