Judecatorii  


Capitolul 9
 • Uneltirea lui Abimelec
 • 1 Abimelec, fiul lui Ierubaal, s-a dus la Sihem, la fraţii* mamei lui, şi iată cum le-a vorbit atât lor, cât şi la toată familia casei tatălui mamei sale:
 • * Jud 8:31;
 • 2 „Spuneţi, vă rog, în auzul tuturor locuitorilor din Sihem: ‘Este mai bine pentru voi ca şaptezeci de oameni, toţi fii ai lui Ierubaal, să stăpânească peste* voi sau un singur om să stăpânească peste voi?’ Şi aduceţi-vă aminte că eu sunt os** din oasele voastre şi carne din carnea voastră.”
 • * Jud 8:30; ** Gen 29:14;
 • 3 Fraţii mamei lui au spus toate cuvintele acestea pentru el în auzul tuturor locuitorilor din Sihem, şi inima lor s-a plecat spre Abimelec, căci îşi ziceau: „El este frate* cu noi.”
 • * Gen 29:15;
 • 4 I-au dat şaptezeci de sicli de argint, pe care i-au ridicat din casa lui Baal-Berit*. Abimelec a cumpărat cu ei pe nişte oameni fără căpătâi** şi neastâmpăraţi, care au mers după el.
 • * Jud 8:33; ** Jud 11:3; 2 Cron 13:7; Prov 12:11; Fapte 17:5;
 • 5 A venit în casa tatălui său la Ofra* şi a ucis** pe fraţii săi, fiii lui Ierubaal, şaptezeci de oameni, pe aceeaşi piatră. N-a scăpat decât Iotam, cel mai tânăr fiu al lui Ierubaal, căci se ascunsese.
 • * Jud 6:24; ** 2 Imp 11:1; 2 Imp 11:2;
 • 6 Toţi locuitorii din Sihem şi toată casa lui Milo s-au strâns laolaltă şi au venit de au făcut împărat pe Abimelec, lângă stejarul sădit în Sihem.
 • Pilda lui Iotam
 • 7 Iotam a aflat despre lucrul acesta. S-a dus şi s-a aşezat pe vârful muntelui Garizim* şi iată ce le-a strigat el cu glas tare: „Ascultaţi-mă, locuitorii Sihemului, şi Dumnezeu să vă asculte!
 • * Deut 11:29; Deut 27:12; Ios 8:33; Ioan 4:20;
 • 8 Copacii* au plecat să ungă un împărat şi să-l pună în fruntea lor. Ei au zis măslinului: ‘Împărăţeşte** peste noi!’
 • * 2 Imp 14:9; ** Jud 8:22; Jud 8:23;
 • 9 Dar măslinul le-a răspuns: ‘Să-mi părăsesc eu untdelemnul meu, care* îmi aduce laude din partea lui Dumnezeu şi a oamenilor, ca să mă duc să domnesc peste copaci?’
 • * Ps 104:15;
 • 10 Şi copacii au zis smochinului: ‘Vino tu de împărăţeşte peste noi!’
 • 11 Dar smochinul le-a răspuns: ‘Să-mi părăsesc eu dulceaţa mea şi rodul meu cel minunat, ca să mă duc să domnesc peste copaci?’
 • 12 Şi copacii au zis viţei: ‘Vino tu şi domneşte peste noi!’
 • 13 Dar viţa le-a răspuns: ‘Să-mi părăsesc eu vinul, care înveseleşte* pe Dumnezeu şi pe oameni, ca să mă duc să domnesc peste copaci?’
 • * Ps 104:15;
 • 14 Atunci, toţi copacii au zis spinului: ‘Vino tu şi împărăţeşte peste noi!’
 • 15 Şi spinul a răspuns copacilor: ‘Dacă în adevăr vreţi să mă ungeţi ca împărat al vostru, veniţi şi adăpostiţi-vă sub* umbra mea; altfel, să iasă un foc** din spin şi să mistuie cedrii Libanului.’
 • * Isa 30:2; Dan 4:12; Osea 14:7; ** Jud 9:20; Num 21:28; Ezec 19:14; 2 Imp 14:9; Ps 104:16; Isa 2:13; Isa 37:24; Ezec 31:3;
 • 16 Acum, oare cu adevărat şi cu toată curăţia aţi lucrat voi, făcând împărat pe Abimelec? Aţi arătat voi bunăvoinţă faţă de Ierubaal şi de casa lui? V-aţi purtat voi oare cu el potrivit cu slujba* pe care v-a făcut-o?
 • * Jud 8:35;
 • 17 Căci tatăl meu s-a luptat pentru voi, şi-a pus viaţa în primejdie şi v-a izbăvit din mâna lui Madian,
 • 18 şi voi v-aţi* ridicat împotriva casei tatălui meu, i-aţi ucis fiii, şaptezeci de oameni, pe aceeaşi piatră şi aţi făcut împărat peste locuitorii din Sihem pe Abimelec, fiul roabei lui, pentru că este fratele vostru.
 • * Jud 9:5; Jud 9:6;
 • 19 Dacă în adevăr şi cu toată curăţia v-aţi purtat voi astăzi faţă de Ierubaal şi casa lui, bine! Abimelec să fie bucuria* voastră şi voi să fiţi bucuria lui!
 • * Isa 8:6; Fil 3:3;
 • 20 Dacă nu, să iasă un foc* din Abimelec şi să mistuie pe locuitorii din Sihem şi casa lui Milo; şi un foc să iasă din locuitorii Sihemului şi din casa lui Milo şi să mistuie pe Abimelec!”
 • * Jud 9:15; Jud 9:56; Jud 9:57;
 • 21 Iotam s-a dat în lături şi a luat-o la fugă; s-a dus la Beer*, unde a locuit departe de fratele său Abimelec.
 • * 2 Sam 20:14;
 • Sfârşitul ruşinos al lui Abimelec
 • 22 Abimelec stăpânise trei ani peste Israel.
 • 23 Atunci, Dumnezeu* a trimis un duh rău între Abimelec şi locuitorii Sihemului, şi locuitorii Sihemului au fost necredincioşi** lui Abimelec,
 • * 1 Sam 16:14; 1 Sam 18:9; 1 Sam 18:10; 1 Imp 12:15; 1 Imp 22:22; 2 Cron 10:15; 2 Cron 18:19; Isa 19:2; Isa 19:14; ** Isa 33:1;
 • 24 pentru ca* şi cruzimea săvârşită cu cei şaptezeci de fii ai lui Ierubaal să-şi ia pedeapsa şi sângele lor să cadă asupra fratelui lor Abimelec, care-i ucisese, şi asupra locuitorilor Sihemului, care-l ajutaseră să ucidă pe fraţii săi.
 • * 1 Imp 2:32; Estera 9:25; Ps 7:16; Mat 23:35; Mat 23:36;
 • 25 Locuitorii Sihemului au pus la pândă împotriva lui, pe vârfurile munţilor, nişte oameni care jefuiau pe toţi cei ce treceau pe lângă ei pe drum. Şi lucrul acesta a fost adus la cunoştinţa lui Abimelec.
 • 26 Gaal, fiul lui Ebed, a venit cu fraţii săi şi au trecut la Sihem. Locuitorii Sihemului au avut încredere în el!
 • 27 Au ieşit la câmp, le-au cules viile, le-au călcat strugurii şi au început să se veselească; au intrat în casa* dumnezeului lor, au mâncat şi au băut şi au blestemat pe Abimelec.
 • * Jud 9:4;
 • 28 Şi Gaal, fiul lui Ebed, zicea: „Cine* este Abimelec şi cine este Sihem, ca să slujim lui Abimelec? Nu este el fiul lui Ierubaal şi nu este Zebul îngrijitorul lui? Slujiţi bărbaţilor lui Hamor**, tatăl lui Sihem! De ce să slujim lui Abimelec?
 • * 1 Sam 25:10; 1 Imp 12:16; ** Gen 34:2; Gen 34:6;
 • 29 O, dacă* aş fi eu stăpânul acestui popor, aş răsturna pe Abimelec.” Şi despre Abimelec zicea: „Strânge-ţi oştirea şi ieşi!”
 • * 2 Sam 15:4;
 • 30 Zebul, cârmuitorul cetăţii, a auzit ce zicea Gaal, fiul lui Ebed, şi s-a aprins de mânie.
 • 31 A trimis pe ascuns nişte soli la Abimelec ca să-i spună: „Iată, Gaal, fiul lui Ebed, şi fraţii lui au venit la Sihem şi au răsculat cetatea împotriva ta.
 • 32 Acum, pleacă noaptea, tu şi poporul care este cu tine, şi stai la pândă în câmp.
 • 33 Dimineaţa, la răsăritul soarelui, să te arunci cu năvală asupra cetăţii. Şi când Gaal şi poporul care este cu el vor ieşi împotriva ta, să-i faci ce-ţi vor îngădui puterile.”
 • 34 Abimelec şi tot poporul care era cu el au plecat noaptea şi s-au pus la pândă lângă Sihem, împărţiţi în patru cete.
 • 35 Gaal, fiul lui Ebed, a ieşit şi a stat la intrarea porţii cetăţii. Abimelec şi tot poporul care era cu el s-au sculat atunci de la pândă.
 • 36 Gaal a zărit poporul şi a zis lui Zebul: „Iată un popor care se coboară din vârful munţilor.” Zebul i-a răspuns: „Este umbra munţilor pe care-i iei drept oameni.”
 • 37 Gaal, luând iarăşi cuvântul, a zis: „Este chiar un popor care se coboară de pe înălţimile ţării şi o ceată vine pe drumul Stejarului Ghicitorilor.”
 • 38 Zebul i-a răspuns: „Unde îţi este acum gura cu care* ziceai: ‘Cine este Abimelec, ca să-i slujim?’ Nu este oare acesta poporul pe care-l dispreţuiai tu? Mergi acum şi luptă-te cu el!”
 • * Jud 9:28; Jud 9:29;
 • 39 Gaal a înaintat în fruntea locuitorilor Sihemului şi s-a luptat cu Abimelec.
 • 40 Urmărit de Abimelec, a luat-o la fugă dinaintea lui şi mulţi oameni au căzut morţi până la intrarea porţii.
 • 41 Abimelec s-a oprit la Aruma. Şi Zebul a izgonit pe Gaal şi pe fraţii lui, care n-au putut să rămână la Sihem.
 • 42 A doua zi, poporul a ieşit la câmp. Abimelec, căruia i s-a dat de ştire,
 • 43 şi-a luat ceata, a împărţit-o în trei părţi şi s-a pus la pândă în câmp. Văzând că poporul ieşea din cetate, s-a sculat împotriva lor şi i-a bătut.
 • 44 Abimelec şi cetele care erau cu el au pornit înainte şi s-au aşezat la intrarea porţii cetăţii: două din aceste cete s-au aruncat asupra tuturor celor ce erau în câmp şi i-au bătut.
 • 45 Abimelec a bătut cetatea toată ziua, a luat-o* şi a ucis poporul care se afla în ea. Apoi a dărâmat** cetatea până la temelie şi a presărat sare peste ea.
 • * Jud 9:20; ** Deut 29:23; 1 Imp 12:25; 2 Imp 3:25;
 • 46 La auzul acestui lucru, toţi locuitorii turnului Sihemului s-au dus în cetăţuia casei dumnezeului* Berit.
 • * Jud 8:33;
 • 47 S-a dat de ştire lui Abimelec că toţi locuitorii turnului Sihemului s-au strâns acolo.
 • 48 Atunci, Abimelec s-a suit pe muntele Ţalmon*, el şi tot poporul care era cu el. A luat o secure în mână, a tăiat o ramură de copac, a luat-o şi a pus-o pe umăr. Apoi a zis poporului care era cu el: „Aţi văzut ce am făcut? Grăbiţi-vă şi faceţi şi voi ca mine.”
 • * Ps 68:14;
 • 49 Şi au tăiat fiecare câte o ramură şi au mers după Abimelec; au aşezat ramurile lângă cetăţuie şi i-au dat foc, ei şi celor ce se aflau în ea. Aşa au pierit toţi oamenii din turnul Sihemului, în număr de aproape o mie, bărbaţi şi femei.
 • 50 Abimelec a pornit împotriva Tebeţului. A împresurat Tebeţul şi l-a luat.
 • 51 În mijlocul cetăţii era un turn tare, unde au fugit toţi locuitorii cetăţii, bărbaţi şi femei; au încuiat uşile după ei şi s-au suit pe acoperişul turnului.
 • 52 Abimelec a ajuns până la turn; l-a bătut şi s-a apropiat de uşa turnului ca să-i pună foc.
 • 53 Atunci, o femeie a aruncat* o piatră de râşniţă pe capul lui Abimelec şi i-a sfărâmat ţeasta capului.
 • * 2 Sam 11:21;
 • 54 Îndată, el* a chemat pe tânărul care-i purta armele şi i-a zis: „Scoate-ţi sabia şi omoară-mă, ca să nu se zică de mine: ‘L-a omorât o femeie.’” Tânărul l-a străpuns cu sabia şi a murit.
 • * 1 Sam 31:4;
 • 55 Când au văzut bărbaţii lui Israel că Abimelec a murit, au plecat fiecare acasă.
 • 56 Astfel* a făcut Dumnezeu să cadă asupra lui Abimelec răul pe care-l făcuse tatălui său, ucigând pe cei şaptezeci de fraţi ai lui,
 • * Jud 9:24; Iov 31:3; Ps 94:23; Prov 5:22;
 • 57 şi Dumnezeu a făcut să cadă asupra capului oamenilor din Sihem tot răul pe care-l făcuseră. Astfel s-a împlinit faţă de ei blestemul* lui Iotam, fiul lui Ierubaal.
 • * Jud 9:20;
  Judecatorii, capitolul 9