Leviticul  


Capitolul 14
 • Curăţirea leprei de pe om
 • 1 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 2 „Iată care va fi legea cu privire la cel lepros în ziua curăţirii lui. Să-l* aducă înaintea preotului.
 • * Mat 8:2; Mat 8:4; Marc 1:40; Marc 1:44; Luca 5:12; Luca 5:14; Luca 17:14;
 • 3 Preotul să iasă afară din tabără şi să cerceteze pe cel lepros. Dacă leprosul este tămăduit de rana leprei,
 • 4 preotul să poruncească să se ia, pentru cel ce trebuie curăţit, două păsări vii şi curate, lemn de cedru*, cârmâz** şi isop.
 • * Num 19:6; ** Evr 9:19; Ps 51:7;
 • 5 Preotul să poruncească să se înjunghie una din aceste păsări într-un vas de pământ, în apă curgătoare.
 • 6 Să ia pasărea cea vie, lemnul de cedru, cârmâzul şi isopul şi să le înmoaie, împreună cu pasărea cea vie, în sângele păsării înjunghiate în apa curgătoare.
 • 7 Să stropească* de şapte ori** pe cel ce trebuie curăţit de lepră. Apoi să-l declare curat şi să dea drumul păsării celei vii pe câmp.
 • * Evr 9:13; ** 2 Imp 5:10; 2 Imp 5:14;
 • 8 Cel ce se curăţeşte trebuie să-şi* spele hainele, să-şi radă tot părul şi să se scalde** în apă şi va fi curat. Apoi va putea să intre în tabără, dar să rămână şapte zile afară din cort.
 • * Lev 13:6; ** Lev 11:25; Num 12:15;
 • 9 În ziua a şaptea, să-şi radă tot părul, capul, barba şi sprâncenele: tot părul să şi-l radă; să-şi spele hainele şi să-şi scalde trupul în apă şi va fi curat.
 • 10 A opta zi*, să ia doi miei fără cusur şi o oaie de un an fără cusur, trei zecimi dintr-o efă de floarea făinii, ca dar** de mâncare frământat cu untdelemn, şi un log (pahar) de untdelemn.
 • * Mat 8:4; Marc 1:44; Luca 5:14; ** Lev 2:1; Num 15:4; Num 15:15;
 • 11 Preotul care face curăţirea să aducă înaintea Domnului pe omul care se curăţeşte şi toate lucrurile acestea, la uşa cortului întâlnirii.
 • 12 Preotul să ia unul din miei şi să-l* aducă jertfă pentru vină, împreună cu logul de untdelemn; să le legene** într-o parte şi într-alta înaintea Domnului, ca dar legănat.
 • * Lev 5:2; Lev 5:18; Lev 6:6; Lev 6:7; ** Exod 29:24;
 • 13 Să înjunghie mielul în locul* unde se înjunghie jertfele de ispăşire şi arderile-de-tot, adică în Locul Sfânt, căci la jertfa pentru vină, ca şi la jertfa de ispăşire**, dobitocul pentru jertfă va fi al preotului: el este un lucru preasfânt.
 • * Exod 29:11; Lev 1:5; Lev 1:11; Lev 4:4; Lev 4:24; ** Lev 7:7; Lev 2:3; Lev 7:6; Lev 21:22;
 • 14 Preotul să ia din sângele jertfei de ispăşire; să pună pe marginea* urechii drepte a celui ce se curăţeşte, pe degetul cel mare de la mâna dreaptă a lui şi pe degetul cel mare de la piciorul drept.
 • * Exod 29:20; Lev 8:23;
 • 15 Preotul să ia untdelemn din log şi să toarne în palma mâinii stângi.
 • 16 Preotul să-şi înmoaie degetul mâinii drepte în untdelemnul din palma mâinii stângi şi să stropească din untdelemn de şapte ori cu degetul înaintea Domnului.
 • 17 Din untdelemnul care-i mai rămâne în mână, preotul să pună pe (moalele) marginea urechii drepte a celui ce se curăţeşte, pe degetul cel mare al mâinii drepte şi pe degetul cel mare al piciorului drept, deasupra sângelui de la jertfa pentru vină.
 • 18 Iar untdelemnul care-i mai rămâne în mână, preotul să-l pună pe capul celui ce se curăţeşte şi preotul să facă* ispăşire pentru el înaintea Domnului.
 • * Lev 4:26;
 • 19 Apoi, preotul să aducă jertfa de ispăşire* şi să facă ispăşire pentru cel ce se curăţeşte de întinăciunea lui. Apoi, să înjunghie arderea-de-tot.
 • * Lev 5:1; Lev 12:7;
 • 20 Preotul să aducă pe altar arderea-de-tot şi darul de mâncare şi să facă ispăşire pentru omul acesta, şi va fi curat.
 • 21 Dacă* este sărac şi nu poate să aducă toate aceste lucruri, atunci să ia un singur miel, care să fie adus ca jertfă pentru vină după ce a fost legănat într-o parte şi într-alta, ca dar legănat, şi să facă ispăşire pentru el. Să ia o zecime din floarea făinii frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare, şi un log de untdelemn.
 • * Lev 5:7; Lev 12:8;
 • 22 Să ia şi două turturele* sau doi pui de porumbel, după mijloacele lui, unul ca jertfă de ispăşire, celălalt ca ardere-de-tot.
 • * Lev 12:8; Lev 15:14; Lev 15:15;
 • 23 În ziua a opta, să aducă* pentru curăţirea lui toate aceste lucruri la preot, la uşa cortului întâlnirii, înaintea Domnului.
 • * Lev 14:10; Lev 14:11;
 • 24 Preotul* să ia mielul pentru jertfa de vină şi logul cu untdelemn şi să le legene într-o parte şi într-alta, ca dar legănat, înaintea Domnului.
 • * Lev 14:12;
 • 25 Să înjunghie mielul jertfei pentru vină. Preotul să ia* din sângele jertfei pentru vină; să pună pe marginea urechii drepte a celui ce se curăţeşte, pe degetul cel mare al mâinii drepte şi pe degetul cel mare al piciorului drept.
 • * Lev 14:14;
 • 26 Preotul să toarne untdelemn în palma mâinii stângi.
 • 27 Preotul să stropească de şapte ori cu degetul de la mâna dreaptă înaintea Domnului din untdelemnul care este în mâna stângă a lui.
 • 28 Iar din untdelemnul din mâna lui, preotul să pună pe marginea urechii drepte a celui ce se curăţeşte, pe degetul cel mare al mâinii drepte şi pe degetul cel mare al piciorului drept, în locul unde a pus din sângele jertfei pentru vină.
 • 29 Ce mai rămâne din untdelemn în mână, preotul să-l pună pe capul celui ce se curăţeşte, ca să facă ispăşire pentru el înaintea Domnului.
 • 30 Apoi să aducă una* din turturele sau un pui de porumbel, cum va putea,
 • * Lev 14:22; Lev 15:15;
 • 31 unul ca jertfă de ispăşire şi altul ca ardere-de-tot, împreună cu darul de mâncare, şi preotul să facă ispăşire înaintea Domnului pentru cel ce se curăţeşte.
 • 32 Aceasta este legea pentru curăţirea celui ce are o rană de lepră şi nu poate să aducă tot ce este rânduit pentru* curăţirea lui.”
 • * Lev 14:10;
 • Curăţirea leprei de pe case
 • 33 Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron şi a zis:
 • 34 „După ce veţi intra în ţara Canaanului, pe care v-o dau în* stăpânire, dacă voi trimite o rană de lepră pe vreo casă din ţara pe care o veţi stăpâni,
 • * Gen 17:8; Num 32:22; Deut 7:1; Deut 32:49;
 • 35 cel cu casa să se ducă să spună preotului şi să zică: ‘Mi se pare că este ceva ca o rană* în casa mea.’
 • * Prov 3:33; Zah 5:4;
 • 36 Preotul, înainte de a intra ca să cerceteze rana, să poruncească să se deşerte casa, ca nu cumva tot ce este în ea să se facă necurat. După aceea să intre preotul şi să cerceteze casa.
 • 37 Preotul să cerceteze rana. Dacă vede că pe zidurile casei sunt nişte gropişoare verzui sau roşiatice, care par mai adânci decât zidul,
 • 38 să iasă din casă şi, când va ajunge la uşă, să pună să încuie casa şapte zile.
 • 39 În ziua a şaptea, preotul să se întoarcă în ea. Şi, dacă va vedea că rana s-a întins pe zidurile casei,
 • 40 să poruncească să se scoată pietrele atinse de rană şi să le arunce afară din cetate într-un loc necurat.
 • 41 Să pună să răzăluiască toată partea dinăuntru a casei şi tencuiala răzăluită să se arunce afară din cetate, într-un loc necurat.
 • 42 Să ia alte pietre şi să le pună în locul celor dintâi şi să se ia altă tencuială, ca să se tencuiască din nou casa.
 • 43 Dacă rana se va întoarce şi va izbucni din nou în casă, după ce au scos pietrele, după ce au răzăluit şi tencuit din nou casa,
 • 44 preotul să se întoarcă în ea. Şi, dacă vede că rana s-a întins în casă, este o lepră învechită* în casă: casa este necurată.
 • * Lev 13:51; Zah 5:4;
 • 45 Să dărâme casa, lemnele şi toată tencuiala casei şi să scoată aceste lucruri afară din cetate, într-un loc necurat.
 • 46 Cine va intra în casă în tot timpul când era închisă va fi necurat până seara.
 • 47 Cine se va culca în casă să-şi spele hainele. Cine va mânca în casă, de asemenea, să-şi spele hainele.
 • 48 Dacă preotul care s-a întors în casă vede că rana nu s-a întins după ce a fost tencuită din nou casa, să declare casa curată, căci rana este vindecată.
 • 49 Pentru curăţirea casei să ia* două păsări, lemn de cedru, cârmâz şi isop.
 • * Lev 14:4;
 • 50 Să înjunghie una din păsări într-un vas de pământ, într-o apă curgătoare.
 • 51 Să ia lemnul de cedru, isopul, cârmâzul şi pasărea cea vie; să le înmoaie în sângele păsării junghiate şi în apa curgătoare şi să stropească de şapte ori casa.
 • 52 Să curăţească casa cu sângele păsării, cu apa curgătoare cu pasărea cea vie, cu lemnul de cedru, cu isopul şi cârmâzul.
 • 53 Să dea drumul păsării celei vii afară din cetate, pe câmp. Să facă* astfel ispăşire pentru casă, şi ea va fi curată.
 • * Lev 14:20;
 • 54 Aceasta este legea pentru orice rană de lepră şi pentru râia* de cap,
 • * Lev 13:30;
 • 55 pentru lepra* de pe haine şi de** pe case,
 • * Lev 13:47; ** Lev 14:34;
 • 56 pentru* umflături, pentru pecingini şi pentru pete:
 • * Lev 13:2;
 • 57 ea arată* când un lucru este necurat şi când este curat. Aceasta este legea pentru lepră.”
 • * Deut 24:8; Ezec 44:23;
  Leviticul, capitolul 14