Judecatorii  


Capitolul 5
 • Cântarea de laudă a Deborei
 • 1 În ziua aceea, Debora a cântat* această cântare cu Barac, fiul lui Abinoam:
 • * Exod 15:1; Ps 18:1;
 • 2 „Nişte căpetenii s-au pus în fruntea poporului în Israel, Şi poporul* s-a arătat gata de luptă: Binecuvântaţi pe Domnul!
 • * 2 Cron 17:16;
 • 3 Ascultaţi*, împăraţi! Luaţi aminte, domnitori! Voi cânta, da, voi cânta Domnului, Voi cânta din alăută Domnului Dumnezeului lui Israel.
 • * Deut 32:1; Deut 32:3; Ps 2:10;
 • 4 Doamne*, când ai ieşit din Seir, Când ai plecat din câmpiile Edomului, Pământul** s-a cutremurat, cerurile au picurat Şi norii au turnat ape cu găleata;
 • * Deut 33:2; Ps 68:7; ** 2 Sam 22:8; Ps 68:8; Isa 64:3; Hab 3:3; Hab 3:10;
 • 5 Munţii* s-au clătinat înaintea Domnului, Sinaiul** acela s-a clătinat înaintea Domnului Dumnezeului lui Israel.
 • * Deut 4:11; Ps 97:5; ** Exod 19:18;
 • 6 Pe vremea lui* Şamgar, fiul lui Anat, Pe vremea Iaelei**, drumurile erau părăsite, Şi călătorii apucau pe căi strâmbe.
 • * Jud 3:31; ** Jud 4:17; Lev 26:22; 2 Cron 15:5; Isa 33:8; Plang 1:4; Plang 4:18;
 • 7 Căpeteniile erau fără putere în Israel, fără putere, Până când m-am sculat eu, Debora, Până când m-am ridicat eu ca o mamă* în Israel.
 • * Isa 49:23;
 • 8 El îşi alesese noi dumnezei*. Atunci, războiul era la porţi, Dar nu vedeai** nici scut, nici suliţă La patruzeci de mii în Israel.
 • * Deut 32:16; Jud 2:12; Jud 2:17; ** 1 Sam 13:19; 1 Sam 13:22; Jud 4:3;
 • 9 Inima mea se îndreaptă spre căpeteniile lui Israel, Spre aceia din popor care* s-au arătat gata să lupte. Binecuvântaţi pe Domnul!
 • * Jud 5:2;
 • 10 Voi, care* călăriţi pe măgăriţe albe, Voi, care** şedeţi pe covoare, Şi voi, care umblaţi pe drum, cântaţi!
 • * Ps 105:2; Ps 145:5; ** Jud 10:4; Jud 12:14; Ps 107:32;
 • 11 Arcaşii din mijlocul adăpătoarelor Să laude cu glasul lor binefacerile* Domnului, Binefacerile cârmuirii Sale în Israel! Atunci, poporul Domnului s-a coborât la porţi:
 • * 1 Sam 12:7; Ps 145:7;
 • 12 Trezeşte-te*, trezeşte-te, Debora! Trezeşte-te, trezeşte-te şi zi o cântare! Scoală-te, Barac, Şi adu-ţi robii** de război, Fiul lui Abinoam!
 • * Ps 57:8; ** Ps 68:18;
 • 13 Atunci, o rămăşiţă din popor a biruit* pe cei puternici, Domnul mi-a dat biruinţa asupra celor viteji.
 • * Ps 49:14;
 • 14 Din Efraim* au venit locuitorii lui** Amalec. După tine a mers Beniamin în oştirea ta. Din Machir au venit căpeteniile Şi din Zabulon, cârmuitorii.
 • * Jud 3:13; ** Jud 3:27; Num 32:39; Num 32:40;
 • 15 Mai-marii lui Isahar au fost cu Debora, Şi Isahar a venit după Barac*, A fost trimis pe urma lui în vale. La pâraiele lui Ruben, Au fost mari hotărâri!
 • * Jud 4:14;
 • 16 Pentru ce ai rămas în mijlocul* staulelor Să asculţi behăitul turmelor? La pâraiele lui Ruben Mari au fost sfaturile!
 • * Num 32:1;
 • 17 Galaadul* de dincolo de Iordan nu şi-a părăsit locuinţa. Pentru ce a stat Dan pe corăbii? Aşer** a stat pe malul mării Şi s-a odihnit în limanurile lui.
 • * Ios 13:25; Ios 13:31; ** Ios 19:29; Ios 19:31;
 • 18 Zabulon* este un popor care a înfruntat moartea Şi Neftali la fel, pe înălţimile din câmpie.
 • * Jud 4:10;
 • 19 Împăraţii au venit, s-au luptat; Atunci au luptat împăraţii Canaanului, La Taanac, la apele Meghido; N-au luat nicio pradă, nici argint*.
 • * Jud 4:16; Ps 44:12; Jud 5:30;
 • 20 Din ceruri* se luptau, De pe cărările lor, stelele** se luptau împotriva lui Sisera,
 • * Ios 10:11; Ps 77:11; Ps 77:18; ** Jud 4:15;
 • 21 Pârâul* Chison i-a luat, Pârâul din vremurile străvechi, pârâul Chison! Suflete, calcă-n picioare pe viteji!
 • * Jud 4:7;
 • 22 Atunci, copitele cailor au răsunat De goana, de goana năbădăioasă a războinicilor lor.
 • 23 Blestemaţi pe Meroza, a zis Îngerul Domnului, Blestemaţi, blestemaţi pe locuitorii lui, Căci* n-au venit în ajutorul** Domnului, În ajutorul Domnului, printre oamenii viteji!
 • * Jud 21:9; Jud 21:10; Neem 3:5; ** 1 Sam 17:47; 1 Sam 18:17; 1 Sam 25:28;
 • 24 Binecuvântată să fie între femei Iael*, Nevasta lui Heber, Chenitul! Binecuvântată** să fie ea între femeile care locuiesc în corturi!
 • * Jud 4:17; ** Luca 1:28;
 • 25 El a cerut* apă, şi ea i-a dat lapte; În pahar împărătesc i-a adus unt.
 • * Jud 4:19;
 • 26 Cu o mână* a luat ţăruşul Şi cu dreapta, ciocanul lucrătorilor, A lovit pe Sisera, i-a despicat capul, I-a sfărâmat şi străpuns tâmpla.
 • * Jud 4:21;
 • 27 El s-a ghemuit: a căzut şi s-a culcat la picioarele ei; S-a ghemuit şi a căzut la picioarele ei; Acolo unde s-a ghemuit, acolo a căzut fără viaţă.
 • 28 Pe fereastră, prin zăbrele, Se uită mama lui Sisera şi strigă: ‘Pentru ce zăboveşte carul lui să vină? Pentru ce vin carele lui aşa de încet?’
 • 29 Cele mai înţelepte dintre femeile ei îi răspund Şi ea îşi răspunde singură:
 • 30 ‘Negreşit, au găsit pradă!* Şi-o împart: O fată, două fete de fiecare om; Pradă de haine vopsite pentru Sisera; Pradă de haine vopsite, cusute la gherghef, Două haine vopsite şi cusute la gherghef, De pus pe grumazul biruitorului!’
 • * Exod 15:9;
 • 31 Aşa* să piară toţi vrăjmaşii Tăi, Doamne! Dar cei ce-L iubesc sunt ca soarele** când se arată în puterea lui.”Ţara a avut odihnă patruzeci de ani.
 • * Ps 83:9; Ps 83:10; ** 2 Sam 23:4; Ps 19:5;
  Judecatorii, capitolul 5