Leviticul  


Capitolul 16
 • Legea pentru sărbătoarea de peste an a Ispăşirii
 • 1 Domnul a vorbit lui Moise după moartea* celor doi fii ai lui Aaron, morţi când s-au înfăţişat înaintea Domnului.
 • * Lev 10:1; Lev 10:2;
 • 2 Domnul a zis lui Moise: „Vorbeşte fratelui tău Aaron şi spune-i să nu intre* în tot timpul în Sfântul Locaş, dincolo de perdeaua dinăuntru, înaintea capacului ispăşirii, care este pe chivot, ca să nu moară, căci deasupra capacului ispăşirii Mă voi arăta** în nor.
 • * Exod 30:10; Lev 23:27; Evr 9:7; Evr 10:19; ** Exod 25:22; Exod 40:34; 1 Imp 8:10-12;
 • 3 Iată cum să intre* Aaron în Sfântul Locaş. Să ia un viţel** pentru jertfa de ispăşire şi un berbec pentru arderea-de-tot.
 • * Evr 9:7; Evr 9:12; Evr 9:24; Evr 9:25; ** Lev 4:3;
 • 4 Să se îmbrace cu tunica* sfinţită de in şi să-şi pună pe trup izmenele de in; să se încingă cu brâul de in şi să-şi acopere capul cu mitra de in; acestea sunt veşmintele sfinţite cu care se va îmbrăca el după ce îşi va spăla trupul** în apă.
 • * Exod 28:39; Exod 28:42; Exod 28:43; Lev 6:10; Ezec 44:17; Ezec 44:18; ** Exod 30:20; Lev 8:6; Lev 8:7;
 • 5 Să ia de la* adunarea copiilor lui Israel doi ţapi pentru jertfa de ispăşire şi un berbec pentru arderea-de-tot.
 • * Lev 4:14; Num 29:11; 2 Cron 29:21; Ezra 6:17; Ezec 45:22; Ezec 45:23;
 • 6 Aaron să-şi aducă viţelul lui pentru jertfa de ispăşire şi să facă ispăşire* pentru el şi pentru casa lui.
 • * Lev 9:7; Evr 5:2; Evr 7:27; Evr 7:28; Evr 9:7;
 • 7 Să ia cei doi ţapi şi să-i pună înaintea Domnului, la uşa cortului întâlnirii.
 • 8 Aaron să arunce sorţii pentru cei doi ţapi: un sorţ pentru Domnul şi un sorţ pentru Azazel.
 • 9 Aaron să ia ţapul care a ieşit la sorţi pentru Domnul şi să-l aducă jertfă de ispăşire.
 • 10 Iar ţapul care a ieşit la sorţi pentru Azazel să fie pus viu înaintea Domnului, ca să slujească pentru facerea ispăşirii*, şi să i se dea drumul în pustie pentru Azazel.
 • * 1 Ioan 2:2;
 • 11 Aaron să-şi aducă viţelul lui pentru jertfa de ispăşire şi să facă ispăşire pentru el şi pentru casa lui. Să înjunghie viţelul pentru jertfa lui de ispăşire.
 • 12 Să ia o cădelniţă* plină cu cărbuni aprinşi de pe altarul dinaintea Domnului şi doi pumni de tămâie** mirositoare, pisată mărunt; să ducă aceste lucruri dincolo de perdeaua dinăuntru;
 • * Lev 10:1; Num 16:18; Num 16:46; Apoc 8:5; ** Exod 30:34;
 • 13 să pună tămâia* pe foc înaintea Domnului, pentru ca norul de fum de tămâie să acopere capacul ispăşirii** de pe chivotul mărturiei, şi astfel nu va muri.
 • * Exod 30:1; Exod 30:7; Exod 30:8; Num 16:7; Num 16:18; Num 16:46; Apoc 8:3; Apoc 8:4; ** Exod 25:21;
 • 14 Să ia* din sângele viţelului şi să stropească** cu degetul pe partea dinainte a capacului ispăşirii spre răsărit; să stropească din sânge de şapte ori cu degetul lui înaintea capacului ispăşirii.
 • * Lev 4:5; Evr 9:13; Evr 9:25; Evr 10:4; ** Lev 4:6;
 • 15 Să înjunghie* ţapul adus ca jertfă de ispăşire pentru popor şi să-i ducă sângele dincolo** de perdeaua dinăuntru. Cu sângele acesta să facă întocmai cum a făcut cu sângele viţelului, să stropească cu el spre capacul ispăşirii şi înaintea capacului ispăşirii.
 • * Evr 2:17; Evr 5:2; Evr 9:7; Evr 9:28; ** Lev 16:2; Evr 6:19; Evr 9:3; Evr 9:7; Evr 9:12;
 • 16 Astfel, să facă* ispăşire pentru Sfântul Locaş, pentru necurăţiile copiilor lui Israel şi pentru toate călcările de lege prin care au păcătuit ei. Să facă la fel pentru cortul întâlnirii, care este cu ei în mijlocul necurăţiilor lor.
 • * Exod 29:36; Ezec 45:18; Evr 9:22; Evr 9:23;
 • 17 * nu fie nimeni în cortul întâlnirii când va intra Aaron să facă ispăşirea în Sfântul Locaş, până va ieşi din el. Să facă ispăşire pentru el şi pentru casa lui şi pentru toată adunarea lui Israel.
 • * Exod 34:3; Luca 1:10;
 • 18 După ce va ieşi, să se ducă la altarul care este înaintea Domnului şi să facă* ispăşire pentru altar; să ia din sângele viţelului şi ţapului şi să pună pe coarnele altarului de jur împrejur.
 • * Exod 30:10; Lev 4:7; Lev 4:18; Evr 9:22; Evr 9:23;
 • 19 Să stropească pe altar cu degetul lui de şapte ori din sânge şi astfel să-l curăţească* şi să-l sfinţească de necurăţiile copiilor lui Israel.
 • * Ezec 43:20;
 • Ţapul pentru Azazel
 • 20 Când va isprăvi de făcut ispăşirea* pentru Sfântul Locaş, pentru cortul întâlnirii şi pentru altar, să aducă ţapul cel viu.
 • * Lev 16:16; Ezec 45:20;
 • 21 Aaron să-şi pună amândouă mâinile pe capul ţapului celui viu şi să mărturisească peste el toate fărădelegile copiilor lui Israel şi toate călcările lor de lege cu care au păcătuit ei; să le pună* pe capul ţapului, apoi să-l izgonească în pustie printr-un om care va avea însărcinarea aceasta.
 • * Isa 53:6;
 • 22 Ţapul acela va duce* asupra lui toate fărădelegile lor într-un pământ pustiit; în pustie să-i dea drumul.
 • * Isa 53:11; Isa 53:12; Ioan 1:29; Evr 9:28; 1 Pet 2:24;
 • 23 Aaron să intre în cortul întâlnirii; să-şi lepede* veşmintele de in, pe care le îmbrăcase la intrarea în Sfântul Locaş, şi să le pună acolo.
 • * Ezec 22:14; Ezec 44:19;
 • 24 Să-şi spele trupul cu apă într-un loc sfânt şi să-şi ia din nou veşmintele. Apoi să iasă afară, să-şi aducă arderea-de-tot* a lui şi arderea-de-tot a poporului şi să facă ispăşire pentru el şi pentru popor.
 • * Lev 16:3; Lev 16:5;
 • 25 Iar grăsimea* jertfei de ispăşire s-o ardă pe altar.
 • * Lev 4:10;
 • 26 Cel ce va izgoni ţapul pentru Azazel să-şi spele hainele şi să-şi scalde* trupul în apă, după aceea să intre iarăşi în tabără.
 • * Lev 15:5;
 • 27 Să scoată afară din tabără viţelul* ispăşitor şi ţapul ispăşitor, al căror sânge a fost dus în Sfântul Locaş pentru facerea ispăşirii, şi să le ardă în foc pieile, carnea şi balega.
 • * Lev 4:12; Lev 4:21; Lev 6:30; Evr 13:11;
 • 28 Cel ce le va arde să-şi spele hainele şi să-şi scalde trupul în apă, după aceea să intre iarăşi în tabără.
 • Sărbătoarea Ispăşirii
 • 29 Aceasta să vă fie o lege veşnică: în* luna a şaptea, în a zecea zi a lunii, să vă smeriţi sufletele, să nu faceţi nicio lucrare, nici băştinaşul, nici străinul care locuieşte în mijlocul vostru.
 • * Exod 30:10; Lev 23:27; Num 29:7; Isa 58:3; Isa 58:5; Dan 10:3; Dan 10:12;
 • 30 Căci în ziua aceasta se va face ispăşire pentru voi, ca să vă curăţiţi: veţi fi curăţiţi* de toate păcatele voastre înaintea Domnului.
 • * Ps 51:2; Ier 33:8; Efes 5:26; Evr 9:13; Evr 9:14; Evr 10:1; Evr 10:2; 1 Ioan 1:7; 1 Ioan 1:9;
 • 31 Aceasta să fie pentru voi o zi de Sabat*, o zi de odihnă, în care să vă smeriţi sufletele. Aceasta să fie o lege veşnică.
 • * Lev 23:32;
 • 32 Ispăşirea* să fie făcută de preotul care a primit ungerea şi care a fost închinat** în slujba Domnului, ca să urmeze tatălui său în slujba preoţiei; să se îmbrace cu veşmintele de in, cu veşmintele sfinţite.
 • * Lev 4:3; Lev 4:5; Lev 4:16; ** Exod 29:29; Exod 29:30; Num 20:26; Num 20:28; Lev 16:4;
 • 33 Să facă* ispăşire pentru Locul Preasfânt, să facă ispăşire pentru cortul întâlnirii şi pentru altar şi să facă ispăşire pentru preoţi şi pentru tot poporul adunării.
 • * Lev 16:6; Lev 16:16-18; Lev 16:24;
 • 34 Aceasta* să fie pentru voi o lege veşnică: o dată** pe an, să se facă ispăşire pentru copiii lui Israel, pentru păcatele lor.” Aaron a făcut întocmai cum poruncise lui Moise Domnul.
 • * Lev 23:31; Num 29:7; ** Exod 30:10; Evr 9:7; Evr 9:25;
  Leviticul, capitolul 16