Leviticul  


Capitolul 15
 • Necurăţiile bărbatului
 • 1 Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron şi a zis:
 • 2 „Vorbiţi copiilor lui Israel şi spuneţi-le:‘Orice* om care are o scurgere din trupul lui, prin chiar faptul acesta este necurat.
 • * Lev 22:4; Num 5:2; 2 Sam 3:29; Mat 9:20; Marc 5:25; Luca 8:43;
 • 3 Din pricina scurgerii lui este necurat: fie că trupul lui lasă să se facă scurgerea, fie că o opreşte, este necurat.
 • 4 Orice pat în care se va culca va fi necurat şi orice lucru pe care va şedea va fi necurat.
 • 5 Cine se va atinge de patul lui să-şi spele hainele, să se scalde* în apă şi va fi necurat până seara.
 • * Lev 11:25; Lev 17:15;
 • 6 Cine va şedea pe lucrul pe care a şezut el să-şi spele hainele, să se scalde în apă şi să fie necurat până seara.
 • 7 Cine se va atinge de trupul lui să-şi spele hainele, să se scalde în apă şi va fi necurat până seara.
 • 8 Dacă omul acela scuipă pe un om curat, acesta să-şi spele hainele, să se scalde în apă şi va fi necurat până seara.
 • 9 Orice şa pe care va călări el va fi necurată.
 • 10 Cine se va atinge de vreun lucru care a fost sub el va fi necurat până seara şi cine va ridica lucrul acela să-şi spele hainele, să se scalde în apă şi va fi necurat până seara.
 • 11 Cine va fi atins de cel cu scurgere şi nu-şi va spăla mâinile în apă să-şi spele hainele, să se scalde în apă şi va fi necurat până seara.
 • 12 Orice vas* de pământ care va fi atins de el să fie spart şi orice vas de lemn să fie spălat în apă.
 • * Lev 6:28; Lev 11:32; Lev 11:33;
 • 13 După ce va fi curăţit de scurgerea lui, omul acela să numere* şapte zile pentru curăţirea lui; să-şi spele hainele, să-şi scalde trupul în apă curgătoare şi va fi curat.
 • * Lev 15:28; Lev 14:8;
 • 14 În ziua a opta, să ia două* turturele sau doi pui de porumbel, să se ducă înaintea Domnului, la uşa cortului întâlnirii, şi să-i dea preotului.
 • * Lev 14:22; Lev 14:23;
 • 15 Preotul să-i aducă, unul ca jertfă* de ispăşire şi celălalt ca ardere-de-tot, şi preotul să facă ispăşire** pentru el înaintea Domnului, pentru scurgerea lui.
 • * Lev 14:30; Lev 14:31; ** Lev 14:19; Lev 14:31;
 • 16 Omul care va avea o scurgere* a seminţei în somn să-şi scalde tot trupul în apă şi va fi necurat până seara.
 • * Lev 22:4; Deut 23:10;
 • 17 Orice haină şi orice piele care vor fi atinse de scurgerea lui vor fi spălate cu apă şi vor fi necurate până seara.
 • 18 Dacă o femeie s-a culcat cu un astfel de om, să se scalde amândoi în apă şi vor fi necuraţi* până seara.
 • * 1 Sam 21:4;
 • Necurăţia femeii
 • 19 Femeia* care va avea o scurgere, şi anume o scurgere de sânge din trupul ei, să rămână şapte zile în necurăţia ei. Oricine se va atinge de ea va fi necurat până seara.
 • * Lev 12:2;
 • 20 Orice pat în care se va culca ea în timpul necurăţiei ei va fi necurat şi orice lucru pe care va şedea ea va fi necurat.
 • 21 Oricine se va atinge de patul ei să-şi spele hainele, să se scalde în apă şi va fi necurat până seara.
 • 22 Oricine se va atinge de un lucru pe care a şezut ea să-şi spele hainele, să se scalde în apă şi va fi necurat până seara.
 • 23 Dacă este ceva pe patul sau pe lucrul pe care a şezut ea, cine se va atinge de lucrul acela va fi necurat până seara.
 • 24 Dacă* se culcă cineva cu ea şi vine peste el necurăţia femeii aceleia, el va fi necurat timp de şapte zile şi orice pat în care se va culca va fi necurat.
 • * Lev 20:18;
 • 25 Femeia care* va avea o scurgere de sânge timp de mai multe zile, afară de soroacele ei obişnuite, sau a cărei scurgere va ţine mai mult ca de obicei, va fi necurată tot timpul scurgerii ei, ca pe vremea când îi vine sorocul.
 • * Mat 9:20; Marc 5:25; Luca 8:43;
 • 26 Orice pat în care se va culca în timpul cât va ţine scurgerea aceasta va fi ca şi patul din timpul când ea este la scurgerea de la soroc şi orice lucru pe care va şedea va fi necurat, ca atunci când este ea la scurgerea de la soroc.
 • 27 Oricine se va atinge de ele va fi necurat; să-şi spele hainele, să se scalde în apă şi va fi necurat până seara.
 • 28 După* ce va fi curăţită de scurgerea ei, să numere şapte zile şi apoi va fi curată.
 • * Lev 15:13;
 • 29 A opta zi, să ia două turturele sau doi pui de porumbel şi să-i ducă preotului la uşa cortului întâlnirii.
 • 30 Preotul să aducă unul ca jertfă de ispăşire şi altul ca ardere-de-tot; şi preotul să facă ispăşire pentru ea înaintea Domnului, pentru scurgerea care o făcea necurată.
 • 31 Aşa să depărtaţi* pe copiii lui Israel de necurăţiile lor, ca să nu moară din pricina necurăţiilor lor, dacă pângăresc** cortul Meu, care este în mijlocul lor.
 • * Lev 11:47; Deut 24:8; Ezec 44:23; ** Num 5:3; Num 19:13; Num 19:20; Ezec 5:11; Ezec 23:38;
 • 32 Aceasta* este legea pentru cel ce are o scurgere sau este întinat** printr-o lepădare de sămânţă în somn,
 • * Lev 15:2; ** Lev 15:16;
 • 33 pentru cea* care este la scurgerea de la soroc, pentru bărbatul sau** femeia care are o scurgere şi pentru bărbatul care se culcă cu o femeie necurată.’”
 • * Lev 15:19; ** Lev 15:25; Lev 15:24;
  Leviticul, capitolul 15