Leviticul  


Capitolul 21
 • Porunci privitoare la preoţi
 • 1 Domnul a zis lui Moise: „Vorbeşte preoţilor, fiilor lui Aaron, şi spune-le:‘Un preot* să nu se atingă de un mort din poporul său, ca să nu se facă necurat;
 • * Ezec 44:25;
 • 2 afară de rudele lui cele mai de aproape: de mama lui, de tatăl lui, de fiul lui, de fratele lui
 • 3 şi de soră-sa care-i încă fecioară, stă lângă el şi nu este măritată; afară de aceştia, să nu se atingă de niciun alt mort.
 • 4 Ca unul care este fruntaş în poporul lui, să nu se facă necurat atingându-se de un mort.
 • 5 Preoţii* să nu-şi facă un loc pleşuv în cap pentru un mort, să nu-şi radă colţurile bărbii şi să nu-şi facă tăieturi în carne.
 • * Lev 19:27; Lev 19:28; Deut 14:1; Ezec 44:20;
 • 6 Să fie sfinţi pentru Dumnezeul lor şi să nu necinstească* Numele Dumnezeului lor, căci ei aduc Domnului jertfele mistuite de foc, mâncarea Dumnezeului lor, de aceea să fie sfinţi.
 • * Lev 18:21; Lev 19:12;
 • 7 Să nu-şi ia de nevastă o curvă* sau o spurcată, nici o femeie lăsată** de bărbatul ei, căci ei sunt sfinţi pentru Dumnezeul lor.
 • * Ezec 44:22; ** Deut 24:1; Deut 24:2;
 • 8 Să-l socoteşti ca sfânt, căci el aduce mâncarea Dumnezeului tău; el să fie sfânt pentru tine, căci Eu* sunt sfânt, Eu, Domnul, care vă sfinţesc.
 • * Lev 20:7; Lev 20:8;
 • 9 Dacă fata* unui preot se necinsteşte curvind, necinsteşte pe tatăl ei: să fie arsă în foc.
 • * Gen 38:24;
 • Marele preot
 • 10 Preotul* care este mare preot între fraţii lui, pe capul căruia a fost turnat untdelemnul pentru ungere şi care** a fost închinat în slujba Domnului şi îmbrăcat în veşminte sfinţite, să nu-şi descopere capul şi să nu-şi sfâşie veşmintele.
 • * Exod 29:29; Exod 29:30; Lev 8:12; Lev 16:32; Num 35:25; ** Exod 28:2; Lev 16:32; Lev 10:6;
 • 11 Să nu se ducă la niciun* mort; să nu se facă necurat şi să nu se atingă nici chiar de tatăl său sau de mama sa.
 • * Num 19:14; Lev 21:1; Lev 21:2;
 • 12 Să nu iasă* din Sfântul Locaş şi să nu necinstească Sfântul Locaş al Dumnezeului său, căci untdelemnul ungerii Dumnezeului său este o** cunună pe el. Eu sunt Domnul.
 • * Lev 10:7; ** Exod 28:36; Lev 8:9; Lev 8:12; Lev 8:30;
 • 13 Femeia* pe care o va lua el de nevastă să fie fecioară.
 • * Lev 21:7; Ezec 44:22;
 • 14 Să nu ia nici o văduvă, nici o femeie despărţită de bărbat, nici o femeie spurcată sau curvă, ci femeia pe care o va lua de nevastă din poporul său să fie fecioară.
 • 15 Să nu-şi necinstească sămânţa în poporul lui, căci Eu* sunt Domnul, care-l sfinţesc.’”
 • * Lev 21:8;
 • Însuşirile preotului
 • 16 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 17 „Vorbeşte lui Aaron şi spune-i:‘Niciun om din neamul tău şi din urmaşii tăi care va avea o meteahnă trupească să nu se apropie* ca să aducă mâncarea Dumnezeului lui.
 • * Lev 10:3; Num 16:5; Ps 65:4;
 • 18 Niciun om care va avea o meteahnă trupească nu va putea să se apropie, şi anume niciun om orb, şchiop, cu nasul cârn sau cu un mădular* mai lung;
 • * Lev 22:23;
 • 19 niciun om cu piciorul frânt sau cu mâna frântă;
 • 20 niciun om ghebos sau pipernicit, cu albeaţă în ochi, care are râie, pecingine sau* boşit.
 • * Deut 23:1;
 • 21 Niciun om din neamul preotului Aaron care va avea vreo meteahnă trupească să nu se apropie ca să aducă* Domnului jertfele mistuite de foc; are o meteahnă trupească – să nu se apropie ca să aducă mâncarea Dumnezeului lui.
 • * Lev 21:6;
 • 22 Din mâncarea Dumnezeului lui, fie lucruri preasfinte*, fie lucruri sfinte**, va putea să mănânce.
 • * Lev 2:3; Lev 2:10; Lev 6:17; Lev 6:29; Lev 7:1; Lev 24:9; Num 18:9; ** Lev 22:10-12; Num 18:19;
 • 23 Dar să nu se ducă la perdeaua dinăuntru şi să nu se apropie de altar, căci are o meteahnă trupească; să nu-Mi necinstească* locaşurile Mele cele sfinte, căci Eu sunt Domnul, care îi sfinţesc.’”
 • * Lev 21:12;
 • 24 Astfel a vorbit Moise lui Aaron şi fiilor săi şi tuturor copiilor lui Israel.
  Leviticul, capitolul 21