Judecatorii  


Capitolul 6
 • Apăsarea madianiţilor
 • 1 Copiii* lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului, şi Domnul i-a dat în mâinile lui Madian** timp de şapte ani.
 • * Jud 2:19; ** Hab 3:7;
 • 2 Mâna lui Madian a fost puternică împotriva lui Israel. Ca să scape de Madian, copiii lui Israel fugeau în văgăunile* munţilor, în peşteri şi pe stânci întărite.
 • * 1 Sam 13:6; Evr 11:38;
 • 3 După ce semăna Israel, Madian se suia cu Amalec* şi fiii Răsăritului** şi porneau împotriva lui.
 • * Jud 3:13; ** Gen 29:1; Jud 7:12; Jud 8:10; 1 Imp 4:30; Iov 1:3;
 • 4 Tăbărau în faţa lui, nimiceau* roadele ţării până spre Gaza şi nu lăsau în Israel nici merinde, nici oi, nici boi, nici măgari.
 • * Lev 26:16; Deut 28:30; Deut 28:33; Deut 28:51; Mica 6:15;
 • 5 Căci se suiau împreună cu turmele şi corturile lor, soseau ca o mulţime de lăcuste*, erau fără număr, ei şi cămilele lor, şi veneau în ţară ca s-o pustiască.
 • * Jud 7:12;
 • 6 Israel a ajuns foarte nenorocit din pricina lui Madian, şi copiii lui Israel au strigat* către Domnul.
 • * Jud 3:15; Osea 5:15;
 • 7 Când copiii lui Israel au strigat către Domnul din pricina lui Madian,
 • 8 Domnul a trimis copiilor lui Israel un proroc. El le-a zis: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Eu v-am scos din Egipt, Eu v-am scos din casa robiei.
 • 9 V-am scăpat din mâna egiptenilor şi din mâna tuturor celor ce vă apăsau, i-am* izgonit dinaintea voastră şi v-am dat vouă ţara lor.
 • * Ps 44:2; Ps 44:3;
 • 10 V-am zis: «Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; să nu vă* temeţi de dumnezeii amoriţilor, în a căror ţară locuiţi.» Dar voi n-aţi ascultat glasul Meu.’”
 • * 2 Imp 17:35; 2 Imp 17:37; 2 Imp 17:38; Ier 10:2;
 • Ghedeon
 • 11 Apoi a venit Îngerul Domnului şi S-a aşezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer*. Ghedeon**, fiul său, bătea grâu în teasc, ca să-l ascundă de Madian.
 • * Ios 17:2; ** Evr 11:32;
 • 12 Îngerul Domnului i S-a arătat* şi i-a zis: „Domnul este** cu tine, viteazule!”
 • * Jud 13:3; Luca 1:11; Luca 1:28; ** Ios 1:5;
 • 13 Ghedeon I-a zis: „Rogu-te, domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Şi unde* sunt toate minunile acelea** pe care ni le istorisesc părinţii noştri când spun: ‘Nu ne-a scos oare Domnul din Egipt?’ Acum, Domnul ne părăseşte şi ne dă în mâinile lui Madian!”
 • * Ps 89:49; Isa 59:1; Isa 63:15; ** Ps 44:1; 2 Cron 15:2;
 • 14 Domnul S-a uitat la el şi a zis: „Du-te cu puterea* aceasta pe care o ai şi izbăveşte pe Israel din mâna lui Madian. Oare** nu te trimit Eu?”
 • * 1 Sam 12:11; Evr 11:32; Evr 11:34; ** Ios 1:9; Jud 4:6;
 • 15 Ghedeon I-a zis: „Rogu-te, domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă* din Manase şi eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu.”
 • * 1 Sam 9:21;
 • 16 Domnul i-a zis: „Eu* voi fi cu tine şi vei bate pe Madian ca pe un singur om.”
 • * Exod 3:12; Ios 1:5;
 • 17 Ghedeon I-a zis: „Dacă am căpătat trecere înaintea Ta, dă-mi un semn* ca să-mi arăţi că Tu îmi vorbeşti.
 • * Exod 4:1-8; Jud 6:36; Jud 6:37; 2 Imp 20:8; Ps 86:17; Isa 7:11;
 • 18 Nu Te depărta de aici* până mă voi întoarce la Tine să-mi aduc darul şi să-l pun înaintea Ta.” Şi Domnul a zis: „Voi rămâne până te vei întoarce.”
 • * Gen 18:3; Gen 18:5; Jud 13:15;
 • 19 Ghedeon* a intrat în casă, a pregătit un ied şi a făcut azimi dintr-o efă de făină. A pus carnea într-un coş şi zeama a turnat-o într-o oală, le-a adus sub stejar şi I le-a pus înainte.
 • * Gen 18:6; Gen 18:7; Gen 18:8;
 • 20 Îngerul lui Dumnezeu i-a zis: „Ia carnea şi azimile, pune-le* pe stânca aceasta şi varsă** zeama.” Şi el a făcut aşa.
 • * Jud 13:19; ** 1 Imp 18:33; 1 Imp 18:34;
 • 21 Îngerul Domnului a întins vârful toiagului pe care-l avea în mână şi a atins carnea şi azimile. Atunci, s-a ridicat din stâncă un foc* care a mistuit carnea şi azimile. Şi Îngerul Domnului S-a făcut nevăzut dinaintea lui.
 • * Lev 9:24; 1 Imp 18:38; 2 Cron 7:1;
 • 22 Ghedeon, văzând* că fusese Îngerul Domnului, a zis: „Vai de mine, Stăpâne Doamne! Am văzut** pe Îngerul Domnului faţă-n faţă.”
 • * Jud 13:21; ** Gen 16:13; Gen 32:30; Exod 33:20; Jud 13:22;
 • 23 Şi Domnul i-a zis: „Fii pe pace*, nu te teme, căci nu vei muri.”
 • * Dan 10:19;
 • 24 Ghedeon a zidit acolo un altar Domnului şi i-a pus numele „Domnul păcii”. Altarul acesta este şi astăzi la Ofra*, care era a familiei lui Abiezer.
 • * Jud 8:32;
 • Dărâmarea altarului lui Baal
 • 25 În aceeaşi noapte, Domnul a zis lui Ghedeon: „Ia viţelul tatălui tău şi un alt taur de şapte ani. Dărâmă altarul lui Baal, care este al tatălui tău, şi taie parul închinat* Astarteei, care este deasupra.
 • * Exod 34:13; Deut 7:5;
 • 26 Să zideşti apoi şi să întocmeşti pe vârful acestei stânci un altar Domnului Dumnezeului tău. Să iei taurul al doilea şi să aduci o ardere-de-tot cu lemnul din stâlpul idolului pe care-l vei tăia.”
 • 27 Ghedeon a luat zece oameni dintre slujitorii lui şi a făcut ce spusese Domnul, dar, fiindcă se temea de casa tatălui său şi de oamenii din cetate, a făcut lucrul acesta noaptea, nu ziua.
 • 28 Când s-au sculat oamenii din cetate dis-de-dimineaţă, iată că altarul lui Baal era dărâmat, parul închinat idolului de deasupra lui era tăiat şi al doilea taur era adus ca ardere-de-tot pe altarul care fusese zidit.
 • 29 Ei şi-au zis unul altuia: „Cine a făcut lucrul acesta?” Şi au întrebat şi au făcut cercetări. Li s-a spus: „Ghedeon, fiul lui Ioas, a făcut lucrul acesta.”
 • 30 Atunci, oamenii din cetate au zis lui Ioas: „Scoate pe fiul tău ca să moară, căci a dărâmat altarul lui Baal şi a tăiat parul sfânt care era deasupra lui.”
 • 31 Ioas a răspuns tuturor celor ce s-au înfăţişat înaintea lui: „Oare datoria voastră este să apăraţi pe Baal? Voi trebuie să-i veniţi în ajutor? Oricine va lua apărarea lui Baal să moară până dimineaţă. Dacă Baal este un dumnezeu, să-şi apere el pricina, fiindcă i-au dărâmat altarul.”
 • 32 În ziua aceea au pus lui Ghedeon numele Ierubaal* (Apere-se Baal), căci au zis: „Apere-se Baal împotriva lui, fiindcă i-a dărâmat altarul.”
 • * 1 Sam 12:11; 2 Sam 11:21;
 • 33 Tot Madianul*, Amalec şi fiii Răsăritului s-au strâns împreună, au trecut Iordanul şi au tăbărât în valea** Izreel.
 • * Jud 6:3; ** Ios 17:16;
 • 34 Ghedeon a fost îmbrăcat cu Duhul* Domnului; a sunat** din trâmbiţă şi Abiezer a fost chemat ca să meargă după el.
 • * Jud 3:10; 1 Cron 12:18; 2 Cron 24:20; ** Num 10:3; Jud 3:27;
 • 35 A trimis soli în tot Manase, care, de asemenea, a fost chemat să meargă după el. A trimis soli în Aşer, în Zabulon şi în Neftali, care s-au suit să le iasă înainte.
 • Semnul cu lâna
 • 36 Ghedeon a zis lui Dumnezeu: „Dacă vrei să izbăveşti pe Israel prin mâna mea, cum ai spus,
 • 37 iată*, voi pune un val de lână în arie; dacă numai lâna va fi acoperită de rouă, şi tot pământul va rămâne uscat, voi cunoaşte că vei izbăvi pe Israel prin mâna mea, cum ai spus.”
 • * Exod 4:3; Exod 4:4; Exod 4:6; Exod 4:7;
 • 38 Şi aşa s-a întâmplat. În ziua următoare, el s-a sculat dis-de-dimineaţă, a stors lâna şi a scos roua din ea, care a dat un pahar plin cu apă.
 • 39 Ghedeon a zis lui Dumnezeu: „Să nu Te aprinzi* de mânie împotriva mea şi nu voi mai vorbi decât de data aceasta. Aş vrea numai să mai fac o încercare cu lâna: numai lâna să rămână uscată, şi tot pământul să se acopere cu rouă.”
 • * Gen 18:32;
 • 40 Şi Dumnezeu a făcut aşa în noaptea aceea. Numai lâna a rămas uscată, şi tot pământul s-a acoperit cu rouă.
  Judecatorii, capitolul 6