Leviticul  


Capitolul 20
 • Pedepse
 • 1 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 2 „Spune copiilor lui Israel:‘Dacă un om dintre copiii lui Israel sau dintre străinii care locuiesc în Israel dă* lui Moloh pe unul din copiii lui, omul acela să fie pedepsit cu moartea: poporul din ţară să-l ucidă cu pietre.
 • * Lev 18:21; Deut 12:31; Deut 18:10; 2 Imp 17:17; 2 Imp 23:10; 2 Cron 33:6; Ier 7:31; Ier 32:35; Ezec 20:26; Ezec 20:31;
 • 3 Şi Eu* Îmi voi întoarce Faţa împotriva omului aceluia şi-l voi nimici din mijlocul poporului său, pentru că a dat lui Moloh pe unul din copiii săi, a spurcat** Locaşul Meu cel Sfânt şi a necinstit Numele Meu cel sfânt.
 • * Lev 17:10; ** Ezec 5:11; Ezec 23:38; Ezec 23:39; Lev 18:21;
 • 4 Dacă poporul ţării închide ochii faţă de omul acela care dă lui Moloh copii de-ai săi şi nu-l* omoară,
 • * Deut 17:2; Deut 17:3; Deut 17:5;
 • 5 Îmi* voi întoarce Eu Faţa împotriva** omului aceluia şi împotriva familiei lui şi-l voi nimici din mijlocul poporului lui, împreună cu toţi cei ce curvesc ca el cu Moloh.
 • * Lev 17:10; ** Exod 20:5; Lev 17:7;
 • 6 Dacă* cineva se duce la cei ce cheamă pe morţi şi la ghicitori ca să curvească după ei, Îmi voi întoarce Faţa împotriva omului aceluia şi-l voi nimici din mijlocul poporului lui.
 • * Lev 19:31;
 • 7 Voi* să vă sfinţiţi şi să fiţi sfinţi, căci Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.
 • * Lev 11:44; Lev 19:2; 1 Pet 1:16;
 • 8 Să păziţi* legile Mele şi să le împliniţi. Eu** sunt Domnul, care vă sfinţesc.
 • * Lev 19:37; ** Exod 31:13; Lev 21:8; Ezec 37:28;
 • 9 Dacă* un om oarecare blestemă pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea; a blestemat pe tatăl său sau pe mama sa: sângele** lui să cadă asupra lui.
 • * Exod 21:17; Deut 27:16; Prov 20:20; Mat 15:4; ** Lev 20:11-13; Lev 20:16; Lev 20:27; 2 Sam 1:16;
 • 10 Dacă* un om preacurveşte cu o femeie măritată, dacă preacurveşte cu nevasta aproapelui său, omul acela şi femeia aceea preacurvari să fie pedepsiţi cu moartea.
 • * Lev 18:20; Deut 22:22; Ioan 8:4; Ioan 8:5;
 • 11 Dacă un* om se culcă cu nevasta tatălui său şi descoperă astfel goliciunea tatălui său, omul acela şi femeia aceea să fie pedepsiţi cu moartea; sângele lor să cadă asupra lor.
 • * Lev 18:8;
 • 12 Dacă* un om se culcă cu noră-sa, amândoi să fie pedepsiţi cu moartea; au făcut o** amestecătură de sânge: sângele lor să cadă asupra lor.
 • * Lev 18:15; ** Lev 18:23;
 • 13 Dacă* un om se culcă cu un om cum se culcă cineva cu o femeie, amândoi au făcut un lucru scârbos; să fie pedepsiţi cu moartea, sângele lor să cadă asupra lor.
 • * Lev 18:22; Deut 23:17; Gen 19:5; Jud 19:22;
 • 14 Dacă* un om ia de neveste pe fată şi pe mama ei, este o nelegiuire: să-i ardă în foc, pe el şi pe ele, ca nelegiuirea aceasta să nu fie în mijlocul vostru.
 • * Lev 18:17; Deut 27:23;
 • 15 Dacă* un om se culcă cu o vită, să fie pedepsit cu moartea, şi vita s-o omorâţi.
 • * Lev 18:23; Deut 27:21;
 • 16 Dacă o femeie se apropie de o vită ca să curvească cu ea, să ucizi şi pe femeie, şi pe vită; să fie omorâte: sângele lor să cadă asupra lor.
 • 17 Dacă* un om ia pe soră-sa, fata tatălui său sau fata mamei lui, dacă îi vede goliciunea ei şi ea i-o vede pe a lui, este o mişelie; să fie nimiciţi sub ochii copiilor poporului lor; el a descoperit goliciunea surorii lui, îşi va lua pedeapsa pentru păcatul lui.
 • * Lev 18:9; Deut 27:22; Gen 20:12;
 • 18 Dacă* un om se culcă cu o femeie care este la sorocul femeilor şi-i descoperă goliciunea, dacă-i descoperă scurgerea şi ea îşi descoperă scurgerea sângelui ei, amândoi să fie nimiciţi din mijlocul poporului lor.
 • * Lev 15:24; Lev 18:19;
 • 19 Să nu* descoperi goliciunea surorii mamei tale, nici a surorii tatălui tău, căci înseamnă să descoperi** pe ruda ta de aproape: amândoi aceştia îşi vor lua pedeapsa păcatului.
 • * Lev 18:12; Lev 18:13; ** Lev 18:6;
 • 20 Dacă* un om se culcă cu mătuşă-sa, a descoperit goliciunea unchiului său; îşi vor lua pedeapsa păcatului lor: vor muri fără copii.
 • * Lev 18:14;
 • 21 Dacă* un om ia pe nevasta fratelui său, este o necurăţie; a descoperit goliciunea fratelui său: nu vor avea copii.
 • * Lev 18:16;
 • 22 Să păziţi toate* legile Mele şi toate poruncile Mele şi să le împliniţi, pentru ca ţara în care vă duc să vă aşez să nu vă verse din gura ei.
 • * Lev 18:26; Lev 19:37; Lev 18:25; Lev 18:28;
 • 23 Să nu trăiţi* după obiceiurile neamurilor pe care le voi izgoni dinaintea voastră, căci ele au făcut toate aceste lucruri şi Mi-este scârbă** de ele.
 • * Lev 18:3; Lev 18:24; Lev 18:30; ** Lev 18:27; Deut 9:5;
 • 24 V-am* spus: «Voi le veţi stăpâni ţara; Eu vă voi da-o în stăpânire: este o ţară în care curge lapte şi miere.» Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, care** v-am pus deoparte dintre popoare.
 • * Exod 3:17; Exod 6:8; ** Lev 20:26; Exod 19:5; Exod 33:16; Deut 7:6; Deut 14:2; 1 Imp 8:53;
 • 25 * faceţi deosebire între dobitoacele curate şi necurate, între păsările curate şi necurate, ca să nu vă spurcaţi** prin dobitoace, prin păsări, prin toate târâtoarele de pe pământ, pe care v-am învăţat să le deosebiţi ca necurate.
 • * Lev 11:47; Deut 14:4; ** Lev 11:43;
 • 26 Voi să-Mi fiţi sfinţi, căci Eu* sunt sfânt, Eu, Domnul; Eu v-am** pus deoparte dintre popoare, ca să fiţi ai Mei.
 • * Lev 20:7; Lev 19:2; 1 Pet 1:16; ** Lev 20:24; Tit 2:14;
 • 27 Dar, dacă un om* sau o femeie cheamă duhul unui mort sau se îndeletniceşte cu ghicirea, să fie pedepsit cu moartea; să-i ucideţi cu pietre: sângele** lor să cadă asupra lor.’”
 • * Exod 22:18; Lev 19:31; Deut 18:10; Deut 18:11; 1 Sam 28:7; 1 Sam 28:8; ** Lev 20:9;
  Leviticul, capitolul 20