Leviticul  


Capitolul 19
 • Felurite legi ca tâlcuire a poruncilor
 • 1 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 2 „Vorbeşte întregii adunări a copiilor lui Israel şi spune-le:‘Fiţi* sfinţi, căci Eu sunt sfânt, Eu, Domnul Dumnezeul vostru.
 • * Lev 11:44; Lev 20:7; Lev 20:26; 1 Pet 1:16;
 • 3 Fiecare* din voi să cinstească pe mama sa şi pe tatăl său şi să păzească Sabatele** Mele. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.
 • * Exod 20:12; ** Exod 20:8; Exod 31:13;
 • 4 * nu vă întoarceţi spre idoli** şi să nu vă faceţi dumnezei turnaţi. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.
 • * Exod 20:4; Lev 26:1; 1 Cor 10:14; 1 Ioan 5:21; ** Exod 34:17; Deut 27:15;
 • Porunci privitoare la jertfa de mulţumire
 • 5 Când* veţi aduce Domnului o jertfă de mulţumire, s-o aduceţi aşa ca să fie primită.
 • * Lev 7:16;
 • 6 Jertfa să fie mâncată în ziua când o veţi jertfi sau a doua zi; ce va mai rămâne până a treia zi să se ardă în foc.
 • 7 Dacă va mânca cineva din ea a treia zi, faptul acesta va fi un lucru urât: jertfa nu va fi primită.
 • 8 Cine va mânca din ea îşi va purta vina păcatului său, căci necinsteşte ce a fost închinat Domnului: omul acela va fi nimicit din poporul lui.
 • 9 Când* vei secera holdele ţării, să laşi nesecerat un colţ din câmpul tău şi să nu strângi spicele rămase pe urma secerătorilor.
 • * Lev 23:22; Deut 24:19-21; Rut 2:15; Rut 2:16;
 • 10 Nici să nu culegi strugurii rămaşi după cules în via ta şi să nu strângi boabele care vor cădea din ei. Să le laşi săracului şi străinului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.
 • 11 Să nu* furaţi şi să nu minţiţi, nici să nu vă** înşelaţi unii pe alţii.
 • * Exod 20:15; Exod 22:1; Exod 22:7; Exod 22:10-12; Deut 5:19; ** Lev 6:2; Efes 4:25; Col 3:9;
 • 12 * nu juraţi strâmb pe Numele Meu, căci ai** necinsti astfel Numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul.
 • * Exod 20:7; Lev 6:3; Deut 5:11; Mat 5:33; Iac 5:12; ** Lev 18:21;
 • 13 Să nu asupreşti pe aproapele* tău şi să nu storci nimic de la el prin silă.Să nu opreşti până a doua zi plata** celui tocmit cu ziua.
 • * Marc 10:19; 1 Tes 4:6; ** Deut 24:14; Deut 24:15; Mal 3:5;
 • 14 Să nu vorbeşti de rău pe un surd şi să nu pui înaintea unui orb* nimic care să-l poată face să cadă, ci să te temi** de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul.
 • * Deut 27:18; Rom 14:13; ** Lev 19:32; Gen 42:18; Lev 25:17; Ecl 5:7; 1 Pet 2:17;
 • 15 * nu faci nedreptate la judecată: să nu cauţi la faţa săracului şi să nu părtineşti pe nimeni din cei mari, ci să judeci pe aproapele tău după dreptate.
 • * Exod 23:2; Exod 23:3; Deut 1:17; Deut 16:19; Deut 27:19; Ps 82:2; Prov 24:23; Iac 2:9;
 • 16 * nu umbli cu bârfeli în poporul tău. Să nu te ridici** împotriva vieţii aproapelui tău. Eu sunt Domnul.
 • * Exod 23:1; Ps 15:3; Ps 50:20; Prov 11:13; Prov 20:19; Ezec 22:9; ** Exod 23:1; Exod 23:7; 1 Imp 21:13; Mat 26:60; Mat 26:61; Mat 27:4;
 • 17 Să nu* urăşti pe fratele tău în inima ta; să mustri** pe aproapele tău, dar să nu te încarci cu un păcat din pricina lui.
 • * 1 Ioan 2:9; 1 Ioan 2:11; 1 Ioan 3:15; ** Mat 18:15; Luca 17:3; Gal 6:1; Efes 5:11; 1 Tim 5:20; 2 Tim 4:2; Tit 1:13; Tit 2:15;
 • 18 Să nu* te răzbuni şi să nu ţii necaz pe copiii poporului tău. Să** iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Eu sunt Domnul.
 • * 2 Sam 13:22; Prov 20:22; Rom 12:17; Rom 12:19; Gal 5:20; Efes 4:31; Iac 5:9; 1 Pet 2:1; ** Mat 5:43; Mat 22:39; Rom 13:9; Gal 5:14; Iac 2:8;
 • 19 Să păziţi legile Mele.Să nu împreuni vite de două soiuri deosebite; să nu* semeni în ogorul tău două feluri de seminţe şi să nu porţi o haină** ţesută din două feluri de fire.
 • * Deut 22:9; Deut 22:10; ** Deut 22:11;
 • 20 Când un om se va culca cu o femeie roabă, logodită cu un alt bărbat, şi ea n-a fost răscumpărată de tot sau slobozită, să fie pedepsiţi amândoi, dar nu pedepsiţi cu moartea, pentru că ea nu era slobodă.
 • 21 El* să aducă Domnului pentru vina lui la uşa cortului întâlnirii un berbec ca jertfă pentru vină.
 • * Lev 5:15; Lev 6:6;
 • 22 Preotul să facă ispăşire pentru el înaintea Domnului, pentru păcatul pe care l-a făcut, cu berbecul adus ca jertfă pentru vină, şi păcatul pe care l-a făcut îi va fi iertat.
 • 23 Când veţi intra în ţară şi veţi sădi tot felul de pomi roditori, roadele lor să le priviţi ca netăiate împrejur; timp de trei ani să fie netăiate împrejur pentru voi; să nu mâncaţi din ele.
 • 24 În al patrulea an, toate roadele să fie închinate Domnului, spre lauda* Lui.
 • * Deut 12:17; Deut 12:18; Prov 3:9;
 • 25 În al cincilea an, să mâncaţi roadele, ca ele să vi se înmulţească din ce în ce mai mult: Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.
 • 26 * nu mâncaţi nimic cu sânge. Să nu ghiciţi** după vârcolaci, nici după nori.
 • * Lev 17:10; Deut 12:23; ** Deut 18:10; Deut 18:11; Deut 18:14; 1 Sam 15:23; 2 Imp 17:17; 2 Imp 21:6; 2 Cron 33:6; Mal 3:5;
 • 27 Să nu-ţi tai rotund colţurile* părului şi să nu-ţi razi colţurile bărbii.
 • * Lev 21:5; Isa 15:2; Ier 9:26; Ier 48:37;
 • 28 Să nu vă faceţi tăieturi* în carne pentru un mort şi să nu vă faceţi slove săpate pe voi. Eu sunt Domnul.
 • * Lev 21:5; Deut 14:1; Ier 16:6; Ier 48:37;
 • 29 * nu-ţi necinsteşti fata dând-o să fie curvă, pentru ca nu cumva ţara să ajungă un loc de curvie şi să se umple de fărădelegi.
 • * Deut 23:17;
 • 30 Să păziţi Sabatele* Mele şi să** cinstiţi Locaşul Meu cel Sfânt. Eu sunt Domnul.
 • * Lev 19:3; Lev 26:2; ** Ecl 5:11;
 • 31 Să nu vă duceţi la cei ce cheamă* duhurile morţilor, nici la vrăjitori: să nu-i întrebaţi, ca să nu vă spurcaţi cu ei. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.
 • * Exod 22:18; Lev 20:6; Lev 20:27; Deut 18:10; 1 Sam 28:7; 1 Cron 10:13; Isa 8:19; Fapte 16:16;
 • 32 Să te scoli înaintea* perilor albi şi să cinsteşti pe bătrân. Să te** temi de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul.
 • * Prov 20:29; 1 Tim 5:1; ** Lev 19:14;
 • 33 Dacă un* străin vine să locuiască împreună cu voi în ţara voastră, să nu-l asupriţi.
 • * Exod 22:21; Exod 23:9;
 • 34 Să vă purtaţi cu străinul care locuieşte între voi ca şi cu un băştinaş* din mijlocul vostru; să-l** iubiţi ca pe voi înşivă, căci şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.
 • * Exod 12:48; Exod 12:49; ** Deut 10:19;
 • 35 Să nu faceţi* nedreptate la judecată, nici în măsurile de lungime, nici în greutăţi, nici în măsurile de încăpere.
 • * Lev 19:15;
 • 36 Să aveţi cumpene* drepte, greutăţi drepte, efe1 drepte şi hine drepte. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, care v-am scos din ţara Egiptului.
 • * Deut 25:13; Deut 25:15; Prov 11:1; Prov 16:11; Prov 20:10;
 • 37 Să păziţi* toate legile Mele şi toate poruncile Mele şi să le împliniţi. Eu sunt Domnul.’”
 • * Lev 18:4; Lev 18:5; Deut 4:5; Deut 4:6; Deut 5:1; Deut 6:25;
 • 1. Măsură pentru cereale = aprox. douăzeci de litri.
  Leviticul, capitolul 19