Judecatorii  


Capitolul 21
 • Înmulţirea din nou a seminţiei lui Beniamin
 • 1 Bărbaţii* lui Israel juraseră la Miţpa, zicând: „Niciunul din noi să nu-şi dea fata după un beniamit.”
 • * Jud 20:1;
 • 2 Poporul a venit la Betel* şi a stat înaintea lui Dumnezeu până seara. Au ridicat glasul, au vărsat multe lacrimi
 • * Jud 20:18; Jud 20:26;
 • 3 şi au zis: „Doamne, Dumnezeul lui Israel, pentru ce s-a întâmplat aşa ceva în Israel, să lipsească astăzi o seminţie întreagă din Israel?”
 • 4 A doua zi, poporul s-a sculat dis-de-dimineaţă, a zidit* acolo un altar şi a adus arderi-de-tot şi jertfe de mulţumire.
 • * 2 Sam 24:25;
 • 5 Copiii lui Israel au zis: „Cine dintre toate seminţiile lui Israel nu s-a suit la adunare înaintea Domnului?” Căci făcuseră* un jurământ mare împotriva oricui nu s-ar sui la Domnul, la Miţpa, şi ziseseră: „Să fie pedepsit cu moartea.”
 • * Jud 5:23;
 • 6 Copiilor lui Israel le părea rău de fratele lor Beniamin şi ziceau: „Astăzi a fost nimicită o seminţie din Israel.
 • 7 Cum să facem rost de neveste celor ce au rămas cu viaţă, fiindcă am jurat pe Domnul să nu le dăm fetele noastre de neveste?”
 • 8 Ei au zis deci: „Este cineva dintre seminţiile lui Israel care să nu se fi suit la Domnul la Miţpa?” Şi nimeni din Iabes* din Galaad nu venise în tabără, la adunare.
 • * 1 Sam 11:1; 1 Sam 31:11;
 • 9 Au făcut numărătoarea poporului, şi nu era acolo niciunul din locuitorii din Iabes din Galaad.
 • 10 Atunci, adunarea a trimis împotriva lor douăsprezece mii de ostaşi, dându-le porunca aceasta: „Duceţi-vă* şi treceţi prin ascuţişul sabiei pe locuitorii din Iabes din Galaad, cu femeile şi copiii.
 • * Jud 21:5; Jud 5:23; 1 Sam 11:7;
 • 11 Iată ce să faceţi: să nimiciţi cu desăvârşire orice bărbat* şi orice femeie care a cunoscut împreunarea cu bărbat.”
 • * Num 31:17;
 • 12 Au găsit între locuitorii din Iabes din Galaad patru sute de fete fecioare, care nu se culcaseră cu bărbat, şi le-au adus în tabără la Silo*, care este în ţara Canaanului.
 • * Ios 18:1;
 • 13 Toată adunarea a trimis soli să vorbească fiilor lui Beniamin care erau* la stânca Rimon şi să le vestească pacea.
 • * Jud 20:47;
 • 14 În timpul acela, beniamiţii s-au întors şi li s-au dat de neveste acelea pe care le lăsaseră cu viaţă din femeile din Iabes din Galaad. Dar nu erau destule.
 • 15 Poporului îi* părea rău de Beniamin, căci Domnul făcuse o spărtură în seminţiile lui Israel.
 • * Jud 21:6;
 • 16 Bătrânii adunării au zis: „Cum să facem rost de neveste pentru cei rămaşi, căci femeile lui Beniamin au fost nimicite?”
 • 17 Şi au zis: „Cei ce au mai rămas din Beniamin să-şi păstreze moştenirea, ca să nu se şteargă o seminţie din Israel.
 • 18 Dar noi nu putem să dăm pe fetele noastre după ei, căci copiii lui Israel* au jurat, zicând: ‘Blestemat să fie cine va da o nevastă unui beniamit!’
 • * Jud 21:1; Jud 11:35;
 • 19 Şi au zis: ‘Iată, în fiecare an este o sărbătoare a Domnului la Silo, care este la miazănoapte de Betel, la răsăritul drumului care suie din Betel la Sihem şi la miazăzi de Lebona.’”
 • 20 Apoi au dat următoarea poruncă fiilor lui Beniamin: „Duceţi-vă şi staţi la pândă în vii!
 • 21 Uitaţi-vă şi, când veţi vedea pe fetele din Silo ieşind să joace*, să ieşiţi din vii, să vă luaţi fiecare câte o nevastă din fetele din Silo şi să vă duceţi în ţara lui Beniamin.
 • * Exod 15:20; Jud 11:34; 1 Sam 18:6; Ier 31:13;
 • 22 Dacă părinţii sau fraţii lor vor veni să se plângă la noi, le vom spune: ‘Daţi-ni-le nouă, căci n-am luat câte o nevastă de fiecare în război. Nu voi li le-aţi dat: numai atunci aţi fi vinovaţi.’”
 • 23 Fiii lui Beniamin au făcut aşa: şi-au luat neveste, după numărul lor, dintre jucătoarele pe care le-au răpit, apoi au plecat şi s-au întors în moştenirea lor; au zidit* iarăşi cetăţile şi au locuit acolo.
 • * Jud 20:48;
 • 24 Şi, în acelaşi timp, copiii lui Israel au plecat de acolo fiecare în seminţia lui şi în familia lui şi s-a întors fiecare în moştenirea lui.
 • 25 Pe vremea aceea*, nu era împărat în Israel, fiecare** făcea ce-i plăcea.
 • * Jud 17:6; Jud 18:1; Jud 19:1; ** Deut 12:8; Jud 17:6;
  Judecatorii, capitolul 21