Judecatorii  


Capitolul 7
 • Biruinţa asupra madianiţilor
 • 1 Ierubaal*, sau Ghedeon, şi tot poporul care era cu el s-au sculat dis-de-dimineaţă şi au tăbărât la izvorul Harod. Tabăra lui Madian era la miazănoapte de Ghedeon, spre dealul More, în vale.
 • * Jud 6:32;
 • 2 Domnul a zis lui Ghedeon: „Poporul pe care-l ai cu tine este prea mult pentru ca să dau pe Madian în mâinile lui; el ar putea să se laude* împotriva Mea şi să zică: ‘Mâna mea m-a izbăvit.’
 • * Deut 8:17; Isa 10:13; 1 Cor 1:29; 2 Cor 4:7;
 • 3 Vesteşte dar lucrul acesta în auzul poporului: ‘Cine este* fricos şi se teme, să se întoarcă şi să se depărteze de Muntele Galaadului.’” Douăzeci şi două de mii de oameni din popor s-au întors şi au mai rămas zece mii.
 • * Deut 20:8;
 • 4 Domnul a zis lui Ghedeon: „Poporul este încă prea mult. Coboară-i la apă şi acolo ţi-i voi alege; acela despre care îţi voi spune: ‘Acesta să meargă cu tine’ va merge cu tine, şi acela despre care îţi voi spune: ‘Acesta să nu meargă cu tine’ nu va merge cu tine.”
 • 5 Ghedeon a coborât poporul la apă, şi Domnul a zis lui Ghedeon: „Pe toţi cei ce vor lipăi apă cu limba, cum lipăie câinele, să-i desparţi de toţi cei ce vor bea apă din genunchi.”
 • 6 Cei ce au lipăit apa, ducând-o la gură cu mâna, au fost în număr de trei sute de oameni; şi tot poporul celălalt a îngenuncheat ca să bea.
 • 7 Şi Domnul a zis lui Ghedeon: „Cu* cei trei sute de oameni care au lipăit, vă voi mântui şi voi da pe Madian în mâinile tale. Toţi ceilalţi din popor să se ducă fiecare acasă.”
 • * 1 Sam 14:6;
 • 8 Au luat merindele poporului şi trâmbiţele lui. Apoi Ghedeon a trimis pe toţi bărbaţii lui Israel, pe fiecare în cortul lui, şi a ţinut pe cei trei sute de oameni. Tabăra lui Madian era jos, în vale.
 • 9 Domnul a zis lui Ghedeon în timpul* nopţii: „Scoală-te şi coboară-te în tabără, căci am dat-o în mâinile tale.
 • * Gen 46:2; Gen 46:3;
 • 10 Dacă ţi-e frică să te cobori, coboară-te cu Pura, slujitorul tău.
 • 11 Să asculţi* ce vor zice şi după aceea ţi se vor întări mâinile: coboară-te dar în tabără.” El s-a coborât cu Pura, slujitorul lui, până la întâia strajă a taberei.
 • * Jud 7:13-15;
 • 12 Madian, Amalec şi toţi fiii Răsăritului* erau răspândiţi în vale, ca o mulţime de lăcuste, şi cămilele lor erau fără număr, ca nisipul de pe marginea mării.
 • * Jud 6:5; Jud 6:33; Jud 8:10;
 • 13 Ghedeon a sosit şi iată că un om istorisea tovarăşului său un vis. El zicea: „Am visat un vis şi se făcea că o turtă de orz se rostogolea în tabăra lui Madian; a venit de s-a lovit până la cort, şi cortul a căzut; l-a răsturnat cu susul în jos şi cortul a fost dărâmat.”
 • 14 Tovarăşul lui a răspuns şi a zis: „Aceasta nu este altceva decât sabia lui Ghedeon, fiul lui Ioas, bărbatul lui Israel; Dumnezeu a dat în mâinile lui pe Madian şi toată tabăra.”
 • 15 Când a auzit Ghedeon istorisirea visului şi tâlcuirea lui, s-a aruncat cu faţa la pământ, s-a întors în tabăra lui Israel şi a zis: „Sculaţi-vă, căci Domnul a dat în mâinile voastre tabăra lui Madian!”
 • 16 A împărţit în trei cete pe cei trei sute de oameni şi le-a dat tuturor trâmbiţe şi urcioare goale cu nişte făclii în urcioare.
 • 17 El le-a zis: „Să vă uitaţi la mine şi să faceţi ca mine. Cum voi ajunge în tabără, să faceţi ce voi face eu
 • 18 şi când vom suna din trâmbiţă eu şi toţi cei ce vor fi cu mine, să sunaţi şi voi din trâmbiţă de jur împrejurul taberei şi să ziceţi: ‘Sabia Domnului şi a lui Ghedeon!’”
 • 19 Ghedeon şi cei o sută de oameni care erau cu el au ajuns la capătul taberei la începutul străjii de la mijlocul nopţii, îndată după ce puseseră pe păzitori. Au sunat din trâmbiţă şi au spart urcioarele pe care le aveau în mână.
 • 20 Cele trei cete au sunat din trâmbiţă şi au spart urcioarele; au apucat făcliile cu mâna stângă şi trâmbiţele cu mâna dreaptă, ca să sune, şi au strigat: „Sabia Domnului şi a lui Ghedeon!”
 • 21 A rămas* fiecare la locul lui, în jurul taberei, şi toată** tabăra a început să alerge, să ţipe şi să fugă.
 • * Exod 14:13; Exod 14:14; 2 Cron 20:17; ** 2 Imp 7:7;
 • 22 Cei trei sute de oameni au sunat* iarăşi din trâmbiţă şi, în toată tabăra, Domnul** i-a făcut să întoarcă sabia unii împotriva altora. Tabăra a fugit până la Bet-Şita, spre Ţerera, până la hotarul de la Abel-Mehola, lângă Tabat.
 • * Ios 6:4; Ios 6:16; Ios 6:20; 2 Cor 4:7; ** Ps 83:9; Isa 9:4; 1 Sam 14:20; 2 Cron 20:23;
 • 23 Bărbaţii lui Israel s-au strâns, cei din Neftali, din Aşer şi din tot Manase, şi au urmărit pe Madian.
 • 24 Ghedeon a trimis soli în tot muntele* lui Efraim ca să spună: „Coborâţi-vă înaintea lui Madian şi tăiaţi-le trecerea apelor până la Bet-Bara şi Iordan.” Toţi bărbaţii lui Efraim s-au strâns şi au pus stăpânire pe trecerea** apelor până la Bet-Bara şi Iordan.
 • * Jud 3:27; ** Jud 3:28; Ioan 1:28;
 • 25 Au pus mâna pe două* căpetenii ale lui Madian: Oreb şi Zeeb; au ucis pe Oreb la stânca** lui Oreb şi au ucis pe Zeeb la teascul lui Zeeb. Au urmărit pe Madian şi au adus capetele lui Oreb şi Zeeb la Ghedeon, de cealaltă parte a Iordanului.
 • * Jud 8:3; Ps 83:11; ** Isa 10:26; Jud 8:4;
  Judecatorii, capitolul 7