Leviticul  


Capitolul 10
 • Doi fii ai lui Aaron arşi
 • 1 Fiii lui Aaron Nadab* şi Abihu şi-au luat**, fiecare, cădelniţa, au pus foc în ea şi au pus tămâie pe foc, şi au adus astfel înaintea Domnului foc străin, lucru pe care El nu li-l poruncise.
 • * Lev 16:1; Lev 22:9; Num 3:3; Num 3:4; Num 26:61; 1 Cron 24:2; ** Lev 16:12; Num 16:18; Exod 30:9;
 • 2 Atunci a ieşit un foc* dinaintea Domnului, i-a mistuit şi au murit înaintea Domnului.
 • * Lev 9:24; Num 16:35; 2 Sam 6:7;
 • 3 Moise a zis lui Aaron: „Aceasta este ce a spus Domnul când a zis: ‘Voi fi sfinţit de cei ce se apropie* de Mine şi voi fi proslăvit** în faţa întregului popor.’” Aaron a tăcut.
 • * Exod 19:22; Exod 29:43; Lev 21:6; Lev 21:17; Lev 21:21; Isa 52:11; Ezec 20:41; Ezec 42:13; ** Isa 49:3; Ezec 28:22; Ioan 13:31; Ioan 13:32; Ioan 14:13; 2 Tes 1:10; Ps 39:9;
 • 4 Şi Moise a chemat pe Mişael şi Elţafan, fiii lui Uziel*, unchiul lui Aaron, şi le-a zis: „Apropiaţi-vă, scoateţi** pe fraţii voştri din Sfântul Locaş şi duceţi-i afară din tabără.”
 • * Exod 6:18; Exod 6:22; Num 3:19; Num 3:30; ** Luca 7:12; Fapte 5:6; Fapte 5:9; Fapte 5:10; Fapte 8:2;
 • 5 Ei s-au apropiat şi i-au scos afară din tabără, îmbrăcaţi în tunicile lor, cum zisese Moise.
 • 6 Moise a zis lui Aaron, lui Eleazar şi lui Itamar, fiii lui Aaron: „Să nu vă descoperiţi capetele* şi să nu vă rupeţi hainele, ca nu cumva să muriţi şi să Se mânie** Domnul împotriva întregii adunări. Lăsaţi pe fraţii voştri, pe toată casa lui Israel, să plângă arderea care a venit de la Domnul.
 • * Exod 33:5; Lev 13:45; Lev 21:1; Lev 21:10; Num 6:6; Num 6:7; Deut 33:9; Ezec 24:16; Ezec 24:17; ** Num 16:22; Num 16:46; Ios 7:1; Ios 22:18; Ios 22:20; 2 Sam 24:1;
 • 7 Voi să nu ieşiţi din* uşa cortului întâlnirii, ca să nu muriţi, căci untdelemnul** ungerii Domnului este peste voi.” Ei au făcut cum zisese Moise.
 • * Lev 21:12; ** Exod 28:41; Lev 8:30;
 • Părţile cuvenite lui Aaron şi fiilor lui
 • 8 Domnul a vorbit lui Aaron şi a zis:
 • 9 „Tu şi fiii tăi împreună cu tine să nu beţi* vin, nici băutură ameţitoare când veţi intra în cortul întâlnirii, ca să nu muriţi: aceasta va fi o lege veşnică printre urmaşii voştri,
 • * Ezec 44:21; Luca 1:15; 1 Tim 3:3; Tit 1:7;
 • 10 ca să puteţi deosebi* ce este sfânt de ce nu este sfânt, ce este necurat de ce este curat,
 • * Lev 11:47; Lev 20:25; Ier 15:19; Ezec 22:26; Ezec 44:23;
 • 11 şi să* puteţi învăţa pe copiii lui Israel toate legile pe care li le-a dat Domnul prin Moise.”
 • * Deut 24:8; Neem 8:2; Neem 8:8; Neem 8:9; Neem 8:13; Ier 18:18; Mal 2:7;
 • 12 Moise a zis lui Aaron, lui Eleazar şi lui Itamar, cei doi fii care mai rămăseseră lui Aaron: „Luaţi partea din darul de mâncare* rămasă din jertfele mistuite de foc înaintea Domnului şi mâncaţi-o fără aluat lângă altar, căci este un lucru** preasfânt.
 • * Exod 29:2; Lev 6:16; Num 18:9; Num 18:10; ** Lev 21:22;
 • 13 S-o mâncaţi într-un loc sfânt; acesta este dreptul tău şi dreptul fiilor tăi, ca parte din darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului, căci aşa mi-a* fost poruncit.
 • * Lev 2:3; Lev 6:16;
 • 14 Să mâncaţi, de asemenea, într-un loc curat, tu, fiii tăi şi fiicele tale împreună cu tine, pieptul* care a fost legănat într-o parte şi alta şi spata care a fost adusă ca jertfă prin ridicare, căci ele vă sunt date, ca un drept cuvenit ţie şi ca un drept cuvenit fiilor tăi, din jertfele de mulţumire ale copiilor lui Israel.
 • * Exod 29:24; Exod 29:26; Exod 29:27; Lev 7:31; Lev 7:34; Num 18:11;
 • 15 Împreună cu grăsimile rânduite să fie mistuite de foc, ei vor aduce spata adusă* ca jertfă prin ridicare şi pieptul care se leagănă într-o parte şi alta înaintea Domnului; ele vor fi ale tale şi ale fiilor tăi împreună cu tine, printr-o lege veşnică, aşa cum a poruncit Domnul.”
 • * Lev 7:29; Lev 7:30; Lev 7:34;
 • 16 Moise a căutat ţapul* adus ca jertfă de ispăşire şi iată că fusese ars. Atunci s-a mâniat pe Eleazar şi Itamar, fiii care mai rămăseseră lui Aaron, şi a zis:
 • * Lev 9:3; Lev 9:15;
 • 17 „Pentru* ce n-aţi mâncat jertfa de ispăşire într-un loc sfânt? Ea este un lucru preasfânt, şi Domnul v-a dat-o ca să purtaţi nelegiuirea adunării şi să faceţi ispăşire pentru ea înaintea Domnului.
 • * Lev 6:26; Lev 6:29;
 • 18 Iată că sângele* jertfei n-a fost dus înăuntrul Sfântului Locaş; trebuia s-o mâncaţi în Sfântul Locaş, cum** am poruncit.”
 • * Lev 6:30; ** Lev 6:26;
 • 19 Aaron a răspuns lui Moise: „Iată*, ei şi-au adus azi jertfa de ispăşire şi arderea-de-tot înaintea Domnului şi, după cele ce mi s-au întâmplat, dacă aş fi mâncat azi jertfa de ispăşire, ar fi fost bine** oare înaintea Domnului?”
 • * Lev 9:8; Lev 9:12; ** Ier 6:20; Ier 14:12; Osea 9:4; Mal 1:10; Mal 1:13;
 • 20 Moise a auzit şi a fost mulţumit cu aceste cuvinte.
  Leviticul, capitolul 10