Judecatorii  


Capitolul 4
 • Debora şi Barac
 • 1 Copiii* lui Israel iarăşi au făcut ce nu place Domnului, după moartea lui Ehud.
 • * Jud 2:19;
 • 2 Şi Domnul i-a vândut* în mâinile lui Iabin, împăratul Canaanului, care domnea la Haţor**. Căpetenia oştirii lui era Sisera şi locuia la Haroşet-Goim††.
 • * Jud 2:14; ** Ios 11:1; Ios 11:10; Ios 19:36; 1 Sam 12:9; Ps 83:9; †† Jud 4:13; Jud 4:16;
 • 3 Copiii lui Israel au strigat către Domnul, căci Iabin avea nouă sute de care de fier* şi de douăzeci de ani apăsa** cu putere pe copiii lui Israel.
 • * Jud 1:19; ** Jud 5:8; Ps 106:42;
 • 4 Pe vremea aceea, judecător în Israel era Debora, prorociţa, nevasta lui Lapidot.
 • 5 Ea şedea* sub finicul Deborei, între Rama şi Betel, în muntele lui Efraim, şi copiii lui Israel se suiau la ea ca să fie judecaţi.
 • * Gen 35:8;
 • 6 Ea a trimis să cheme pe Barac*, fiul lui Abinoam, din Chedeş-Neftali**, şi i-a zis: „Iată porunca pe care a dat-o Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Du-te, îndreaptă-te spre muntele Taborului şi ia cu tine zece mii de oameni din copiii lui Neftali şi din copiii lui Zabulon;
 • * Evr 11:32; ** Ios 19:37;
 • 7 voi trage* spre tine, la pârâul Chison**, pe Sisera, căpetenia oştirii lui Iabin, împreună cu carele şi oştile lui, şi-l voi da în mâinile tale.’”
 • * Exod 14:4; ** Jud 5:21; 1 Imp 18:40; Ps 83:9; Ps 83:10;
 • 8 Barac i-a zis: „Dacă vii tu cu mine, mă voi duce; dar dacă nu vii cu mine, nu mă voi duce.”
 • 9 Ea a răspuns: „Voi merge cu tine, dar nu vei avea slavă în calea pe care mergi, căci Domnul va da* pe Sisera în mâinile unei femei.” Şi Debora s-a sculat şi s-a dus cu Barac la Chedeş.
 • * Jud 2:14;
 • 10 Barac a chemat pe Zabulon* şi Neftali la Chedeş; zece mii de oameni mergeau în** urma lui şi Debora a plecat cu el.
 • * Jud 5:18; ** Exod 11:8; 1 Imp 20:10;
 • 11 Heber, Chenitul*, se despărţise de cheniţi, fiii lui Hobab**, socrul lui Moise, şi îşi întinsese cortul până la stejarul Ţaanaim, lângă Chedeş.
 • * Jud 1:16; ** Num 10:29; Jud 4:6;
 • 12 Au dat de ştire lui Sisera că Barac, fiul lui Abinoam, s-a îndreptat spre muntele Taborului.
 • 13 Şi, de la Haroşet-Goim, Sisera şi-a strâns spre pârâul Chisonului toate carele, nouă sute de care de fier, şi tot poporul care era cu el.
 • 14 Atunci, Debora a zis lui Barac: „Scoală-te, căci iată ziua când dă Domnul pe Sisera în mâinile tale. Într-adevăr, Domnul* merge înaintea ta.” Şi Barac s-a repezit de pe muntele Taborului cu zece mii de oameni după el.
 • * Deut 9:3; 2 Sam 5:24; Ps 68:7; Isa 52:12;
 • 15 Domnul* a pus pe fugă dinaintea lui Barac, prin ascuţişul sabiei, pe Sisera, toate carele lui şi toată tabăra. Sisera s-a dat jos din carul lui şi a fugit pe jos.
 • * Ps 83:9; Ps 83:10; Ios 10:10;
 • 16 Barac a urmărit carele şi oştirea până la Haroşet-Goim, şi toată oştirea lui Sisera a căzut sub ascuţişul sabiei, fără să fi rămas un singur om.
 • Sisera este ucis de Iael
 • 17 Sisera a fugit pe jos în cortul Iaelei, nevasta lui Heber, Chenitul, căci între Iabin, împăratul Haţorului, şi casa lui Heber, Chenitul, era pace.
 • 18 Iael a ieşit înaintea lui Sisera şi i-a zis: „Intră, domnul meu, intră la mine şi nu te teme.” El a intrat la ea în cort şi ea l-a ascuns sub o învelitoare.
 • 19 El i-a zis: „Dă-mi, te rog, puţină apă să beau, căci mi-e sete.” Ea a deschis burduful* cu lapte, i-a dat să bea şi l-a acoperit.
 • * Jud 5:25;
 • 20 El i-a mai zis: „Stai la uşa cortului şi, dacă vine cineva şi te întreabă: ‘Este cineva aici?’, să răspunzi: ‘Nu.’”
 • 21 Iael*, nevasta lui Heber, a luat un ţăruş de-al cortului, a pus mâna pe ciocan, s-a apropiat încet de el şi i-a bătut ţăruşul în tâmplă, aşa că a răspuns adânc în pământ. El adormise adânc şi era rupt de oboseală şi a murit.
 • * Jud 5:26;
 • 22 Pe când Barac urmărea pe Sisera, Iael i-a ieşit înainte şi i-a zis: „Vino, şi-ţi voi arăta pe omul pe care-l cauţi.” El a intrat la ea şi iată că Sisera stătea întins, mort, cu ţăruşul bătut în tâmplă.
 • 23 În ziua aceea, Dumnezeu a smerit* pe Iabin, împăratul Canaanului, înaintea copiilor lui Israel.
 • * Ps 18:47;
 • 24 Şi mâna copiilor lui Israel a apăsat greu asupra lui Iabin, împăratul Canaanului, până ce au nimicit pe Iabin, împăratul Canaanului.
  Judecatorii, capitolul 4